AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Engelsk

Kandidatmuligheder

Opbygning og struktur

Engelsk kan læses som:

  • det centrale fag i en bacheloruddannelse
  • sidefaget i en bacheloruddannelse
  • det centrale faget i en kandidatuddannelse
  • sidefaget i en kandidatuddannelse.

Uddannelsesmuligheder med engelsk:

Sidefag

Når du læser Engelsk, skal du i løbet af dit andet studieår (på 4. semester) vælge, hvilket fag du gerne vil læse ud over Engelsk. Dette andet fag hedder sidefag, og det fylder 3/4 år (1,5 semester) på bacheloruddannelsen. Du kan kombinere grundfaget i Engelsk med en lang række af sidefag inden for det gymnasiale fagområde, fx Mediefag, Samfundsfag eller Musik. Du kan også kombinere Engelsk med et tilvalgsfag, som ikke er inden for den gymnasiale fagrække, fx Kommunikation eller Interaktive Digitale Medier.

Kandidatmuligheder

Når du har afsluttet den 3-årige bacheloruddannelse, kan du vælge at fortsætte din uddannelse ved at tage en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder to kandidatuddannelser med engelskfagligt indhold, nemlig kandidatuddannelsen i Engelsk og kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation. Der er også mulighed for at vælge en kandidatuddannelse, som ikke direkte har et sprogligt indhold, men som alligevel ligger fint i forlængelse af en bacheloruddannelse i Engelsk, f.eks. kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering eller kandidatuddannelsen i Turisme. 

Hvis du vælger kandidatuddannelsen i Engelsk, vil du fortsat beskæftige dig med praktisk sprog, sprogvidenskab og diskursstudier, litteratur- og tekstvidenskab og kulturvidenskab, men på et højere niveau end på bacheloruddannelsen. Du bestemmer i vid udstrækning selv, hvilke dimensioner du ønsker at specialisere dig i på kandidatniveau. Endvidere indeholder kandidatuddannelsen i Engelsk et praksismodul på 9. semester, hvor du arbejder med forskellige formidlings- og undervisningsteorier og -teknikker, inden du får mulighed for at prøve dine faglige formidlingsevner af i et kortere praktikophold på en uddannelsesinstitution eller i en virksomhed.

Kandidatuddannelsen i Engelsk kvalificerer dig til at undervise i engelsk på de gymnasiale uddannelser og åbner op for en række andre karrieremuligheder, f.eks. inden for kulturformidling eller kommunikation.

Hvis du med baggrund i Engelsk ønsker at arbejde med f.eks. international markedsføring eller i en international organisation, er kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation en god mulighed. Begge uddannelser giver mulighed for erfaring med jobpraksis i form af praktikophold.

Karakteristisk for både bachelor- og kandidatuddannelsen er, at du får alle muligheder for at opbygge en personlig kvalifikationsprofil, som passer præcis til det job, du drømmer om.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser