AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Engelsk

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsens grundfag i engelsk er tilrettelagt, så du opnår et højt niveau i mundtlig og skriftlig sprogfærdighed og en bred viden om alle fire hovedområder. I løbet af uddannelsen skal du følge grundkurser, emnekurser og skrive en række projekter og andre emnestudier.

Eksempler på grundkurser er:

 • Grammatik og sprogbeskrivelse
 • Litteratur- og medieanalyse og -historie
 • Kulturteori og -analyse
 • Historie, politik og samfundsforhold

Grundkurserne giver dig nogle basale færdigheder, som forudsættes på uddannelsens emnekurser. I emnekurserne får du lejlighed til at gå mere i dybden med udvalgte forhold inden for de fire hovedområder. I det sidste års tid har bl.a. disse emnekurser været udbudt:

 • British Children’s Literature
 • Decoding Language and Power
 • The Epic

Grundkurser og emnekurser giver dig tilsammen de forudsætninger, du har brug for i arbejdet med projekter og andre emnestudier. Projektarbejdet foregår i grupper, mens andre emnestudier er individuelle. I alle tilfælde gælder det, at man får tilknyttet en faglig vejleder. Dit valg af emne er bundet af kurserne.

Eksempler på emner og projekter:

 • Discourses of the Fringe Right
 • William Faulkner and the Dichotomy of the American South
 • Refuge Literature and Trauma Theory

Du afslutter bacheloruddannelsens grundfag i Engelsk med at skrive et bachelorprojekt på femte semester samtidig med, at du påbegynder dit sidefag. Med et centralt fag i Engelsk kan du vælge mellem en lang række af sidefag, fx Dansk, Historie, Mediefag eller Psykologi.

► Se engelskuddannelsens studieordning

Læs projekter skrevet af engelskstuderende i Projektbiblioteket.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.