AAU logo

Informatik

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Hvert semester på informatikstudiet på Aalborg Universitet består af kurser og projektarbejde i grupper, og du lærer at arbejde kreativt og løsningsorienteret. Fagene omfatter bl.a. teknikker i innovation, teorier om programmeringssprog, menneskeligt sprog og kommunikation. Emner som kultur, medier, organisationer og kommunikation er også vigtige for at kunne udforme brugervenlige, nyttige og nyskabende it-systemer.

Se studieordningen for bacheloruddannelsen i informatik. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

Under hele forløbet har du mulighed for at arbejde sammen med en eller flere af de mange virksomheder, som viser stor interesse for at arbejde sammen med informatikstuderende om konkrete problemstillinger.

Hvert semester består af projektarbejde i grupper og en række kurser. På semestrene kommer du til at arbejde videre med metoder til systemevaluering og systemrealisering. Der sættes særligt fokus på at videreudvikle dine datalogiske færdigheder, samt på at lære dig om systemudviklingsmodeller og om brugerinddragelse.

1. semester; Vurdering af et it-system i brug

På 1. semester introduceres du til såvel en teknisk, som til en forretningsorienteret og en humanistisk indfaldsvinkel til informatik. Du skal bl.a. lære at analysere kommunikationssituationer, og du skal arbejde med usability og usabilityevaluering af it-systemer, hvor du både skal lave eksperimenter og evt. laboratorieforsøg. Du får desuden undervisning i grundlæggende programmering, hvor du introduceres til koncepterne bag client-server baserede netværk og udvikling. Herigennem opnår du en forståelse for basale koncepter og mekanismer i et programmeringssprog, som du skal bruge senere i uddannelsen.

Projekteksempler på 1. semester

 • Evaluering af World of Warcraft
 • Vurdering af hjemmesider for blinde
 • Systemer til præsentation af nye virksomheder

2. semester; Konstruktion og afprøvning af et it-system

På 2. semester skal du arbejde med grundlæggende datalogiske emner samt datalogiske teknikkers anvendelse i arbejdet med virkelige problemer i forbindelse med udvikling af software. Du kommer til at beherske analyse, design, programmering og afprøvning af et it-system, og samtidig skal du lære at specificere krav til det udviklede system. 2. semester indeholder også et kursus i datalogiens matematiske grundlag samt systemanalyse og –design, som handler om krav til konkrete systemer. Desuden skal du lære om kvalitative metoder og brugeradfærd i kontekst af et it-system.

Projekteksempler på 2. semester

 • System til præsentation af golfbanehuller
 • Lærings CD-rom til Zoo

3. semester; It-systemer til kommunikation: Behov og design

På 3. semester skal du arbejde med centrale vidensområder inden for informationsvidenskab såsom menneske-maskine interaktion, læring og undervisning, praktisk multimediedesign og programmering, herunder også de filosofiske, læringsmæssige, kognitive og datalogiske synsvinkler, teorier og metodiske tilgange. Du skal lære at designe et it-system med fokus på brugernes behov og den organisatoriske sammenhæng, som det valgte system skal indgå i. Desuden skal du arbejde med analyse af ikt-brug (ikt= informations- og kommunikationsteknologi) og brugergrænseflader (interfaces) med henblik på forbedringer eller nyudvikling.

Projekteksempler på 3. semester

 • Automatisering af sekretærfunktioner i større dansk virksomhed
 • Udvikling af software til understøttelse af mødeaktiviteter.

4. semester; Udvikling af databasesystem til en specifik anvendelse

På 4. semester skal du bl.a. lære at gøre rede for den praktiske anvendelse af teorier, begreber og metoder inden for databaseudvikling og software engineering. Du skal lære at analysere og designe en database til en specifik anvendelse samt gennemføre en softwareudviklingsproces efter en konkret metode. Til understøttelse af projektarbejdet vil du blive undervist i bl.a. datamodellering, integritetsberegninger og programmeringssprog. Desuden skal du lære om førende paradigmer inden for professionel udvikling af programmer og systemer, samt teorier, metoder og teknikker, som indgår i disse paradigmer (fx procesmodeller, kravstyring, design, projektledelse, test, procesforbedring, etc.).

Projekteksempler på 4. semester

 • Software til håndholdte computere til tjenere
 • Hjemmesider med interaktiv oversættelseshjælp til indvandrere

5. semester; Nye teknologier

Formålet med 5. semesters projekt og undervisning er at introducere dig til arbejdet med nye teknologier i forbindelse med udvikling af it-systemer, herunder bl.a. interaktionsdesign. Du skal nemlig i løbet af informatikstudiet opnå indsigt i den teknologiske dynamik og udvikling, der kendertegner it-området, og du skal opnå en forståelse for hvordan systematisk arbejde med mulighederne i nye teknologier kan stimulere innovation og konceptudvikling. Du vil desuden blive undervist i algoritmik og datastrukturer, interaktionsdesign og usabilityevaluering samt medieproduktion.

Projekteksempler på 5. semester

 • Udvikling af et talestyret navigationssystem til motorcyklister
 • Internetkøleskab, der kan foreslå, og oplæse, opskrifter på baggrund af sit indhold
 • Talestyret busstoppested

6. semester; Bachelorprojekt

6. semester er det sidste semester på bacheloruddannelsen, og det er her, du skal lave dit afgangsprojekt. Der er to emner at vælge imellem:

 • Fra modeller til virkelighed
 • Systemudvikling

Inden for det første emne er fokus på, hvordan man ved hjælp af avancerede modeller for it-systemer kan identificere og bidrage til løsning af en problemstilling inden for forskning i eller anvendelse af informationsteknologi. Det er meningen, at dit projekt skal bidrage til løsning af det valgte problem ved brug af en model, som du selv laver ud fra teorier om systemudvikling, analyse, design, programmering/implementering og evaluering med brugere samt forretningsudvikling og projektledelse. Et bachelorprojekt inden for temaet Systemudvikling skal ligeledes omhandle et konkret problem, hvor du skal udvikle et system til løsning af problemet. På 6. semester vil du bl.a. blive undervist i objektorienteret programmering, som er et dominerende programmeringsparadigme i softwareudvikling.

Projekter, som studerende tidligere har lavet på uddannelsens 6. semester, har fx omhandlet analyser af kommunikationen bland systemudviklere, analyser af kommunikation i forbindelse med hotline rådgivning, samt analyse og vurdering af teknologiunderstøttede læringssituationer.

Andre eksempler på bachelorprojekter

 • Analyser af kommunikation blandt systemudviklere.
 • kommunikationsanalyse af hot-line rådgivning
 • vurdering af teknologiunderstøttede læringssituationer

Når du er færdig med 6. semester, er du bachelor i Informatik.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde