Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder


De fleste studerende læser videre efter deres bacheloruddannelse. Som bachelor i International virksomhedskommunikation i engelsk har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Denne uddannelse er en 2-årig kandidatuddannelse, der bygger oven på bacheloruddannelsen.

Du kan også vælge andre kandidatuddannelser, men vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser på nogle af dem. Eksempler kan være:

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser