Forskning
Samarbejde

Informationsteknologi

Fagligt indhold

Informationsteknologiuddannelsen er en treårig bacheloruddannelse med seks semestre i alt. Uddannelsen starter med et første studieår, hvor du får indblik i projektarbejdsformen, problembaseret læring og grundlæggende programmering.

Hvert semester følger du kurser og danner projektgrupper. Du har på hvert semester mulighed for at danne projektgruppe med nye studerende, også nogle fra andre fagmiljøer. Uanset på hvilket semester du er, så lærer du i projektgruppen at arbejde kreativt og intenst med faglige løsninger, og projektet gør det muligt for dig at fordybe dig i særlige IT-problemstillinger, hvad enten det er udvikling eller implementering.

Under det meste af bachelorforløbet har du mulighed for at arbejde sammen med virksomheder som lokale genbrugsbutikker, kulturinstitutioner, professionelle brancheorganisationer, og televirksomheder, som alle viser stor interesse for at arbejde sammen med studerende fra Informationsteknologi om fagligt relevante problemstillinger i praksis. Kontakten til disse virksomheder kan både være din egen, men den formidles formelt af en matchmaker eller en anden relevant part på Aalborg Universitet.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Informationsteknologi kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.
 

1. semester: Vurdering af et it-system i brug

På 1. semester skal du og din projektgruppe udarbejde to projekter; et mindre projekt og et større projekt. Det mindre projekt har til formål at introducere jer for de tre spor i uddannelsen; kommunikation, teknologi og forretning. I det større projekt skal I udvælge et it-system, som I vil arbejde med . I skal bl.a. analysere de kommunikationssituationer, som det valgte system indgår i, samt lave en usabilityevaluering af systemet. For at gøre dette skal I lave en analyse af systemet, som inkluderer eksperimenter og / eller laboratorieforsøg. Kurset i problembaseret læring vil bidrage til at understøtte arbejdet med projektet.

Projektmodulerne

PROJEKTEKSEMPLER FRA 1. SEMESTER

  • Relationships - En undersøgelse af relationer på internettet. Gruppen undersøgte online relationer mellem mennesker, fx Facebook, datingsider, spil og andre netværk. Fokus var på hvordan disse internetrelationer påvirker mennesket som person/individ, og om det påvirker sociale relationer, at kommunikation på internettet sker via begrænset kode.
  • Usability-evaluering af startour.dk. Gennem en brugerbaseret evaluering af Star Tours hjemmeside undersøgte gruppen en række usabilityproblemer på siden.

kurser på 1. semester

2. semester: Konstruktion og afprøvning af et it-system

Fra og med 2. semester er der kun ét projekt pr. semester. Til gengæld fylder det ene projekt lige så meget som de to projektmoduler på 1. semester til sammen.

På 2. semester er formålet med projektarbejdet, at du lærer om grundlæggende datalogiske emner samt anvendelse af datalogiske teknikker til udvikling af software. Du og din gruppe får erfaring med at analysere, designe, programmere og afprøve et it-system, som understøtter arbejdet i en organisation.

Projektmodulet

PROJEKTEKSEMPLER FRA 2. SEMESTER

Aalborg Chokoladen - Contruction and testing of an IT System. Gennem et tidligere samarbejde med Visit Aalborg kom gruppen i kontakt med Aalborg Chokoladen. Gruppen skulle i projektet udvikle og teste et it-system, og ejeren af Aalborg Chokoladen lod dem bruge sin webshop til formålet. På denne måde fik gruppen mulighed for at arbejde med et system, som allerede eksisterede, og ejeren af firmaet fik benefit ift. foreslåede forbedringer af systemet baseret på brugernes behov.
Constructing a web shop. Denne gruppe arbejdede med konstruktionen af en webshop fra bunden. Samarbejdspartneren var Røde Kors, som gerne ville have muligheden for at sælge genbrugsvarer mm. online.

I kurserne kommer du bl.a. til at arbejde med design af brugergrænseflader, kvalitative metoder til studier af brugeradfærd i kontekst mm.

kurser på 2. semester


3. semester: udvikling af et databasesystem til en specifik anvendelse

Gennem arbejdet med projektet på 3. semester vil du og din gruppe opnå dybere indsigt i emner som bl.a. databasesystemer, brugssammenhænge, komplekse softwaresystemer og databasedesign.

Projektmodul

PROJEKTEKSEMPLER FRA 3. SEMESTER:

  • Near Field Business Card. I projektet udvikledes en applikation kaldet Near Field business Card til Android. Ved hjælp af applikationen er det muligt at overføre visitkort via NFC samt administrerer ens netværk. Applikationen er blevet designet og analyseret ud fra spørgeskema. Derudover er applikationen blevet testet og evalueret ved hjælp af usability tests.
  • Epic Coach. Gruppen undersøgte hvordan man kan lave et administrativt it-system, der hjælper en fodboldtræner med de administrative opgaver omkring sit hold.

kurser på 3. semester


4. semester: to projekter og et kursus

På 4. semester skal du ikke følge kurser - i stedet skal du og din projektgruppe udarbejde tre mindre projekter.

projektmodulerne

Kurset

5. semester: valg af spor


FORRETNINGSSSPORET

PROJEKTMODUL

KURSER


kommunikationssporet

PROJEKTMODUL

KURSus


teknologisporet

Projektmodul

Kurser


6. semester; Bachelorprojekt

De tre spor fortsætter hver for sig på 6. semester. 

FORRETNINGSSPOR

PROJEKTMODUL

KURSER


KOMMUNIKATIONSSPOR

PROJEKTMODUL

KURSER

teknologispor

Projektmodul

Kurser

Videre på en kandidatuddannelse

Valget af specialiseringsretning og fag på uddannelsens 6. semester er afgørende for, hvilke kandidatuddannelser du efterfølgende vil kunne søge optagelse på. Inden for hver temaramme udbydes en række kurser, som dels vil støtte op om temaet for bachelorprojektet, og dels vil være forberedende til de mulige kandidatuddannelser.

Når du har bestået dit 6. semester, er du bachelor i informationsteknologi. Se de kandidatuddannelser, som du har mulighed for at komme ind på efterfølgende.
 

STUDIESTARTSPRØVE

Der er indført studiestartsprøve på bacheloruddannelsen i Informationsteknologi. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde