AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Innovation og Digitalisering

Job & karriere

Typiske jobs for en bachelor i Innovation & Digitalisering vil være som digitaliseringskonsulent, projektleder, rådgivende konsulent og IT-udvikler.

Det er forventningen, at bachelorerne varetager ovennævnte jobs i disse virksomheder:

  • IT-virksomheder der udvikler IT-systemer i bred forstand (således også indlejrede systemer i fx robotter, IT systemer der understøtter pædagogiske processer og anden velfærdsteknologi)
  • IT-intensive funktioner i offentlige institutioner, som arbejder med digitalisering og organisations- og serviceudvikling.

Mød Djaco, som har læst Bacheloruddannelsen i Innovation og Digitalisering. Han arbejder i dag i en stor offentlig IT-organisation, hvor han dagligt trækker på den faglighed og de kompetencer, som han har opnået gennem uddannelsen.

En bachelor i Innovation & Digitalisering giver samtidig adgang til forskellige kandidatuddannelser, fx Cand.it. i IT-ledelse og Cand.it. i IT, læring og organisatorisk omstilling på Aalborg Universitet.

De kandidater, der kombiner en bacheloruddannelse i Innovation og Digitalisering med en af ovennævnte kandidatuddannelser, vil være særligt kvalificerede til at arbejde med IT-udvikling, digitalisering, innovation, og organisations- og serviceudvikling i offentlige institutioner, enten som:

  • Ansatte i offentlige virksomheder der arbejder med innovation og digitalisering generelt, eller mere specifikt inden for de velfærdsområder, der især fokuseres på i uddannelsen.
  • Ansatte i rådgivende konsulentvirksomheder med speciale i innovation og digitalisering i den offentlige sektor, både generelt og mere specifikt inden for de velfærdsområder, der især fokuseres på i uddannelsen.
  • Ansatte i IT-virksomheder, som udvikler IT-systemer til den offentlige sektor, både generelt og mere specifikt inden for de velfærdsområder, der især fokuseres på i uddannelsen.

Kandidater fra cand.it.i it-ledelse har forholdsvis brede it-ledelses relaterede kompetencer (fx omkring it- strategi, samarbejde mellem it-funktioner og resten af organisationen, projektledelse og forretningsanalyse), mens kandidaterne i IT, læring og organisatorisk omstilling er specialiserede inden for undervisningsområdet.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her