AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sprog og internationale studier, engelsk

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

 • Bestået adgangsgivende eksamen med en kvotient på minimum 4,0
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Ovenstående krav gælder både for kvote 1 og kvote 2.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Sprog og internationale studier, engelsk (tidligere Language and International Studies, English). Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

ANTAL STUDIEPLADSER

I 2019 udbød AAU 82 studiepladser på bacheloruddannelsen. Alle ansøgere, som opfyldte adgangskravene, blev optaget på uddannelsen.

I 2020 udbyder AAU 100 studiepladser på bacheloruddannelsen.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2 , som udgør 10 % af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen.

Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Særlig relevant frivilligt arbejde på fuld tid kan indgå i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

EKSEMPLER PÅ RELEVANT ERHVERVSARBEJDE

 • Arbejde inden for internationale organisationer (herunder både private virksomheder, offentlige institutioner, NGO’er og statslige organisationer)
 • Arbejde med fagligt relevant undervisning og formidling
 • Arbejde inden for internationale sociale og politiske bevægelser (herunder frivilligt arbejde)

EKSEMPLER PÅ IKKE RELEVANT ERHVERVSARBEJDE

 • Rutinepræget servicearbejde

EKSEMPLER PÅ RELEVANT UDDANNELSE

 • Dele af bacheloruddannelser inden for humaniora eller samfundsfag
 • Dele af professionsbacheloruddannelse inden for det sociale, sundhedsmæssige eller pædagogiske område

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

 

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

22. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer