Forskning
Samarbejde

Historie

Studiets vejleder

Studenterstudievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

► Se mere om studenterstudievejledning her.

Maja Sjørslev Petersen

Studenterstudievejleder for bachelor- og kandidatuddannelserne i Historie.

Fibigerstræde 5, lokale 11
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 9940 9819
E-mail: hist-studievejl@dps.aau.dk


Træffetid

Træffetiden er torsdage kl. 10.00 - 12.00. 

► Booking af grupperum for studerende på Historie, BA og KA

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Kontakt studiet

Henvendelser vedr. bacheloruddannelsen:

Studiesekretær Jannie Hoffmann Christensen
Fibigerstræde 5, lokale 15
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 3932
E-mail: jahoch@id.aau.dk

Henvendelser vedr. kandidatuddannelsen samt studienævn:

Studie- og studienævnssekretær Susanne Byrresen
Fibigerstræde 5, lokale 64
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 2611
E-mail: byrresen@id.aau.dk

Uddannelsen udbydes af Institut for Politik og Samfund. På instituttets hjemmeside kan du læse mere om, hvem vi er, hvordan vi kvalitetssikrer vores uddannelser og meget mere.

Studienævnet for Historie

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Som studerende på Aalborg Universitet (AAU) har du mulighed for at få økonomisk støtte i form af SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 

Læs mere om din su og økonomi

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du får viden om events, studievejledning og livet som studerende fra Aalborg Universitet sendt til din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet