Forskning
Samarbejde

Engelsk

Studiets vejleder

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
Silke Wadskjær Mølgaard
Kroghstræde 3, lok. 3.123
9220 Aalborg Ø.

Kontortid

Torsdag fra 9-11.

studvejl-etk@hum.aau.dk


Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Kontakt studiet

Studie- og studienævnssekretær

Evy Lyhn Christensen
Kroghstræde 3, rum 3.249
9220 Aalborg Øst
Mail: evy@hum.aau.dk
Tlf: 9940 9207

Træffetid: 8.30 - 12.00

 

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE

undervisere på Engelsk

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Som studerende på Aalborg Universitet (AAU) har du mulighed for at få økonomisk støtte i form af SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 

Læs mere om din su og økonomi

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du får viden om events, studievejledning og livet som studerende fra Aalborg Universitet sendt til din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet