AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geografi

Herning Gymnasium tur-retur

Herning Gymnasium tur-retur

Som mange andre drømte Glenn Lillelund Pedersen i sin studietid om at rejse rundt i verden som geograf og finde bæredygtige løsninger på klimaforandringerne. Men et års orlov som årsvikar på et gymnasie midt i studiet fik ham på andre tanker.

HVORFOR VALGTE DU AT LÆSE GEOGRAFI?

”Jeg syntes, at studiet lød spændende og så kunne jeg se mig selv arbejde med de problemstillinger og udfordringer, som findes indenfor geografien. Samtidig fyldte problematikken med den globale opvarmning meget i medierne i 2003, hvor jeg søgte ind på studiet, og det samme gjorde diskussionen om ressourcer, og om vi havde nok af dem – og det fangede mig også. Det var et par år før Al Gores film ’Den ubekvemme sandhed’ udkom, og den bredere folkelige diskussionen om den globale opvarmning var menneskeskabt eller ej kørte på fuld tryk. Det fascinerede mig rigtig meget, så det var en kombination af det hele.”

HVORFOR VALGTE DU AT BLIVE GYMNASIELÆRER?

”Fordi jeg gerne ville arbejde med mennesker, og jeg ville egentlig også gerne have en varieret hverdag, og det har jeg fået indenfor gymnasieverden. Hver dag byder på nye udfordringer og nye måder og metoder at lære fra sig på. Desuden er visse dele af geografien så dynamiske, at vores viden og tilgang til problemstillingerne ændrer sig over tid. Det betyder også, at man som gymnasielærer skal være omstillingsparat og åben for ny forskning og nye måder at se verden på. Og det der med at opleve elevernes forundring, når de finder ud af komplekse sammenhænge – det synes jeg er rigtig fedt. Samtidig har jeg stor frihed til selv at planlægge min hverdag.”

HVORDAN FØLTE DU DIG KLÆDT PÅ FRA UNIVERSITETET TIL DIT FØRSTE LÆRERJOB?

”Det første, man finder ud af, er, at man ikke er så klog, som man gik og troede. Der er mange emner, jeg har måttet læse op på, fordi det kræver en anden indsigt og forståelse, når man skal lære fra sig, i stedet for at modtage viden. Det at lære fra sig, er noget, der kommer med erfaringen. F.eks. har jeg i øjeblikket en lille klasse på 11 elever, hvor vi periodevis eksperimenterer med lektiefri undervisning, og det går super godt. Den metodefrihed kan jeg godt lide, fordi det for mig mere handler om at benytte de ressourcer, man nu engang har, bedst muligt, og man i stedet for at stirre sig blind på metoden, kigger på om outputtet er tilfredsstillende – og det er det i det her tilfælde.”

HVAD BETYDER FRIHEDEN FOR DIN ARBEJDSGLÆDE?

”Det har en stor positiv effekt. Hvis jeg skal stå en hel lektion og fortælle monotont oppe ved tavlen om et ’tungt’ emne som geologiske processer i den danske undergrund, så mister mange elever koncentrationen og falder fra undervejs. Det kender vi jo alle fra lange foredrag, eller møder vi ikke selv finder interessante – det kan være svært at bevare koncentrationen. Jeg har frihed til at indlægge korte pauser og benytte mig af andre arbejdsformer, så det ikke bliver for tungt, hvilket fungerer rigtig godt. Jeg plejer altid at sige til eleverne, at vi er her for at lære noget, men at det ikke betyder, at vi ikke kan have det sjovt undervejs.”

HVORDAN SER EN ARBEJDSUGE UD FOR DIG?

”Jeg har i gennemsnit 12-15 undervisningslektioner a 70 minutter, ekskl. forberedelse, rette-arbejde og møder m.m. Det at undervise i geografi er delt mellem lærerstyret undervisning, pararbejde, gruppearbejde samt eksperimentelt arbejde enten i laboratoriet eller udenfor i felten. Derudover har jeg faglige individuelle samtaler med elever, der enten skal roses for en god indsats, eller have et skub i den rigtige retning. Desuden er geografifaget oplagt at inddrage sammen med andre fag indenfor gymnasiets tværfaglige muligheder. I sidste uge var jeg f.eks. på en uges studietur til London med en 2.g mediefagsklasse, hvor det var mediefag og geografi, der var i centrum. Vi var bl.a. på Naturhistorisk Museum, hvor eleverne skulle tage fotos til en kommende opgave om jordens geologiske opbygning, og så skulle de lave interviews og en podcast, så det spillede godt sammen. I 3.g. tager vi hvert år på en geografisk faglig tur til Fur, hvor vi undersøger øens geologiske historie og muligheder. Så som gymnasielærer er der mulighed for at komme ud af huset, hvis man selv har lyst.”


Fur

FAKTA: GLENN LILLELUND PEDERSEN
36 ÅR OG FRA HERNING.

1998: STUDENT FRA HERNING GYMNASIUM.
1998-2003: FORSKELLIGE ANSÆTTELSER, BL.A. TRE ÅR SOM MÅLETEKNISKASSISTENT I ET LANDINSPEKTØRFIRMA.
2003-2010: LÆSER HOVEDFAG I GEOGRAFI PÅ AALBORG UNIVERSITET MED SIDEFAG I HISTORIE PÅ AARHUS UNIVERSITET.
2006-2007: SABBATÅR FRA STUDIERNE SOM ÅRSVIKAR PÅ VIBORG KATEDRALSKOLE.
2009: LEKTOR I GEOGRAFI OG HISTORIE PÅ HERNING GYMNASIUM.

NU HAR DU SÅ UNDERVIST SIDEN 2006 – ER DINE FORVENTNINGER BLEVET INDFRIET?

”Ja det synes jeg. Den skole, hvor jeg arbejder, har generelt nogle dygtige elever, selv om der selvfølgelig også er nogle, der skal støttes mere end andre. Men noget af det vigtigste for mig er, at eleverne er positive overfor det at ville lære og tilegne sig viden. Så gør det ’knap’ så meget, hvis en enkelt elev ikke lige har fået forberedt sig ordentligt til en enkelt lektion, hvis bare attituden over for det at ville lære er til stede hos dem.”

HÅNDEN PÅ HJERTET – VAR DET GYMNASIELÆRER DU DRØMTE OM AT BLIVE, DA DU STARTEDE PÅ UNIVERSITETET?

”Ha, ha. Dengang drømte jeg – sikkert som mange andre – om at rejse verden rundt og studere klimaændringer og finde på løsninger til, hvad man kunne gøre ved problemerne. Men som tiden gik, og jeg blev ældre og fik familie, parkerede jeg det ønske. Samtidig var det jo lidt en tilfældighed, at jeg fik mulighed for at blive årsvikar i et enkelt år, og at det passede med, at jeg selv var i tvivl, om jeg skulle læse en overbygning på Geografi eller et sidefag. Da jeg så fik muligheden for at komme ud og undervise, fandt jeg hurtig ud af, at det lige var mig.”

HVAD DRIVER DIG, HVAD ER SUCCESKRITERIET?

”Det er, at eleverne i begyndelsen af et skoleår får aha-oplevelser og tænker: ’Nå, det er sådan det hænger sammen’. Det gør, at eleverne naturligt bliver endnu mere interesserede for geografiske sammenhænge. Når vi kommer lidt længere hen i skoleåret, er succeskriteriet, at de forstår de emner, vi har behandlet f.eks. klima, vand, energi, forurening, geologi, produktion og bæredygtighed, og at de kan se, at det hele hænger sammen. Så er det, at de forstår den komplekse sammenhæng i tingene, og det er fedt. For mig handler det grundlæggende om at gøre dem interesserede i den verden, vi lever i, og at vise dem, at de valg, vi alle sammen foretager hver eneste dag, har nogle konsekvenser, der påvirker de fremtidige muligheder.”

Interview gennemført i april 2014

Job- og karrieremuligheder