AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Idræt, Bachelor

Idræt

Idræt

Idrætsuddannelsen er for dig, der gerne vil beskæftige sig med krop og bevægelse i både et praktisk og teoretisk perspektiv. På uddannelsen kombineres teoretisk undervisning med fysiske aktiviteter og du lærer at arbejde med idrætsbegrebet fra flere forskellige vinkler og omsætte teori til praksis.

 

” Jeg synes at måde idrætsuddannelsen er bygget op på er hel genial.
Teori og praksis bliver hele tiden koblet sammen. Det giver mig et større
læringsudbytte og en bedre forståelse for teorien.”


Morten Ib Juul Madsen,
studerende på Idræt

 

På Aalborg Universitet kan du læse idræt på flere forskellige måder. Du kan tage en bacheloruddannelse i idræt, hvor du efterfølgende vælger en kandidatuddannelse som din bacheloruddannelse giver adgang til. I Aalborg giver din treårige bacheloruddannelse adgang til fire toårige kandidatuddannelser – nemlig Idræt, Idrætsteknologi, Folkesundhedsvidenskab eller Læring og Forandringsprocesser (se figur herunder)

 

"Jeg har altid elsket sport og på idrætsstudiet handler det
både om idræt i praksis og alle de tanker og teorier der
ligger bag – det er helt vild spændende. Og så gør det
bestemt ikke noget, at teori og praksis kombineres,
så man ikke bare skal sidde på skolebænken dagen lang."

Louise Rendbæk Thomsen,
studerende på Idræt
_____________

"Mød Laura og hendes projektgruppe, der har udviklet et
danseprogram, som kan reducere ældres risiko for at falde"

_____________

Du kan også læse idræt som centralt fag eller sidefag i en tofags kandidatuddannelse (gymnasielærer/underviser-modellen). Kombiner f.eks. med biologi, engelsk, historie, psykologi, kemi, fysik matematik eller et andet spændende fag, så du får mulighed for at undervise i flere fag. Du vil altid skulle begynde din uddannelse med idrætsdelen, men det sidste år af bacheloruddannelsen vil du også skulle tage fagmoduler fra det andet fagområde som du kombinerer idræt med.

Din kandidatuddannelse vil for det meste tage 2½ år når du kombinerer idræt med et andet fagområde. Den første halvdel af studietiden på din kandidatuddannelse vil altid begynde med fagmoduler fra det andet fag, som du har valgt at kombinere din idrætsuddannelse med. Den sidste halvdel af din kandidat vil igen foregå på idrætsuddannelsen og du vil derfor også altid skulle skrive dit speciale ved idrætsuddannelsen (se figur herunder).

"Jeg synes Idræt på AAU er en virkelig fantastisk og unik uddannelse.
At kombinere teori, praktiske fag og gruppearbejde fungerer super godt
da man får nogle rigtig gode sociale relationer gennem praktisk idræt,
som man kan drage kæmpe fordel af i gruppearbejdet"


Nicolai Steen Hansen,
studerende på Idræt

"Jeg valgte AAU på grund af gruppearbejdet.
Undervisningen er en god blanding af teori og praksis der, i samspil
med gruppearbejdet, skaber trygge rammer for forståelse af
komplekse problemstillinger.”

Tone Sofie Mørch
Studerende på Idræt

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER Du…

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

 

Du får viden om

  • Boldspil - musik og bevægelse
  • Svømning og livredning
  • Anatomi og fysiologi
  • Biomekanik - sundhedsstatistik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Studiepraktik på AAU
Kom i studiepraktik og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Studiepraktik 2019