AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geografi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Du kan læse Geografi på Aalborg Universitet. Geografi kan læses som en 3-årig bacheloruddannelse fordelt på 6 semestre, hvor du efter bacheloruddannelsen har adgang til den 2-årige kandidatuddannelse. Du kan også vælge at læse Geografi, som en del af en to-faglig bacheloruddannelse, så får du undervisningskompetence ved de gymnasiale uddannelser og kan f.eks. blive gymnasielærer.

Geografiuddannelsens opbygning og struktur

Geografi er en bred uddannelse, hvor du på hvert semester skriver et projekt, der relaterer sig til semestrets og kursernes overordnede tema – inden for f.eks. natur- eller kulturgeografi.

De to første semestre går du på Aalborg Universitets Første Studieår på Geografi og får en bred introduktion til geografifaget. På 3. semester fokuseres der på samfund, rum og sted, mens 4. fokuserer på dynamikker og processer i naturlandskabet og 5. semester udforsker globaliseringens udvikling. Du afslutter bacheloruddannelsen i Geografi med et bachelorprojekt, hvor du frit vælger dit emne.

Læs mere om de enkelte semestres kurser og temaer nedenfor.

Menneske, miljø og samfund (1. semester)

På 1. semester får du en bred introduktion til centrale natur- og kulturgeografiske problemstillinger, mennesker og miljø samt matematik og naturvidenskab. Du skal også skrive et projekt, hvor du kombinerer og anvender natur- og kulturgeografisk viden i forhold til et konkret problem. Det kunne være projekter som:

 • Klimændringernes indvirkning på skovbruget
 • Ørkenspredning i Sahelområdet
 • Orkaner og ekstremt vejr
 • Østersøens miljøproblemer og det mellemstatslige samarbejde

Natur- og kulturgeografiske problemstillinger i et lokalt perspektiv (2. semester)

På 2. semester skal du lære mere om teori og metode inden for geografisk naturvidenskab og teknologi samt natur- og kulturgeografiske problemstillinger i det lokale perspektiv. Du skal også beskæftige dig med befolkning og bæredygtighed samt anvendt statistik. På semesteret skal du skrive et projekt, som følger det overordnede tema ”Natur- og kulturgeografiske problemstillinger i et lokalt perspektiv". Projektet kunne omhandle:

 • Danmarks ferskvandressource
 • Efterbehandling af kalkgrav i Aalborg
 • Diamanter og konflikter i Afrika
 • Dæmningsbyggeri og sociale konflikter i Indien

Living on more than US$ 200 a day
Dimissionerne på kortet er ændret så det viser hvor i verden husholdninger lever for mere end 200 dollars om dagen.
Kilde: www.worldmapper.org

Byen som sted og rum (3. semester)

På 3. semester er samfundsgeografien omdrejningspunktet.  Du har kurser inden for social, politisk og økonomisk geografi, hvilket giver en bred samfundsfaglig viden og forståelse for hvordan mange forskellige forhold skaber rammerne for geografiske forskelle.  Derudover opnår du færdigheder til at identificere urbaniseringsmønstre på lokale, nationale og internationale skalaer. Udover samfundsgeografien kommer du også til at arbejde videre med kulturgeografiske "metodefag", hvor du lærer at arbejde med kvalitative og kvantitative metoder.

Dette semester giver også mulighed for at tage valgfag i Bypolitik og Planlægning, Mobilitet og transportplanlægning eller Planjura og regulering. 

mød martin fra geografi

 

Menneske og natur (4. semester)

På 4. semester fordyber du dig i naturlandskabet og den klassiske naturgeografi. Du har kurser inden for grundlæggende hydrologi (læren om vandmiljø), klimatologi (læren om klima) og økologi samt Geologi (læren om jordens fysiske struktur) jordbundsprocesser og landskabsudvikling. Desuden får du indblik i naturgeografiske metoder samt mulighed for feltarbejde. Dette semester giver også mulighed for kurser i at anvende geografiske informationssystemer og data, f.eks. GIS og kortlægning.

Du får udover kurserne også inspiration til projektarbejdet på en studietur, hvor du selv laver forskellige opmålinger og undersøgelser et sted i Danmark f.eks. i Klim og Skagen. Et projekt på dette semester kunne omhandle:

 • Mikroklima og landbrug
 • Landindvinding og udnyttelse af naturressourcer
 • Det dynamiske kystmiljø
 • Vandløbsrestaurering 

 

Globalisering og udvikling (5. semester)

På geografiuddannelsens 5. semester skal du have kurser med titlerne ”globalisering og udvikling”, ”demografi og udvikling ”, ”globale økologiske processer og naturressourcer” og "globaliseringens geografi". Det er fag, hvor du ser nærmere på, globaliseringens betydning for samfundets og menneskets valgmuligheder i forhold til udvikling. Derudover opnår du viden og færdigheder til at identificere og analysere mønstre i udviklingsprocesser på tværs af nationale og lokale områder, samt analysere bl.a. befolkningsprocesser og migration og den resulterende befolkningsstruktur ift. aldersfordeling, urbanisering, sociologi og kultur. Derudover får du kompetencer til at analysere biogeokemiske processer ift. hav og landområder samt den globale kulstofcyklus samt lærer at identificere globaliseringstendenser.   

Bachelorprojekt (6. Semester)

På 6. semester skal du skrive bachelorprojekt, hvor du har de obligatoriske kurser "forvaltning af natur og naturressourcer" samt "politisk geografi og geopolitik".

Bachelorprojektet er tværfaglig og rummer både natur-, samfunds- og kulturgeografi.

Projekteksempler:

 • Bæredygtig turisme i Grønland eller ulandene
 • Skovrejsning
 • Grundvandsressourcer og interessekonflikter
 • Kan det betale sig at udvinde nikkel i Nordnorge?

Dette semester tilbyder yderligere at tage valgfag i en af følgende:  

 • Samfundsøkonomi og projektevaluering – med sigte på udviklingsforhold mv.
 • Samfundsøkonomi og projektevaluering – med sigte på ejendomsøkonomi

Felttur til Norge 

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk