Forskning
Samarbejde

Engelsk

FAGLIGT INDHOLD

FAGLIGT INDHOLD

Solid sprogfærdighed og bred viden indenfor litteratur, kultur og medier.

De første to år – de fire første semestre – af Engelsk er tilrettelagt, så du opnår et højt niveau i mundtlig og skriftlig sprogfærdighed og en bred viden om alle fire hovedområder. I løbet af uddannelsen skal du følge grundkurser, projektkurser og skrive en række projekter.

Herefter fortsætter du på sidefaget, der kan være et gymnasiefag som Historie eller Dansk, eller fx Kommunikation eller Kulturforståelse, hvis dine interesser går i den retning.

 

1.SEMESTER

På det første semester bliver du introduceret til de mest basale grundfag på engelskuddannelsen inden for sprogvidenskab (grammatik og fonetik) samt litteraturdimensionen (litteraturanalyse og projektfag). Du lærer altså både mere om det engelsk sprog helt ned på lydniveau, samt at analysere engelsksproget litteratur.

PROJEKTMODULET

KURSER PÅ 1.SEMESTER

 

2. SEMESTER

På andet semester introduceres den samfundsorienterede dimension gennem projektkurser i britisk og amerikansk historie og samfund. Derudover skal du også stifte bekendtskab med medieanalyse og på sprogsiden introduceres du til oversættelse og diskursanalyse.

PROJEKTMODULET

KURSER PÅ 2.SEMESTER

 

3.SEMESTER

På tredje semester skrives semesterprojektet inden for den gren af sprogvidenskaben, der hedder diskursanalyse. Dertil kommer også emnestudie inden for kulturstudier og du har stadig oversættelse.

PROJEKTMODULET

KURSER PÅ 3.SEMESTER

 

4. SEMESTER

På fjerde semester skifter fokus tilbage på litteratur- og medieanalyse i projektemnet og du kan også her begynde at forme din egen uddannelse indenfor en lang række valgfag inden for sprog (fx videregående grammatik eller sproglæring) eller fx kulturstudier (visuel kultur).

PROJEKTMODULET

KURSER PÅ 4.SEMESTER

 

5. OG 6. SEMESTER

På femte semester skriver du bachelorprojekt i Engelsk men begynder også på dit sidefag. På sjette semester er du udelukkende på sidefaget. Du kan vælge et gymnasiefag (Dansk, Historie, Samfundsfag, Biologi, Matematik osv.) eller et fag som Mediefag, der også åbner op for jobs inden for mediebranchen eller Kulturforståelse, som er fokuseret på kulturformidling.

 

På kandidatuddannelsen fortsætter du på sidefaget i de første 1½ semestre og færdiggør derefter Engelsk.

Du kan også vælge et tilvalgsfag og målrette din uddannelse mod fx reklamebranchen ved at vælge Kommunikation eller et lignende fag. Det er også muligt at læse sidefag og tilvalgsfag på andre universiteter.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.