AAU logo

Informatik

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder

Bacheloruddannelsen i Informatik på Aalborg Universitet giver dig adgang til at tage den 2-årige kandidatuddannelse i Informatik (cand.scient.).

Vælger du at fortsætte på den 2-årige kandidatoverbygning får du en højt specialiseret uddannelse, der består af hhv. 2 semestre ved uddannelsen i Kommunikation og digitale medier og 2 semestre på Institut for Datalogi. Nye studerende med adgangsgivende bacheloreksamen kan optages på kandidatuddannelsen.

Andre kandidatmuligheder

Med en bachelor i Informatik låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Din bachelorgrad giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. Nedenfor kan du se, hvilke AAU-uddannelser, du får adgang til, ud over kandidatuddannelsen i Informatik:

Se også uddannelsestjekkeren.

Særlige studieforløb under bacheloruddannelsen

Er du elitesportsudøver? – og vil du samtidig gerne uddanne dig?
Nordjysk elitesport er et tilbud til dig, som er elitesportsudøver, og som har et ønske om at tage en uddannelse samtidig med at du udøver din sport på højt niveau. Se Nordjysk elitesport for mere information.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser