AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geografi

Specialist med en bred profil

Specialist med en bred profil

Jacob Skødt Jensen er uddannet fra Geograf fra Aalborg Universitet med en specialisering i naturgeografi. Til dagligt arbejder han i ingeniørfirmaet NIRAS, hvor han blandt andet er med til at kortlægge grundvandsressourcen og dens sårbarhed, så det bliver muligt at lave konkrete planer for grundvandsbeskyttelse i Danmark.

Min opgave som geograf i NIRAS er at kortlægge grundvandsressourcen og dens sårbarhed. Mine vigtigste arbejdsredskaber er GIS (geografiske informationssystemer) og computermodeller til simulering af grundvandsstrømninger, og resultatet af mine analyser indarbejdes derefter konkret i planer for grundvandsbeskyttelse.


I mit daglige arbejde bruger jeg primært de naturgeografiske dele af uddannelsen, men også min brede viden indenfor natur og samfund fordi mine arbejdsopgaver ofte skal ses i et større perspektiv. Det er netop det der gør at jeg som geograf adskiller mig fra andre fagligheder, da jeg kan drøfte problemstillinger med andre fagfolk, lige meget hvor langt jeg kommer væk fra mit speciale indenfor vandressourcer.

Jacob Skødt Jensen, naturgeograf i ingeniørfirmaet NIRAS

Job- og karrieremuligheder