AAU logo

Historie

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Historie tager 3 år. Et studieår består af 2 semestre. Historie er en grundig og bred uddannelse, der giver indsigt i historiske perioder og forståelse af historiske udviklingsforløb. Du får teoretiske og metodiske færdigheder i at formulere og analysere både historiske og andre human- og samfundsvidenskabelige problemstillinger.

På 1. semester af Historiestudiet får du en introduktion til historiefaget, ligesom du introduceres for det problemorienterede projektarbejde i grupper. Projektarbejdet giver indsigt i samfundsproblemers flerfaglige karakter, læring i at arbejde sammen og ikke mindst sociale fællesskaber. Desuden følger du modulet Oversigtsforløb i globaliseringens historie og modulet Kulturmøder i historien.

På 2. semester tager vi fat på historiefaglige emner og de teoretiske og metodiske overvejelser, der knytter sig hertil.

Uddannelsen indeholder:

 • Periodeundervisning, der giver dig dybtgående kendskab til en bestemt periode og færdigheder i problemorienteret projektarbejde med et tema inden for perioden. Temaet kan f.eks. være kristningsprocesser i Norden, korstog, kulturmøder, den kolde krig, arbejde, fritid, osv. I løbet af din uddannelse skal du arbejde med forskellige temaer og perioder.
 • Oversigtsforløb, der giver dig overblik over de store udviklingslinjer i historien og viden om forskelle og ligheder mellem forskellige typer af samfund.
 • Historisk teori og metode, der giver dig redskaber til at fortolke de spor, der er efterladt fra fortiden.
 • Systematisk søgning af litteratur og informationer samt dokumentation og kommunikation af undersøgelsesresultater.

Hvis du vil være gymnasielærer, starter du på 5. semester på sidefaget, der skal være et af de fag, der undervises i på de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx og hf). Læs mere under Vil du være gymnasielærer?

Undervisningen på Historie er opbygget af moduler. Strukturen er forskellig alt efter om du vælger at tage Historie som en del af en 2-faglig gymnasielæreruddannelse eller som en 1-faglig bachelor-/kandidatuddannelse: 

Sidefagsstuderende fra natur- og sundhedsvidenskab følger et ekstra semester (halvdelen af 8. og 9. semester) på Historie (sidefagssupplering).

Oversigt over modulerne på Historie

Modul 1: Det moderne Danmark
Modul 2: Oversigtsforløb i globaliseringens historie
Modul 3: Kulturmøder i historien
Modul 4: Introduktion til det gode historieprojekt
Modul 5: Litteratursøgning
Modul 6 I og II: Historisk videnskabsteori og metode
Modul 7: Moderne periode
Modul 8: Oversigtsforløb i dansk, europæisk og verdens historie efter 1776
Modul 9: Før-moderne periode
Modul 10: Oversigtsforløb i dansk, europæisk og verdens historie før 1776
Modul 11: Bachelorprojekt
Modul 12: Moderne periode
Modul 13: Brug af historien
Modul 14: Flerfagligt projekt
Modul 15: Kandidatspeciale
Modul 16: Supplerende metodefag, fx dokumenthåndtering
Modul 17: Økonomi, politologi, sociologi

Sidefagssupplering:
Modul 14: Flerfagligt projekt
Modul 18: Før-moderne periode

Eksempler på projekter

 • Romaniseringen af Gallien
 • Vesteuropæisk integration og EU
 • Assimilation af danske jøder i 1800-tallet
 • Tysklands kolonipolitik
 • Krig og populærkultur
 • Vikingerne i England

Læs projekter skrevet af historiestuderende i Projektbiblioteket.

Forskningen på Historie er organiseret i to enheder, der fokuserer på Kulturmøder i før-moderne samfund og Samtidshistorie

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Historie.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk