AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Idræt

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

 

Information om adgangsprøven

Prøvens formål er at sikre, at de studerende, der optages på uddannelsen, er i stand til at gennemføre den praktiske del af uddannelsen inden for det normerede tidsforløb. Et hold af undervisere og bedømmere vil følge ansøgerne gennem hele prøveforløbet. Der bedømmes bestået/ikke bestået baseret på en helhedsvurdering af ansøgerens færdigheder.

Adgangsprøven vil forme sig som et forløb, hvor ansøgerne skal indgå i en række praktiske undervisningsforløb og samarbejdsøvelser, hvori der indgår opvarmningsøvelser, trænings- og læringssituationer.

Adgangsprøvens indhold
 

Musik og bevægelse

Der fokuseres på generel koordinationsevne og god overensstemmelse mellem musik og bevægelse.

Boldspil

Der fokuseres på færdigheder m.h.t. basal boldbehandling (kaste, gribe, drible, sparke, slå), almen spilforståelse samt evnen til at lære spilelementer.

Gymnastik og kropsbeherskelse

Her indgår elementer fra gymnastik- og springdiscipliner, og der lægges vægt på rotation, balance og generel styrke/udholdenhed.

Basale færdigheder i vand – svømning

Der fokuseres på, at ansøgeren er fortrolig med at færdes i vand, dvs. behersker mindst én svømmeart. Desuden skal ansøgeren kunne svømme kontinuerligt i et jævnt tempo i mindst 8 minutter.

DATOERNE FOR adgangSPRØVER 2019

22. maj - program

22. august - PROGRAM
 

Adresse for afholdelse af adgangsprøver

Prøverne afholdes i Solsidehallen/Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken, 9400 Nr. Sundby

Kontakt

Har du spørgsmål til prøven, kan du kontakte studiesekretær Berit Sørensen Tlf. 9940 3748

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Idræt. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, som får tilbudt en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal studiepladser

I 2019 udbød AAU 120 studiepladser på bacheloruddannelsen i Idræt. Alle ansøgere, der opfyldte adgangskravene til uddannelsen, blev optaget.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 20% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på: 1) et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene, 2) andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen samt 3) evt. en motiveret ansøgning (det er valgfrit, om du skriver en motiveret ansøgning).

Ønsker du, at en motiveret ansøgning skal indgå i vurderingen af din ansøgning, skal den uploades sammen med din ansøgning eller umiddelbart efter. Deadline for ansøgning er 15. marts. 

Den motiverede ansøgning må max være 2300 anslag inkl. mellemrum. Ansøgningen skal give et indtryk af ansøgerens kendskab til idræt og idrætsstudiet generelt og konkret i forhold til studiet på AAU. Ligeledes kan ansøgningen indeholde overvejelser omkring, hvorfor ansøgeren netop søger ind på idrætsuddannelsen, og specielt på AAU, samt betragtninger vedrørende fremtidsperspektiver efter endt bachelor- eller kandidatuddannelse. Endelig kan ansøgningen indeholde fremstillinger, der giver et indtryk af ansøgerens interesseområder, specielt relateret til idrætsområdet. Ansøgningen skal skrives som sammenhængende tekst og altså ikke opstilles i eksempelvis punktform.

Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter (dog minimum 6 måneders aktivitet. De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation

Eksempler på Relevant erhvervsarbejde

 • Fuldtids- eller deltidsarbejde som træner inden for idrætsområdet på f.eks. folkeskole, højskole, sportsklub mv.
 • Fuldtids- eller deltidsarbejde som underviser inden for idrætsområdet på f.eks. folkeskole, højskole, sportsklub mv.
 • Dokumenteret udenlandsophold med relevante aktiviteter inden for sundheds- eller idrætsområdet
 • Anvendelse af træneruddannelse fra f.eks. på sportshøjskole, i militæret eller hos politiet

Eksempler på Ikke relevant erhvervsarbejde

 • Au-pair
 • Rengøringsarbejde
 • Arbejde som trænerassistent – dvs. uden selvstændigt ansvar for planlægning og gennemførsel af træning

Eksempler på Relevant uddannelse

 • Dele af bacheloruddannelser med et indhold af samfundsfag, biologi, anatomi, fysiologi, didaktik eller idræt
 • Dele af professionsbachelor uddannelser inden for sundheds- eller idrætsområdet, f.eks folkeskolelærer, fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.
 • Uddannelse på sportshøjskole, militær eller politi, der har dokumenterede elementer af biologi, anatomi, fysiologi, didaktik eller idræt
 • Paramediciner

Eksempler på Ikke relevant uddannelse

 • Private coach- og terapeutuddannelser/kurser
 • Redder-uddannelsen, røgdykker eller ambulancebehandler

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12. 


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer