Forskning
Samarbejde

Historie

Fagligt indhold

På 1. semester af Historiestudiet får du en introduktion til historiefaget, ligesom du introduceres for det problemorienterede projektarbejde i grupper. Projektarbejdet giver mulighed for at analysere historiske samfundsmæssige problemstillinger, og desuden styrker denne arbejdsform dine kompetencer i forhold til at arbejde sammen med andre studerende. Projektarbejdet er også et væsentligt element i det sociale fællesskab på studiet. Desuden følger du dels modulet Oversigtsforløb i globaliseringens historie og dels et modul, der fokuserer på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Problembaseret læring er en central del af undervisningen på Aalborg Universitet, og det afspejles også på Historiestudiet.

 

På 2. semester tager vi fat på historiefaglige emner og de teoretiske og metodiske overvejelser, der knytter sig hertil.

Uddannelsen indeholder:

 • Periodeundervisning, der giver dig dybtgående kendskab til en bestemt periode og færdigheder i problemorienteret projektarbejde med et tema inden for perioden. Temaet kan f.eks. være kristningsprocesser i Norden, korstog, kulturmøder, den kolde krig, arbejde, fritid, osv. I løbet af din uddannelse skal du arbejde med forskellige temaer og perioder.
 • Oversigtsforløb, der giver dig overblik over de store udviklingslinjer i historien og viden om forskelle og ligheder mellem forskellige typer af samfund.
 • Historisk teori og metode, der giver dig redskaber til at fortolke de spor, der er efterladt fra fortiden.
 • Systematisk søgning af litteratur og informationer samt dokumentation og kommunikation af undersøgelsesresultater.

Hvis du vil være gymnasielærer, starter du på 5. semester på sidefaget, der skal være et af de fag, der undervises i på de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx og hf). Læs mere under Vil du være gymnasielærer?

Undervisningen på Historie er opbygget af moduler. Strukturen er forskellig alt efter om du vælger at tage Historie som en del af en 2-faglig gymnasielæreruddannelse eller som en 1-faglig bachelor-/kandidatuddannelse: 

Sidefagsstuderende fra natur- og sundhedsvidenskab følger et ekstra semester (halvdelen af 8. og 9. semester) på Historie (sidefagssupplering).

Eksempler på projekter

 • Kvinder og etniske minoriteter i historiebøgerne
 • Amerikanisering og populærkultur i 1960'erne
 • Den spanske syges historie
 • Ytringsfrihed og censur i 1700-tallet
 • Vikingerne i England

Læs projekter skrevet af historiestuderende i Projektbiblioteket.

Forskningen på Historie er organiseret i to enheder, der fokuserer på hhv. Conflict, coercion and authority in history (CCA) og Knowledge, Sustainability, Heritage (KSH)

Se studieordning for bachleoruddannelsen i Historie.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk