AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geografi

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

Gode matematikkundskaber er centrale for at få succes som studerende på en naturvidenskabelig uddannelse. Derfor anbefaler vi alle ansøgere, som har haft ét eller flere års pause mellem studentereksamen og studiestart, at tilmelde sig Brush-up-kursus i matematik, ligesom det anbefales at deltage i den frie studieaktivitet Math 101.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Geografi. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, som er sikret en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal studiepladser

I 2020 udbød AAU 42 studiepladser på uddannelsen. Alle ansøgere, der opfyldte adgangskravene til uddannelsen, blev optaget.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 10 % af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

Eksempler på relevant erhvervsarbejde

 • Arbejde med produktion eller forskning inden for kemisk, biologisk eller geologisk industri, service eller administration
 • Arbejde inden for geografisk eller biologisk formidling og uddannelse

Eksempler på ikke relevant erhvervsarbejde

 • Salgsassistent
 • Piccoline
 • Arbejde i børnehave eller på plejehjem

Eksempler på relevant uddannelse

 • Dele af alle bacheloruddannelser inden for ingeniør- og naturvidenskab
 • Dele af professionsbacheloruddannelser med teknisk eller naturvidenskabeligt indhold, eksempelvis laborant, bioanalytiker eller lign.
 • Erhvervsakademiuddannelser inden for det miljø- og biotekniske område

Andre relevante aktiviteter

 • Supplerende kurser i biologi, kemi og matematik på minimum et gymnasialt niveau, som er højere end adgangskravet og med et samlet omfang på minimum 10 ECTS.

Eksempler på ikke relevant uddannelse

 • Private design- og tegnekurser
 • Journalist
 • Professionsbacheloruddannelser uden klart teknisk/biologisk indhold, fx finans eller administration

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer