Forskning
Samarbejde

Engelsk

Studiets vejleder

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
Lina Elisa Christiansen Mancini
Kroghstræde 3, lok. 3.121
9220 Aalborg Ø.

online vejledning UNDER CORONA-NEDLUKNINGEN

Pga. corona-situationen er online-vejledning også en mulighed.
Rent praktisk gør vi det sådan, at du skriver til vores mail, og så kontakter jeg dig for at aftale nærmere.

SKRIV TIL VORES MAIL

studvejl-etk@hum.aau.dk

HVAD SNAKKER VI OM PÅ ET ONLINE-MØDE?

Vi kan tage en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt. Intet spørgsmål er for stort eller småt, og vi svarer gerne på alt lige fra studiets indhold over studiejobs til hvordan vores kantine ser ud og fungerer. For mig er det vigtigt, at du føler dig godt klædt på til at træffe det rigtige studievalg for dig.


Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Kontakt studiet

Studie- og studienævnssekretær

Evy Lyhn Christensen
Kroghstræde 3, rum 3.249
9220 Aalborg Øst
Mail: evy@hum.aau.dk
Tlf: 9940 9207

Træffetid: 8.30 - 12.00

 

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE

undervisere på Engelsk

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Som studerende på Aalborg Universitet (AAU) har du mulighed for at få økonomisk støtte i form af SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 

Læs mere om din su og økonomi

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du får viden om events, studievejledning og livet som studerende fra Aalborg Universitet sendt til din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet