Forskning
Samarbejde

Idræt

 • +

  Adgangskrav

  Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

  • Bestået adgangsgivende eksamen
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Fysik B eller Geovidenskab A eller Biologi A og Fysik C
  • Bestået adgangsprøve gennemført på AAU

  Det er nu bekræftet at der i 2021 afholdes adgangsprøve til Idræt. Se datoer m.m. længere nede på siden.

 • +

  Adgangsbegrænsning

  Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Idræt. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, som får tilbudt en studieplads.

  Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

  Antal studiepladser

  I 2021 forventer vi at udbyde 70 studiepladser på bacheloruddannelsen i Idræt.

  I 2020 udbød AAU 120 studiepladser på bacheloruddannelsen i Idræt. Alle ansøgere, der opfyldte adgangskravene til uddannelsen, blev optaget.

  Kvote 1

  Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

 • +

  Kvote 2

  KVOTE 2

  I kvote 2, som udgør 20% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på: 1) et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene, 2) andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen samt 3) evt. en motiveret ansøgning (det er valgfrit, om du skriver en motiveret ansøgning).

  Ønsker du, at en motiveret ansøgning skal indgå i vurderingen af din ansøgning, skal den uploades sammen med din ansøgning eller umiddelbart efter. Deadline for ansøgning er 15. marts. 

  Den motiverede ansøgning må max være 2300 anslag inkl. mellemrum. Ansøgningen skal give et indtryk af ansøgerens kendskab til idræt og idrætsstudiet generelt og konkret i forhold til studiet på AAU. Ligeledes kan ansøgningen indeholde overvejelser omkring, hvorfor ansøgeren netop søger ind på idrætsuddannelsen, og specielt på AAU, samt betragtninger vedrørende fremtidsperspektiver efter endt bachelor- eller kandidatuddannelse. Endelig kan ansøgningen indeholde fremstillinger, der giver et indtryk af ansøgerens interesseområder, specielt relateret til idrætsområdet. Ansøgningen skal skrives som sammenhængende tekst og altså ikke opstilles i eksempelvis punktform.

  Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter. De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation

  EKSEMPLER PÅ RELEVANT ERHVERVSARBEJDE

  Fuldtids- eller deltidsarbejde som træner inden for idrætsområdet på f.eks. folkeskole, højskole, sportsklub mv.
  Fuldtids- eller deltidsarbejde som underviser inden for idrætsområdet på f.eks. folkeskole, højskole, sportsklub mv.
  Dokumenteret udenlandsophold med relevante aktiviteter inden for sundheds- eller idrætsområdet
  Anvendelse af træneruddannelse fra f.eks. på sportshøjskole, i militæret eller hos politiet

  EKSEMPLER PÅ IKKE RELEVANT ERHVERVSARBEJDE

  Au-pair
  Rengøringsarbejde
  Arbejde som trænerassistent – dvs. uden selvstændigt ansvar for planlægning og gennemførsel af træning

  EKSEMPLER PÅ RELEVANT UDDANNELSE

  Dele af bacheloruddannelser med et indhold af samfundsfag, biologi, anatomi, fysiologi, didaktik eller idræt
  Dele af professionsbachelor uddannelser inden for sundheds- eller idrætsområdet, f.eks folkeskolelærer, fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.
  Uddannelse på sportshøjskole, militær eller politi, der har dokumenterede elementer af biologi, anatomi, fysiologi, didaktik eller idræt
  Paramediciner

  EKSEMPLER PÅ IKKE RELEVANT UDDANNELSE

  Private coach- og terapeutuddannelser/kurser
  Redder-uddannelsen, røgdykker eller ambulancebehandler

  Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

 • +

  Adgangsprøve indhold

  PROGRAM - 19. maj 2021

  PROGRAM - 18. august (kommer senere)

  MUSIK OG BEVÆGELSE

  ​Der er fokus på generel koordinationsevne og god overensstemmelse mellem musik og bevægelse.

  BOLDSPIL

  Der er fokus på færdigheder m.h.t. basal boldbehandling (kaste, gribe, drible, sparke, slå), almen spilforståelse samt evnen til at lære spilelementer.

  GYMNASTIK OG KROPSBEHERSKELSE

  Her indgår elementer fra gymnastik- og springdiscipliner, og der lægges vægt på rotation, balance og generel styrke/udholdenhed.

  BASALE FÆRDIGHEDER I VAND – SVØMNING

  Der er fokus på, at ansøgeren er fortrolig med at færdes i vand, dvs. behersker mindst én svømmeart. Desuden skal ansøgeren kunne svømme kontinuerligt i et jævnt tempo i mindst 8 minutter.
   

  ADRESSE FOR AFHOLDELSE AF ADGANGSPRØVER

  Prøverne afholdes i Solsidehallen/Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken, 9400 Nr. Sundby

  KONTAKT

  Har du spørgsmål til prøven, kan du kontakte studiesekretær Berit Sørensen tlf. 9940 3748.

 • +

  Adgangsprøve og datoer

  INFORMATION OM ADGANGSPRØVEN

  Prøvens formål er at sikre, at de studerende, der optages på uddannelsen, er i stand til at gennemføre den praktiske del af uddannelsen inden for det normerede tidsforløb. Et hold af undervisere og bedømmere vil følge ansøgerne gennem hele prøveforløbet. Der bedømmes bestået/ikke bestået baseret på en helhedsvurdering af ansøgerens færdigheder.

  Adgangsprøven vil forme sig som et forløb, hvor ansøgerne skal indgå i en række praktiske undervisningsforløb og samarbejdsøvelser, hvori der indgår opvarmningsøvelser, trænings- og læringssituationer.

  DATOER FOR ADGANGSPRØVER 2021

  Søger du i kvote 2 vil du blive inviteret til adgangsprøve den 19. maj. Hvis du søger i kvote 1 anbefaler vi, at du sender din ansøgning inden 15. april, hvorefter du også vil blive inviteret til adgangsprøven den 19. maj.

  Søger du i kvote 1 efter den 15. april vil du blive inviteret til adgangsprøve den 18. august. 

  INVITATION/TILMELDING

  Alle ansøgere til Idrætsuddannelsen på Aalborg Universitet bliver indkaldt personligt til adgangsprøven pr. mail senest en uge før datoen som fremgår nedenfor. Mailen sendes til den adresse ansøger opgiver til Den Koordinerede Tilmelding. Det er ansøgers ansvar at tilmelde sig og møde op til adgangsprøven. I tilfælde af akut sygdom eller skade på datoen for adgangsprøven, skal ansøger tage kontakt til studieservice på AAU.

Optagelsesvejledning på AAU

Studievalg og optagelsesvejledning

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

 • Adgangskrav og supplering
 • Kvoter og optagelse med dispensation
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Optagelse med merit
 • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag

Kontakt Optagelsesvejledningen

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer