Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, HA

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

 • Bestået adgangsgivende eksamen
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B
 • Matematik B 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA på Aalborg Universitet. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, som får tilbudt en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller 2.

ANTAL STUDIEPLADSER

I 2020 udbød AAU 305 studiepladser på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi. Adgangskvotienten i kvote 1 blev 6,1 på 7-trinsskalaen. 

KVOTE 1

Ansøgere i kvote 1 udvælges efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

KVOTE 2 

I kvote 2, som udgør 20% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

EKSEMPLER PÅ RELEVANT ERHVERVSARBEJDE

 • Faglært arbejde inden for den finansielle sektor – eksempelvis i bank, realkreditinstitut, forsikringsselskab og ejendomshandel m.v.
 • Faglært arbejde inden for salg, eksport, marketing, økonomi, HR m.v.

EKSEMPLER PÅ IKKE RELEVANT ARBEJDE

 • Ufaglært alment kontorarbejde, piccoline på kontor og butiksarbejde.

EKSEMPLER PÅ RELEVANT UDDANNELSE

 • Dele af samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser.
 • Dele af erhvervssproglige bacheloruddannelser. 
 • Dele af professionsbacheloruddannelser inden for det merkantile område. 
 • Erhvervsakademiuddannelser inden for det merkantile område.
 • Afsluttede merkantile erhvervsuddannelser inden for finans, handel og økonomi.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Merit for akademiøkonomiske uddannelser

Hvis du har gennemført en akademiuddannelse, kan du muligvis få merit for dele af den. Dog skal du til enhver tid opfylde de gældende adgangskrav til bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi; din akademiuddannelse opfylder ikke adgangskravene i sig selv.

Din ansøgning om merit vil altid blive vurderet individuelt af en fagperson fra Erhvervsøkonomiuddannelsen. Du kan se adgangskravene længere oppe på denne side under Adgangskrav.

Ansøgere skal søge optagelse via KOT på www.optagelse.dk
Ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.00 for kvote 2 og 5. juli klokken 12.00 for kvote 1.

OBS! Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag, skal du være opmærksom på, at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.00. Desuden skal du kunne dokumentere dine engelskkundskaber. Kravet er Engelsk B. Læs mere om sprogkrav.

Optagelsesvejledning på AAU

Studievalg og optagelsesvejledning

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

 • Adgangskrav og supplering
 • Kvoter og optagelse med dispensation
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Optagelse med merit
 • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag

Kontakt Optagelsesvejledningen

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer