Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Globale forretningssystemer, diplomingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav


Adgang til diplomingeniøruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Matematik benyttes som et nødvendigt redskab i mange aktiviteter gennem hele uddannelsen.

Det anbefales derfor kraftigt, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på denne uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i Matematik fra din gymnasieuddannelse, eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Er du i tvivl, så kontakt vores studievejledere.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til diplomingeniøruddannelsen i Globale Forretningssystemer. Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, som er sikret en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

ANTAL STUDIEPLADSER

AAU udbød i 2020 40 studiepladser på diplomingeniøruddannelsen. Alle ansøgere, som opfyldte adgangskravene, blev optaget på uddannelsen.

KVOTE 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 35% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er dele af relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemførte og dokumenterede i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.


EKSEMPLER PÅ RELEVANT ERHVERVSARBEJDE

 • Arbejde med analytisk indhold relateret til produktionsudvikling, systemudvikling eller planlægning og logistik inden for primært industri eller serviceorganisationer.

EKSEMPLER PÅ IKKE-RELEVANT ERHVERVSARBEJDE

 • Pædagogmedhjælper
 • Receptionist
 • Salgsassistent
 • Piccoline

EKSEMPLER PÅ RELEVANT UDDANNELSE

 • Dele af alle bacheloruddannelser inden for ingeniørvidenskab
 • Dele af professionsbacheloruddannelser med teknisk indhold
 • Dele af universitetsuddannelser, hvor den studerende opnår erfaring med planlægning og produktionsudvikling, servicedesign m.v

EKSEMPLER PÅ IKKE-RELEVANT UDDANNELSE

 • Humanistiske bacheloruddannelser
 • Private design- og tegnekurser
 • Journalist
 • Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for bl.a. sundhed, pædagogik og design

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

På Adgangskursus i Aalborg og Esbjerg kan du på 1 eller 1 ½ år få en adgangseksamen til en ingeniøruddannelse. Du har også mulighed for at tilmelde dig et enkeltfag. Læs mere på AAU's Adgangskursus.

Hvis du har taget adgangskursus og skal søge ind på en bacheloruddannelse skal du huske at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.

DANSKPRØVE

På både dansksprogede bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser er der krav om, at ansøgere med en udenlandsk eksamen har bestået og indsendt dokumentation for en af følgende danskprøver inden studiestart: 

Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3)
Danskprøve 2 (bestået i 2001 eller før)

For Studieprøven og Danskprøve 2 (bestået i 2001 eller før) er det en forudsætning, at undervisningssproget i den udenlandske eksamen, du tager, er på højeste niveau. F.eks. har du en tysk studentereksamen, skal du have tysk på højeste niveau osv.

Bestået realkompetencevurdering (RKV) i Dansk A-niveau
Dansk A-niveau (gymnasialt enkeltfag)

FOR NORDISKE STATSBORGERE

Er du nordisk statsborger og har bestået en nordisk gymnasial eksamen (fra Island, Finland, Norge eller Sverige), så er du ikke omfattet af kravet om danskprøve (men alene omfattet af modersmålskrav i den gymnasiale eksamen, - det vil sige, at du skal have bestået dit modersmål som fag på højeste niveau i den gymnasiale eksamen).

FOR FÆRØSKE STUDENTER

Færøske studenter opfylder med faget Færøsk A det specifikke adgangskrav Dansk A. Færøske studenter, der både har bestået Dansk A og Færøsk A, opfylder således samlet set adgangskravene om Dansk A og ”yderligere et fremmedsprog”.

FOR DANSKE STATSBORGERE MED UDENLANDSK EKSAMEN

Er du dansk statsborger med en udenlandsk uddannelsesbaggrund, har du mulighed for at søge dispensation for danskkravet, hvis du kan dokumentere, at dansk er dit modersmål, og at du har lært dansk i skolen på et niveau svarende til minimum Folkeskolens Afgangsprøve. Det er en forudsætning, at undervisningssproget i den udenlandske eksamen, du tager, er på højeste niveau. F.eks. har du en tysk studentereksamen, skal du have tysk på højeste niveau osv.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer