AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Informationsteknologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Informationsteknologi på Aalborg Universitet starter med det første studieår, hvor du får indblik i grundlæggende matematik og projektarbejde samt kurser i fx forretnings- og markedstilpasning, usability, kultur og kommunikation, programmering og datastrukturer. Efter det første studieår begynder du på det egentlige informationsteknologistudium. 

Se studieordningen for bacheloruddannelsen i Informationsteknologi. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

1. semester; Vurdering af et it-system i brug

På 1. semester skal du og din projektgruppe udvælge et it-system, som I vil arbejde med i projektet. I skal bl.a. analysere de kommunikationssituationer, som det valgte system indgår i, samt lave en usabilityevaluering af systemet. For at gøre dette skal I lave en analyse af systemet, som inkluderer eksperimenter og / eller laboratorieforsøg. Kurset i problembaseret læring vil bidrage til at understøtte arbejdet med projektet.

Projekteksempler fra 1. semester

  • Relationships - En undersøgelse af relationer på internettet. Gruppen undersøgte online relationer mellem mennesker, fx Facebook, datingsider, spil og andre netværk. Fokus var på hvordan disse internetrelationer påvirker mennesket som person/individ, og om det påvirker sociale relationer, at kommunikation på internettet sker via begrænset kode.
  • Usability-evaluering af startour.dk. Gennem en brugerbaseret evaluering af Star Tours hjemmeside undersøgte gruppen en række usabilityproblemer på siden.

2. semester; Konstruktion og afprøvning af et it-system

På 2. semester er formålet med projektarbejdet, at du lærer om grundlæggende datalogiske emner samt anvendelse af datalogiske teknikker til udvikling af software. Du og din gruppe får erfaring med at analysere, designe, programmere og afprøve et it-system, som understøtter arbejdet i en organisation. I kurserne kommer du bl.a. til at arbejde med systemanalyse og design, kvalitative metoder til studier af brugeradfærd i kontekst, samt forretnings- og markedstilpasning.

Projekteksempler fra 2. semester

  • Aalborg Chokoladen - Contruction and testing of an IT System. Gennem et tidligere samarbejde med Visit Aalborg kom gruppen i kontakt med Aalborg Chokoladen. Gruppen skulle i projektet udvikle og teste et it-system, og ejeren af Aalborg Chokoladen lod dem bruge sin webshop til formålet. På denne måde fik gruppen mulighed for at arbejde med et system, som allerede eksisterede, og ejeren af firmaet fik benefit ift. foreslåede forbedringer af systemet baseret på brugernes behov.
  • Constructing a web shop. Denne gruppe arbejdede med konstruktionen af en webshop fra bunden. Samarbejdspartneren var Røde Kors, som gerne ville have muligheden for at sælge genbrugsvarer mm. online.

Det første år på informatikuddannelsen er fælles med studerende, der læser bachelor i informatik.

3. semester; It-systemer til kommunikation: Behov og design

Gennem arbejdet med projektet på 3. semester vil du og din gruppe opnå dybere indsigt i emner som bl.a. menneske-maskin interaktion samt praktisk multimediedesign og programmering. Fokus er på brugergrænseflader og udvikling af disse. I kurserne skal du arbejde med bl.a. strategisk kommunikation, interaktionsdesign og usability, alt sammen emner, som understøtter projektarbejdet.

Projekteksempler fra 3. semester:

  • Near Field Business Card. I projektet udvikledes en applikation kaldet Near Field business Card til Android. Ved hjælp af applikationen er det muligt at overføre visitkort via NFC samt administrerer ens netværk. Applikationen er blevet designet og analyseret ud fra spørgeskema. Derudover er applikationen blevet testet og evalueret ved hjælp af usability tests.
  • Epic Coach. Gruppen undersøgte hvordan man kan lave et administrativt it-system, der hjælper en fodboldtræner med de administrative opgaver omkring sit hold.

4. semester; Udvikling af databasesystem til specifik anvendelse

Projektarbejdet på 4. semester kombinerer anvendelse af viden fra kurserne i Databaseudvikling og Software Engineering i forhold til en konkret applikation. Formålet med 4. semesters projektarbejde er, at du opnår viden om udvikling af et databasesystem til en specifik brugssammenhæng og erfaring med udvikling af et komplekst softwaresystem. I kurserne kommer du desuden til at arbejde med kommunikation, herunder æstetik, effekt, interaktion og perception.

Projekteksempler fra 4. semester:

  • Support Ticket System. Gruppen lavede deres egen softwareudviklingsmetode, da de ikke mente, at tilgængelige metoder kunne bruges i deres projekt. De studerende udviklede herefter et supportsystem til billetbehandling fra a-z.
  • Iterativ og agil udvikling af en maddatabase. Gruppen udviklede et stykke software, hvori der indgik en database, som brugere kunne anvende til at uploade madopskrifter, gode råd om kost mv.

5. semester; Integrerede leverancesystemer / distributionssystemer

På 5. semester skriver de studerende typisk projekt i samarbejde med en privat virksomhed eller en offentlig organisation, som har fokus på upstream aktiviteter i værdikæden. Du og din projektgruppe skal arbejde med integrerede leverancesystemer, herunder analyse og design, fx mht. struktur, organisation og integrationsmekanismer. Som oftest vil et projekt handle om forbedringer af et eksisterende system.

I kurserne skal du bl.a. lære om netop forbedringer af produkter, herunder kravspecifikationer, produktudviklingsforløb og evaluering af kundesegmenter. 5. semester er et rigtigt ’forretningssemester’, for du skal også have kurser inden for markedsføring og økonomistyring, alt sammen relateret til it-projekter og –produkter.

Projekteksempler fra 5. semester:

  • Business Alignment in Global Corporation. Gruppen lavede en analyse af fordelene ved en godt organiseret it-support i en virksomhed, og hvordan dette kan optimeres.
  • Quality Conformance: Making a Global Best Practice. De studerende undersøgte, hvordan store globale virksomheder skaber, optimerer og implementerer kvalitetsprocesser. De lavede desuden forslag til en implementeringsplan herfor, hvor de inddrog kulturelle forskelle som et parameter.

6. semester; Bachelorprojekt

På 6. semester laver du dit bachelorprojekt, og der er som nævnt tidligere tre spor at vælge imellem; forretningssporet, kommunikationssporet eller teknologisporet. Dit bachelorprojekt vil selvfølgelig bære præg af og indrette sig efter det spor, du har valgt.

Forretningssporet

Temaet for forretningssporet er ”Den globale virksomhed”. Hvis du vælger dette spor, skal du i projektarbejdet beskæftige dig med hvordan man analyserer, designer og skalerer strategier og løsninger til drift af en global virksomhed. Der fokuseres især på forbedring af strategier, strukturer, systemer, organisering og koordinering af den globale forsyningskæde. Du og din projektgruppe vil typisk arbejde sammen med en virksomhed eller offentlig organisation, som varetager globale driftsopgaver.

Som studerende på forretningssporet skal du i kurserne arbejde med globalisering samt måling og vurdering af en virksomheds strategier og performance, og du kommer til at lære om ingeniørfagets rolle i samfundet, herunder etiske problemstillinger inden for ingeniørvidenskaben.

Eksempel på projekt fra forretningssporet

One Place, One Shape, One Form: Implementing Business Process Management methologies and tools in the Danfoss Drives. De studerende udarbejdede et projekt, hvor de ud fra en analyse af Danfoss Drives’ behov for et BPM (Business Process Management) værktøj foretog en systematisk afsøgning af mulige værktøjer og kom frem til et begrundet valg.

Kommunikationssporet

Et bachelorprojekt på kommunikationssporet skal omhandle design af ikt-systemer i teori, analyse og praksis med særlig fokus på brugerinddragelse i designarbejdet. Desuden skal inddrages æstetiske, funktionelle og etiske problemstillinger vedrørende ikt i brug.

I kurserne skal du bl.a. lære om ikt i virksomheder og hvordan det kan implementeres og bruges med størst mulig succes. Du skal desuden arbejde med webdesign, herunder webapplikationer, og du kommer til at beskæftige dig med analyse af webdesign ift. kommunikation eller underholdning og med henblik på nyudvikling.

Eksempel på projekt fra kommunikationssporet

Brugervenlighed på faarupsommerland.dk. Projektet gik ud på at teste Fårup Sommerlands hjemmeside og afklare, hvor den evt. kunne optimeres. Desuden testede de studerende Fårup Sommerlands bookingsystem.

Teknologisporet

Her kommer vi over i uddannelsens lidt mere tekniske del, og det kommer bl.a. til at handle om programmering, digitale kredsløb og semantik. Et bachelorprojekt på teknologisporet beskæftiger sig med et udvalgt problem inden for det tekniske område. Projektrapporten kan udformes som en videnskabelig artikel af form og længde som en artikel ved en datalogisk konference.

Eksempel på projekt fra teknologisporet

Language design and compiler construction from an interdisciplinary perspective. Projektets mål var at skabe et nyt sprog, hvis primære idé er strukturmæssigt at ligne et talesprog. Resultatet blev sproget MOCCA. MOCCA henvender sig til ikke-eksperter, som ønsker at lave små opgaver på computeren.

Valget af specialiseringsretning og fag på uddannelsens 6. semester er afgørende for, hvilke kandidatuddannelser du efterfølgende vil kunne søge optagelse på. Inden for hver temaramme udbydes en række kurser, som dels vil støtte op om temaet for bachelorprojektet, og dels vil være forberedende til de mulige kandidatuddannelser.

Når du har bestået dit 6. semester, er du bachelor i informationsteknologi. Se de kandidatuddannelser, som du har mulighed for at komme ind på efterfølgende.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde