AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geografi

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du vælge at læse videre i fire semestre på kandidatuddannelsen og blive cand.scient. i Geografi. På kandidatuddannelsen skal du vælge specialiseringen i: Naturgeografi.

Naturgeografi

Specialiseringen i Naturgeografi handler om at finde løsninger på de problemstillinger, der opstår i forbindelse med samfundets udnyttelse og beskyttelse af naturligt forekommende ressourcer som fx vand, jord, metaller og mineraler.

Som studerende på Naturgeografi kommer du til at beskæftige dig med spørgsmål som:

  • Hvordan bevarer vi bedst vores naturlige ressourcer?
  • Hvordan påvirker klimaforandringerne vores natur og miljø?
  • Hvilke elementer belaster vores økosystem og hvordan?

Feltarbejde på Naturgeografi

På Naturgeografi kommer du ud i naturen! Du skal ud og vurdere, hvor eventuelle problemer i bevaringsarbejdet kan opstå, og indsamle data til dine forsøg og projekter. Der lægges derfor stor vægt på relevant feltarbejde og laboratorieforsøg og på projektuddybende ekskursioner.

Naturgeografi

Særlige studieforløb under bacheloruddannelsen

Er du elitesportsudøver? – og vil du samtidig gerne uddanne dig? Nordjysk elitesport er et tilbud til dig, som er elitesportsudøver, og som har et ønske om at tage en uddannelse samtidig med at du udøver din sport på højt niveau. Se Nordjysk elitesport for mere information.

Sidefag (Gymnasielærer)

Du har også mulighed for at vælge et 1½-årigt sidefag i Geografi som - sammen med 3½ års studier i et andet fag - giver faglig kompetence til undervisning ved de gymnasiale uddannelser. Læs mere om sidefag her.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser