AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geografi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Geografiuddannelsens opbygning og struktur

Bachelor-uddannelsen i Geografi er skruet sammen, så du semester efter semester bliver dygtigere til de helt grundlæggende færdigheder for en uddannet geograf, der skal agere i et firma, hos det offentlige eller i gymnasiet. Dette inkluderer brug af geografiske informationssystemer (GIS), kortlægning af naturressourcer, naturforandringer og menneskelig aktivitet, samt felt og laboratoriemetoder der er relevante i forhold til geografi.

Samtidig kigger vi gennem studiet på verden i et større og perspektiv i forhold de store både lokale og globale udfordringer som ressourceknaphed og klimaforandringer, fra det mere lokale og danske perspektiv på 1.-2. semester, i byen og de stærkt voksende urbane områder på 3 semester, på landjorden og ved kysten på 4. semester, og i det store billede af globalisering og internationalisering med brug af mere avancerede geoinformatik-værktøjer på 5. og 6. semester.


1. semester
Menneske, miljø og samfund

På 1. semester lærer du at arbejde projekt- og gruppeorienteret. Vi kigger på samspillet imellem menneske, miljø og samfund, og hvorledes disse tre hjørnesten påvirker hinanden både i et lokalt og globalt perspektiv. Du vil blive introduceret for forskellige aspekter inden for geografifaget, og du vil arbejde med reelle problemstillinger, teorier og metoder. Derudover vil du opnå mange kompetencer inden for geografens problemfelt imellem menneske og natur. Gennem gruppearbejde, problembaseret læring og vejledning vil du udbygge din egen personlige værktøjskasse med færdigheder og viden.

Kurser

 • Problembaseret læring                        
 • Matematik og naturvidenskab         
 • Introduktion til geografi

Projekt

 • Geografiske problemstillinger 
 • Menneske, miljø og samfund 

2. semester
Naturgeografiske problemstillinger i et lokalt perspektiv

Hvordan skal vi forvalte vores natur i Danmark? Og hvordan vurderer vi miljø- og menneskelige påvirkninger af vores følsomme naturtyper? På 2. semester sættes der fokus på et af geografiens vigtigste værktøjer: Geografisk Information System (GIS). Igennem forelæsninger, tutorials og hands-on-training bliver du god til arbejde med kartografi, analysere og vurdere store datamængder og præsentere gruppens resultater og løsningsforslag visuelt ved brug af kort. Foruden viden om vores mangfoldige natur og biodiversitet bliver I også undervist i anvendelse af anerkendte statistiske metoder, således at I kan verificere statistiske forskelle og ligheder i jeres analysearbejde.

Kurser

 • Anvendt statistik
 • Geografisk informationsvidenskab & teknologi
 • Danske naturtyper

Projekt

 • Naturgeografiske problemstillinger i et lokalt perspektiv

3. semester
Urban geografi

På 3. semester skal I arbejde med geografi i byrummet. Problemfelterne i byen er mange og komplekse. Vi skal lede store vandmængder fra regn væk for at undgå oversvømmelse. Vi skal undgå høje temperaturstigninger, reducere udledning af forurenende stoffer og minimere støjgener. Sideløbende skal vi håndtere kollektiv trafik, gode parkeringsforhold, rekreative områder for børn, unge, familier og ældre. Der skal være plads til grøn omstilling og mange cyklister, samtidig med at sikkerheden skal være i højsæde. På 3. semester kan du forme projektarbejdet i den retning, som du finder allermest spændende og udfordrende.

Kurser: 

 • Bygeografi
 • Byens miljø
 • Urban hydraulik

Projekt: 

 • Urban geografi


4. semester
Landskabsgeografi – menneske og natur

et danske landskab er et resultat af gletsjeraktivitet og arktiske forhold under den sidste istid. Efter en tidsrejse igennem Danmarks geologi skal vi arbejde med jordens fysiske, kemiske og biologiske egenskaber, således at vi kender jordens muligheder og begrænsninger. En stor del af dette semester vil bestå af feltarbejde og metodekurser i laboratoriet. Ydermere vil der være stor fokus på hydrologi og klimatologi på dette semester. Hvordan dannes skyer? Hvad er bestemmende for nedbørstyperne? Hvor løber vandet hen når det rammer jorden, og hvordan kan vi forudsige nedbørshændelser og tage vores forholdsregler i tide, før et eventuelt skybrud?

Kurser. 

 • Hydrologi og klimatologi
 • Landskabsudvikling
 • Naturgeografiske metoder

Projekt: 

 • Landskabsgeografi - menneske og natur


5. semester
Globalisering og udvikling

På 5. semester flyttes fokus ud på den globale scene. Eftersom verdens samlede befolkning er stødt stigende, vil forvaltning og genanvendelse af vores ressourcer fortsat være en af fremtidens store udfordringer. På dette semester vil du få kendskab til klodens naturressourcer og udviklingen af fornybare energikilder såsom solceller, jordvarme, vindmøller og bølgeenergi. Du vil lære hvad der driver globaliseringens geografi, og hvorledes dette påvirker demografien og den generelle udvikling. Projektemnerne på dette semester bevæger sig ud over nationale grænser.

Kurser. 

 • Naturressourcer
 • Globaliseringens geografi
 • Demografi og udvikling

Projekt:

 • Globalisering og udvikling

6. semester
Bachelorprojekt

På 6. semester afslutter du din bacheloruddannelse ved at skrive dit bachelorprojekt. På baggrund af din viden fra de første fem semestre kan du nu vælge dit projekt frit sammen med din gruppe. Jeres færdigheder og kompetencer skal i spil, og I skal vise at jeres viden og teorier kan omsættes til praksis. I har mulighed for at indsamle unik empiri igennem feltarbejde. Droneflyvning, anvendelse af en bred vifte af forskellige sensor-typer eller tilgængelig satellitdata vil være muligt at anvende i samspil med GIS. Her er det kun fantasien, der sætter grænserne.   

Projekteksempler:

 • Bæredygtig turisme i Grønland eller ulandene
 • Skovrejsning
 • Grundvandsressourcer og interessekonflikter
 • Kan det betale sig at udvinde nikkel i Nordnorge?

Kurser: 

 • Remote sensing
 • Formidling og didaktik
 • Avanceret geoinformatik

 VIDEO: mød martin fra geografiMere info om Geografiuddannelsen?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i geografiuddannelsen, kan du orientere dig i studieordningen for Geografi, hvor du bl.a. finder beskrivelser af alle kurserne. 

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk