AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, HA

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) varer tre år (to semestre pr. år) og beskæftiger sig med alle centrale opgaver i en virksomhed vedr. fx planlægning, beslutning, samarbejde og ledelse.

Gennem studiet vil du i case-arbejde, virksomhedssamarbejder, projektarbejde, øvelser, seminarer og forelæsninger opleve en tæt sammenhæng mellem teori og praksis, som gør dig i stand til at identificere, analysere og håndtere komplekse forretningsmæssige problemstillinger.

Uddannelsen udbyder en bred vifte af fag som fx:

  • Strategi
  • Finansiering
  • Organisationsteori
  • Økonomistyring
  • Innovation, entreprenørskab og forretningsmodeller
  • Mikro- og makroøkonomi
  • Marketing 
  • Statistik for erhvervsøkonomer
  • Erhvervsjura

Indhold på uddannelsens semestre

1. semester giver dig fundamental viden om erhvervsøkonomi samt metoder til at udforske centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger gennem bl.a. problembaseret projektarbejde.

2. semester kæder det eksterne syn på en virksomhed og dens placering i samfundsøkonomien sammen med, hvorledes organisationer fungerer i en samfundsmæssig-, industriel-, og intern kontekst.

3. semester handler om, hvordan en virksomhed kan styres ud fra en økonomisk betragtning gennem finansiel og ikke-finansiel information. Du vil blive introduceret til en markedsorienteret tilgang til håndtering af markedsføringsbeslutninger.

4. semester giver dig viden om, hvordan store og små virksomheder udvikles, samt hvordan virksomheder operationelt koordinerer både interne og eksterne aktiviteter. Ydermere får du indsigt i, hvordan virksomheder træffer beslutninger, og hvordan beslutningerne hænger sammen med udvikling på de finansielle markeder.

5. semester kæder flere af perspektiverne fra de forudgående semestre sammen i en strategisk forståelsesramme. Med afsæt heri skal du i et selvstændigt, gruppebaseret studie undersøge en virksomhedsrelevant problemstilling i samarbejde med en nordjysk virksomhed.

6. semester giver dig mulighed for at præge bachelorforløbet gennem to valgfag, som specialiserer dig yderligere inden for de erhvervsøkonomiske fagdiscipliner, læs mere herom i uddannelsens studieordning. Du runder bachelorforløbet af med at skrive et bachelorprojekt, hvor du enten på egen hånd eller i en gruppe udforsker en praktisk eller teoretisk erhvervsøkonomisk problemstilling.

Læs mere om uddannelsens moduler og valgfag i studieordningen - §18 "Uddannelsesoversigt"

Se akkreditering for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde