AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Informationsteknologi

Se forbi forskellighederne

Se forbi forskellighederne

Diego Andres Flores er 22 år. Han har en bachelor i informationsteknologi og er i gang med at tage en kandidatgrad i IT-ledelse. Arbejdsformen på Aalborg Universitet er den perfekte forberedelse til arbejdsmarkedet, mener han.

 - Jeg har altid interesseret mig for teknologi og computere og vidst at det var noget, jeg skulle arbejde med, siger Diego Andres Flores. Samtidig følger jeg meget med i, hvad der sker i erhvervslivet i Danmark, så kombinationen mellem det teknologiske og det erhvervsmæssige, som jeg kunne lave på informationsteknologi, var den perfekte kombination.

Med en kandidatgrad i IT-ledelse får Diego Andres Flores en fremtidssikret uddannelse, der kombinerer en stor viden om sammenhængen mellem teknologi, samfund og virksomheder med ledelsesteori og praktisk erfaring.

Gruppearbejde og menneskelig udvikling

Et af særkenderne ved at læse på Aalborg Universitet er, at en stor del af undervisningen er lagt an på gruppearbejde og problembaseret læring. Det betyder at de studerende bliver sat sammen om at løse konkrete, virkelighedsnære opgaver i fællesskab. Den øvelse er både udfordrende og lærerig for de studerende.

- For mig at se følger der en del menneskelig udvikling med gruppearbejdet, siger Diego Andres Flores. Når man arbejder sammen i grupper, får det nogle andre sider frem i folk og viser nogle styrker, som man måske slet ikke vidste at de besad. For mit vedkommende har jeg lært at indgå i team og at have ansvar – både overfor de andre i gruppen, men også overfor de virksomheder vi arbejder sammen med, og som forventer noget af en.

Forskellighed er en styrke

Kunsten at tage ansvar og at arbejde i tværfaglige team er for længst blevet en del af hverdagen på de fleste arbejdspladser. Uanset om man arbejder langt nede i en organisation eller – som Diego Andres Flores uddanner sig til – kommer til at indgå som en del af ledelsen.

- Ude i erhvervslivet kommer man til at omgås en masse forskellige mennesker med en masse forskellige kompetencer. Derfor er det vigtigt at lære at se forbi forskellighederne og se, hvad man kan bruge hinanden til – og supplere hinanden med det, siger han.