AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Fysik

Job & karriere

Job & karriere

”MAN ENDER MED AT VÆRE EN SKØN BLANDING AF EKSPERT PÅ MANGE OMRÅDER OG GENERALIST”

Søren Smidstrup, tidligere studerende

Bacheloruddannelsen i Fysik er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som cand.scient.

Med bacheloruddannelsen i Fysik har du en grundlæggende viden inden for fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse.

Med en kandidatgrad i Fysik som det centrale fag og et sidefag i fx Matematik eller Kemi er du kvalificeret til at arbejde med teknisk-naturvidenskabelige problemstillinger side om side med civilingeniører i højteknologiske og videnstunge virksomheder. Som cand.scient. i Fysik kan du således få ansættelse i et bredt udvalg af danske og udenlandske virksomheder fx forskningsinstitutter, sundhedsvæsnet, universiteter, offentlige institutioner som Dansk Meteorologisk Institut, erhvervsvirksomheder, it-virksomheder og gymnasier.
 

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for fysik kan du arbejde inden for fx:

 • Halvleder- og elektronikindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling af elektroniske komponenter eller apparaturer.
 • Katalysatorindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling af nye katalysatorer til brug inden for den kemiske industri.
 • Tynd-film-industrien, hvor du kan arbejde med coating af overflader.
 • Kommunikationssektoren, hvor du kan arbejde med udvikling af komponenter, apparatur og metoder til fx optisk kommunikation.
 • Virksomheder, der kræver specialister i brug af avanceret måleudstyr.
 • Farmaceutiske virksomheder, hvor du kan være med til at udvikle komponenter og nye materialer.
 • Virksomheder der har brug for specialister til håndtering af store datamængder og fx til at modellere processer og udføre analyser fx ved numeriske beregninger.
 • Energisektoren, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling og forbedring af brændstoffer, materialer og systemer til brug i solceller eller energilagring, eller design af mikroelektriske kredsløb
 • Laserindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af integrerede laser systemer til laboratorie måleudstyr eller fjernsyn
 • Konsulentbranchen, hvor din tværfaglighed og din erfaring med problemløsning er værdsat.
 • Forskning og udvikling i erhvervslivet, ved universiteter og andre forskningsinstitutioner
 • Undervisning


Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for fysik kan du arbejde som fx:

 • Fysiker – fx afprøve teorier gennem fysiske eksperimenter eller overføre teoretisk viden til fysiske processer
 • Forsker – fx forsøg på at efterligne naturens egne systemer til udvikling af energi og materialer
 • Patentkonsulent - udarbejde patentansøgninger og patentstrategier i forbindelse med tekniske nyskabelser
 • Ph.d.-studerende
 • Udvikler - fx udvikle instrumenter til analyse eller udstyr til diagnose og medicinsk behandling
 • Biofysiker – fx studere biologiske systemers fysiske egenskaber
 • Geofysiker - fysiske forhold og processer i jordbunden, på havbunden og i undergrunden
 • Underviser på gymnasiale uddannelser


Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for fysik kan du arbejde hos fx:

 • Oticon
 • Coloplast
 • Grundfoss
 • Foss
 • COWI
 • Kamstrup
 • Vestas
 • Polyteknik
 • Kommunikationssektoren
 • Energisektoren
 • Softwareindustrien
 • Konsulentfirmaer
 • Finansindustrien
 • Producenter af laboratorieudstyr
 • Gymnasier
 • Universiteter

Med en kandidatgrad i Fysik har du også mulighed for at videreuddanne dig til hospitalsfysiker, hvilket tager 3 år med både teori og praksis. Denne uddannelse forløber på sygehusene i en uddannelsesstilling.
 

Mød en færdiguddannet kandidat


Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasier, STX, HHX, HTX og HF? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag på din bachelor og din kandidat. Læs mere om at blive gymnasielærer.
 

læs mere om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her