Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, HA

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) varer tre år (seks semestre i alt) og beskæftiger sig med alle centrale opgaver i en virksomhed vedr. fx planlægning, beslutning, samarbejde og ledelse.

Gennem studiet vil du i case-arbejde, virksomhedssamarbejder, projektarbejde, øvelser, seminarer og forelæsninger opleve en tæt sammenhæng mellem teori og praksis, som gør dig i stand til at identificere, analysere og håndtere komplekse forretningsmæssige problemstillinger.

Uddannelsen udbyder en bred vifte af fag som fx:

  • Strategi
  • Finansiering
  • Organisationsteori
  • Økonomistyring
  • Innovation, entreprenørskab og forretningsmodeller
  • Mikro- og makroøkonomi
  • Marketing 
  • Statistik for erhvervsøkonomer
  • Erhvervsjura

Indhold på uddannelsens semestre

Første semester giver dig fundamental viden om erhvervsøkonomi samt metoder til at udforske centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger gennem bl.a. problembaseret projektarbejde.

Andet semester kæder det eksterne syn på en virksomhed og dens placering i samfundsøkonomien sammen med, hvorledes organisationer fungerer i en samfundsmæssig-, industriel-, og intern kontekst.

På tredje semester lærer du, hvordan en virksomhed kan styres ud fra en økonomisk betragtning gennem finansiel og ikke-finansiel information. Du vil blive introduceret til en markedsorienteret tilgang til håndtering af markedsføringsbeslutninger.

Fjerde semester giver dig viden om, hvordan store og små virksomheder udvikles, samt hvordan virksomheder operationelt koordinerer både interne og eksterne aktiviteter. Ydermere får du indsigt i, hvordan virksomheder træffer beslutninger, og hvordan beslutningerne hænger sammen med udvikling på de finansielle markeder.

Femte semester kæder flere af perspektiverne fra de forudgående semestre sammen i en strategisk forståelsesramme. Du vil få indgående kendskab til strategi og fortsætte din læring med videnskabsteori.

På sjette semester får du mulighed for at præge dit bachelorforløb gennem to valgfag, som specialiserer dig yderligere inden for de erhvervsøkonomiske fagdiscipliner. Du runder bachelorforløbet af med at skrive et bachelorprojekt, hvor du enten på egen hånd eller i en gruppe udforsker en praktisk eller teoretisk erhvervsøkonomisk problemstilling.

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om, hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende samt eksamensformer og eksamenskrav.

Læs mere om uddannelsens moduler og valgfag i studieordningen - §18 "Uddannelsesoversigt"

Hverdagen som studerende

Erhvervsøkonomi er et fuldtidsstudium, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Det betyder, at du skal regne med at bruge ca. 37 timer i gennemsnit på studiet om ugen, og arbejdsbelastningen vil variere over semesteret og året.

Som universitetsstuderende har du et stort medansvar for din uddannelse, og for hvad og hvor meget du lærer. Det kan derfor kræve nye studieteknikker og fokus. I den sammenhæng kan det være fordelagtigt at bruge og lære af dine medstuderende. Dette er også vigtigt, da der på uddannelsen i høj grad er projekter, opgaver og forberedelse, der skal laves i grupper. Dette gælder både i forbindelse med undervisning og eksamen.

Se akkreditering for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde