AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geografi

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du vælge at læse videre i fire semestre på kandidatuddannelsen (som er engelsksproget) og blive cand.scient. i Geografi: Kandidatuddannelsen i Geography 

 

 

Særlige studieforløb under bacheloruddannelsen

Er du elitesportsudøver? – og vil du samtidig gerne uddanne dig? Nordjysk elitesport er et tilbud til dig, som er elitesportsudøver, og som har et ønske om at tage en uddannelse samtidig med at du udøver din sport på højt niveau. Se Nordjysk elitesport for mere information.

Sidefag (Gymnasielærer)

Du har også mulighed for at vælge et 1½-årigt sidefag i Geografi som - sammen med 3½ års studier i et andet fag - giver faglig kompetence til undervisning ved de gymnasiale uddannelser. Læs mere om sidefag her.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser