Forskning
Samarbejde

Engelsk

SIDE- OG TILVALGSFAG

Du kombinerer din bacheloruddannelse i Engelsk. Det kan være et sidefag, som du sammen med engelsk kan undervise i på gymnasier, fx:

Eller det kan være et fag, der kombineret med Engelsk peger i retning af jobs, hvor du arbejder med kommunikation og formidling, fx:

Se liste over mulige side- og tilvalgsfag på Aalborg Universitet

 

KANDIDATUDDANNELSER

De fleste studerende læser videre efter deres bacheloruddannelse. Som bachelor i Engelsk har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Kandidatuddannelsen i Engelsk kombinerer du også med et andet fag, dvs. at dit sidefag også fortsætter på kandidatniveau.

 

Du kan også vælge en kandidatuddannelse i et helt andet fag. Nogle kandidatuddannelser kræver særlige forudsætninger, mens der er et begrænset antal pladser på andre, men du kan undersøge fx:

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser