AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sprog og internationale studier, engelsk

Fagligt indhold

Sprog og internationale studier, engelsk, ved Aalborg Universitet er en treårig bacheloruddannelse ved Skolen for Kultur og Globale Studier. Uddannelsen fokuserer på at opnå viden indenfor kultur, politik og historiske begivenheder i det tyvende og enogtyvende århundredes globale miljø, såvel som på at skærpe dine engelskkundskaber, således at du kan benytte engelsk som lingua franca i alle situationer. Programmet tilbyder også udlandsophold.

Struktur

Sprog og internationale studier, engelsk, opretholder i høj grad en fast struktur i sine semestre. Semestrene har fokus på projektmodulet, men vægter andre fag lige så højt. Sprogundervisning er en del af de første tre semestre.

Projektmoduler er markeret med stjerne i nedenstående oversigt

1. semester (efterår)

Temaramme: Internationale Studier.
Der skrives projekt inden for ”Internationale studier”

Kurser:

 • Introduktion til nternationale tudier teorier og metoder* (5 ECTS)
 • Det 20. og 21. århundredes verdenshistorie* (5 ECTS)
 • Projekt i internationale studier* (10 ECTS) – du får tilknyttet en projektvejleder til din projektgruppe
 • Introduktion til problembaseret læring i internationale studier (5 ECTS)
 • Akademisk kommunikation og grammatik på engelsk (5 ECTS)
   

2. semester (forår)

 • Diskursstudier: Teorier og metoder* (5 ECTS)
 • Nutidige sociale og politiske diskurser* (5 ECTS)
 • Projekt i diskursstudier* (10 ECTS)
 • Kulturel, social og politisk teori
 • Akademisk kommunikation og grammatik på engelsk (5 ECTS)

3. semester (efterår)

 • Internationale relationer: Teorier og metoder* (5 ECTS)
 • Internationale relationers historie gennem det 20. og 21. århundrede* (5 ECTS)
 • Projekt i internationale relationer* (10 ECTS)
 • Engelsksproget kommunikation i multisproglige kontekster (5 ECTS)
 • Introduktion til politisk filosofi (5 ECTS)

4. semester (Forår)

 • Kulturel globalisering: Teorier og metoder* (5 ECTS)
 • International og interkulturel kommunikation* (5 ECTS)
 • Projekt i kulturel globalisering* (10 ECTS)
 • Kulturanalyse (5 ECTS)
 • Religion, samfund og Politik (5 ECTS)

5. semester (efterår)

 • Organisationsstudier: Teorier og metoder* (5 ECTS)
 • Internationale organisationer* (5 ECTS)
 • Projekt i organisationsstudier* (10 ECTS)
 • Policy Analysis (5 ECTS)
 • Studerende skal desuden vælge ét af tre valgfag (5 ECTS):
  • Internationale menneskerettigheder
  • Metoder i kvalitativ forskning
  • Human Resource Management

6. semester (forår)

 • Bachelorprojekt* (15 ECTS)
 • Regionalt baseret studie* (5 ECTS)
 • Studerende skal desuden vælge to af fem valgfag (5 ECTS hver 10 ECTS i alt):
  • Den Europæiske Union
  • ​Medieanalyse
  • International politisk økonomi
  • ​Virksomhedens sociale ansvar
  • Selvstændigt studie indenfor udvalgt forskningsemne (for studerende som forbereder sig på en akademisk karriere)

Projektbiblioteket kan du finde projekter skrevet af studerende.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde