Forskning
Samarbejde

Idræt

Fagligt indhold

Bachelor: 1. - 4. semester

På idrætsuddannelsen i Aalborg laver du på hvert semester og i samarbejde med din projektgruppe et unikt projekt inden for et tema (projektmodul). Det kan f.eks. være ”idrættens mange aspekter”, ”idrætsundervisning og formidling” eller ”optimering af fysisk aktivitet og træning”. Inden for temaet får du mulighed for at analysere en problemstilling samt vurdere og afprøve forskellige metoder til at løse problemstillingen. I projekterne kombinerer du teori og praksis, som f.eks. effekten af balancetræning på en ’slack-line’ med målinger af psykologiske eller neurofysiologiske parametre, som kan forklare de ændringer der sker, når man træner på netop denne måde.

I løbet af de to første semestre vil du blive grundigt introduceret til studieformen, herunder gruppearbejdets dynamik og de metoder, der bruges når man arbejder problemorienteret med projektarbejde. Dette understøttes af et enkelt teoretisk kursusmodul samt af vejlederne på uddannelsens projektmoduler.

På de fire første semestre fokuseres endvidere på bevægelse, krop og sundhed. Alle kursusmoduler er kombineret så alle teoretiske emner altid relateres til fysiske aktiviteter. På hvert kursusmodul indgår undervisning både i forelæsningslokale og  idrætshal. På denne måde får du gennem de forskellige kursusmoduler en bred viden og færdigheder inden for en række teoretiske emner med betydning for idræt.

Herunder ses modultitlerne på en række af de kursusmoduler, der udbydes på bacheloruddannelsens første fire semestre:

 • Læring og idrætspædagogik i boldspil
 • Idrætssociologi og friluftsliv
 • Anatomi, fysiologi og sundhed
 • Biomekanik og svømmeaktiviteter
 • Neurofysiologi og motorik i gymnastik og dans
 • Idræt og sundhedspsykologi i boldspil
 • Træning og undervisning i atletik
 • Identitet og kultur i livsstilsidræt
 • Arbejds- og træningsfysiologi i udholdenheds- og styrketræning

"Det er virkelig spændende at arbejde med idræt i et samfundsmæssigt perspektiv. Idræt kan samle folk og styrke sociale relationer - det er så meget mere end motion og bevægelse"

 

 

- Kasper Kristensen, studerende på Idræt

Bachelor: 5. - 6. semester

På bacheloruddannelsens 5. semester vælger du mellem projekterne: ’humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsprojekt’ og "naturvidenskabeligt idrætsprojekt", hvor der i begge tilfælde arbejdes med en teoretisk analyse, praktisk dataindsamling, spørgeskemaer eller interviews samt databehandling og præsentation af resultaterne i en projektrapport.

På 6. semester laver du bachelorprojekt, hvor projekttemaet er ’Den videnskabelige undersøgelse’. I din projektgruppe kan I enten vælge selv at udarbejde en problemstilling inden for semestrets temaramme, eller vælge en problemstilling, der er foreslået af en af uddannelsens vejledere.

På de sidste to semestre af bacheloruddannelsen fokuseres ikke så meget på traditionel idrætspraksis. Her forstås ’idrætspraksis’ mere bredt og kursusmodulerne kan indeholde laboratorie-arbejde, interviews eller andre aktiviteter, som man ikke umiddelbart vil beskrive som praktisk idræt.

Herunder ses modultitlerne på de kursusmoduler, der udbydes på bacheloruddannelsens sidste to semestre:

 • Idrætspolitik og organisering
 • Anvendt træningsfysiologi og databearbejdning
 • Anvendt metode og statistik
 • Ergonomi
 • Motivation til idræt og fysisk aktivitet for sundhedsfremme

Disse fag giver et godt idrætsvidenskabeligt grundlag for at arbejde med valgprojekterne på 5. semester og for at lave et afsluttende bachelorprojekt på 6. semester.

”Jeg er blevet positivt overrasket over alle de spændende emner idrætsuddannelsen indeholder. F.eks. havde jeg ikke lige tænkt
over, at idrætspsykologi var en del af uddannelsen – det er helt vildt interessant.”

- Morten Ib Juul Madsen, studerende på Idræt
 


 

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk