AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geografi

Naturgeograf med speciale i vandløb og digital kortlægning (GIS)

Naturgeograf med speciale i vandløb og digital kortlægning (GIS)

Henrik Rosenskjold er naturgeograf fra Aalborg Universitet. Han er i dag ansat projektleder ved Limfjordsrådets Sekretariat, hvor han blandt andet laver dronebilleder og GIS-løsninger.

Hvorfor valgte du at læse Geografi?  

Jeg begyndte at læse Geografi på grund af min interesse for klima og miljø. Undervejs på studiet udviklede interessen sig til også at omhandle natur, vandløb og GIS, som står for som står for geografiske informationssystemer - noget jeg også idag arbejder med. 

PROJEKTLEDER VED LIMFJORDSRÅDETS SEKRETARIAT 
HENRIK ROSENSKJOLD 
FÆRDIGUDDANNET i 2015 
32 år
Bor i NØRRESUNDBY


Projektarbejdet fylder meget på geografistudiet

Hvordan oplevede du din studietid?  

Geografer er et fantastisk hyggeligt folkefærd. Derfor kom det sociale på studie til at fylde rigtigt meget i min hverdag,  som tilflytter til byen. Studiet er tilrettelagt med en høj grad af selvstændighed som betyder, at udbyttet er afhængig af indsats. 


Studietur til Norge 

Hvad består dit nuværende job af? 

Jeg er projektleder ved Limfjordsrådets Sekretariat. Mine arbejdsopgaver er meget forskellige, men primært løser jeg vandløbsrestaureringsprojekter, laver dronebilleder og GIS-løsninger. I vandløbsprojekterne er jeg med helt fra starten, når projekterne opmåles og besigtiges, indtil detailprojektering og aftaler med lodsejer, og så laver jeg også udbud og tilsyn ved realisering med entreprenører. 


Henrik har filmet denne Stenrevsvideo da Limfjordsrådet (hvor Henrik arbejder) og Miljø – og Fødevareministeriet starter et 5-årigt projekt finansieret af staten, der skal undersøge om flere stenrev i Limfjorden kan forbedre iltforholdene i fjorden og derigennem reducere frigivelse af kvælstof fra fjordbunden.

Hvilke kompetencer fra din uddannelse kan du bruge i dit job i dag?  

Jeg laver analyser i ArcGIS næsten hver dag, så det er bestemt en kompetence jeg har taget med. Derudover er projektstyring, rapportskrivning og samarbejde meget vigtige kompetencer, som jeg dagligt trækker på. 

Tog du et semester i Praktik (projektorienteret forløb)

Jeg tog mit 9. semester som praktikant hos det rådgivende ingeniørfirma ALECTIA i Aarhus. Under opholdet fik jeg blandt andet et indblik i ”den virkelige verden”, kompetencer inden for vandløbsmodellering i VASP og hjælp til indholdet i mit speciale. Så derfor kan jeg bestemt anbefale andre at tage i praktik. 

Hvordan synes du, at Geografistudiet på Aalborg Universitet adskiller sig fra andre uddannelser inden for Geografi?  

Det er fedt, at man i høj grad selv er medbestemmende på uddannelsens fokus gennem sine projekter. Jeg har skrevet stort set alle mine om natur og GIS, hvilket har givet mig en masse viden inden for disse områder. 

Hvordan har du oplevet jobmulighederne efter end uddannelse?

Vi var fire naturgeografer, der blev færdige samme tid, og alle var i arbejde inden for et halvt år. Vi har primært fået arbejde, fordi vi adskiller os fra andre, som for eksempel biologerne, med vores tekniske viden om GIS, droner og opmåling.  

Hvis du skal fremhæve et projekt, du har arbejdet med, hvilket skal det så være?  

Jeg synes bestemt mit speciale omkring restaurering af vandløb med træ har været givende. Projektet blev lavet i samarbejde med ALECTIA og Silkeborg Kommune, og det indeholdt en del feltarbejde, hvor jeg restaurerede med træ i to vandløb og lavede effektmålinger. Jeg fik desuden hjælp af en gruppe yngre geografer til dataindsamlingen. Det blev også til en artikel i bladet Federation of Fly Fishers Denmark (FFFD), som til gengæld gav et økonomisk bidrag til projektet. 


Billeder taget i forbindelse medopmåling af Simested Å. Opmålingen er en nødvendighed for senere at projektere restaureringsforslag. 

Resultatet af opmåling
Her er resultatet af opmålingerne. En længdeprofil af vandløbet. Se i stor udgave her: 

Hvad synes du er fascinerende ved Geografistudiet?  

Der er sammenhæng mellem kontorarbejdet og feltarbejde, som gør det hele meget konkret og spændende. Det er rart, at studiet er meget bredt, så mulighederne er mange. Omvendt risikerer man dog at famle lidt i blinde indtil, man finder sin hylde. 

Job- og karrieremuligheder