AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Idræt

Fagligt indhold

Bachelor: 1. - 4. semester

På idrætsuddannelsen i Aalborg laver du på hvert semester og i samarbejde med din projektgruppe et unikt projekt inden for et tema (projektmodul). Det kan f.eks. være ”Præstationsoptimering”, ”Talentudvikling” eller ”Motorisk indlæring”. Inden for temaet får du mulighed for at analysere en problemstilling samt vurdere og afprøve forskellige metoder til at løse problemstillingen. I projekterne kombinerer du teori og praksis, som f.eks. effekten af balancetræning på en ’slack-line’ med målinger af psykologiske eller neurofysiologiske parametre, som kan forklare de ændringer der sker, når man træner på netop denne måde.

I løbet af de to første semestre vil du få en grundig indføring i studieformen, herunder gruppearbejdets dynamik og de metoder, der bruges når man arbejder problemorienteret med projektarbejde. Dette understøttes af et enkelt teoretisk kursusmodul samt to mindre projekter:

 • Introduktion til problembaseret læring og forskningsmetoder
 • Idrættens mange aspekter (projekt)
 • Præstationsoptimering og Talentudvikling (projekt)

På de fire første semestre fokuseres der endvidere på bevægelse, krop og sundhed. Alle kursusmoduler er kombineret således at alle teoretiske emner altid relateres til fysiske aktiviteter og på hvert kursusmodul vil der altså indgå undervisning både i et forelæsningslokale og i en idrætshal. På denne måde får du igennem de forskellige kursusmoduler en bred viden og færdigheder inden for en række teoretiske emner med betydning for idræt.

Herunder ses modultitlerne på en række af de kursusmoduler, der udbydes på bacheloruddannelsens første fire semestre:

 • Boldspil og læringsteori
 • Psykologi i svømning og vandaktiviteter
 • Arbejds- og træningsfysiologi i atletik
 • Friluftliv i et sociologisk perspektiv
 • Boldspil og biomekanik
 • Arbejds- og træningsfysiologi i dans og gymnastik
 • Biomekanik i svømning og vandaktiviteter
 • Dans, Gymnastik og Fitness i et samfundsvidenskabeligt perspektiv

"Det er virkelig spændende at arbejde med idræt i et samfundsmæssigt perspektiv. Idræt kan samle folk og styrke sociale relationer - det er så meget mere end motion og bevægelse"

 

- Kasper Kristensen, studerende på Idræt

Bachelor: 5. - 6. semester

På bacheloruddannelsens femte semester er projekttemaet ’Registrering og analyse af fysisk aktivitet’ hvor der arbejdes med en teoretisk analyse, praktisk dataindsamling (i eller uden for laboratoriet) samt databehandling og præsentation af resultaterne.

På sjette semester laver du bachelorprojekt, hvor projekttemaet er ’Den videnskabelige undersøgelse’. I din projektgruppe kan I enten vælge selv at udarbejde en problemstilling inden for semestrets temaramme, eller vælger en problemstilling, der er foreslået af en af uddannelsens undervisere.

På de sidste to semestre af bacheloruddannelsen fokuseres ikke så meget på traditionel idrætspraksis. Her forstås ’idrætspraksis’ mere bredt og kursusmodulerne kan indeholde laboratorie-arbejde, interviews eller andre aktiviteter, som man ikke umiddelbart vil beskrive som praktisk idræt.

Herunder ses modultitlerne på de kursusmoduler, der udbydes på bacheloruddannelsens sidste to semestre:

 • Videnskabelig metode og statistik
 • Motivation til vedvarende fysisk aktivitet
 • Ergonomi
 • Anvendt træningsfysiologi og Idrætsinformatik
 • Teams og teambaseret arbejde i teori og praksis

Disse fag giver et godt grundlag for at arbejde med projektet på 5. semester og for at lave et afsluttende bachelorprojekt på 6. semester på et idrætsvidenskabeligt grundlag.
 

”Jeg er blevet positivt overrasket over alle de spændende emner idrætsuddannelsen indeholder. F.eks. havde jeg ikke lige tænkt
over, at sportspsykologi var en del af uddannelsen – det er helt vildt interessant.”

- Morten Ib Juul Madsen, studerende på Idræt
 


 

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk