AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk

Fagligt indhold

International Virksomhedskommunikation i Engelsk kan være din adgangsbillet til en karriere i danske eller udenlandske virksomheder og organisationer. Du får stærke sproglige kompetencer inden for engelsk og lærer at arbejde professionelt inden for kommunikation, kulturforståelse og IT i virksomheder.

Du opnår viden om erhvervsmæssige, økonomiske, sociale, politiske og kulturelle forhold i engelsksprogede områder som Storbritannien og USA - en viden du har brug for, når du skal oversætte eller formidle din viden og producere tekster såvel skriftligt som mundtligt. Du får en indgående viden om det engelske sprogs mange dimensioner inden for forskellige former for professionel kommunikation, fx inden for turist- og salgsbrochurer, brugervejledninger, firmaprofiler, pressemeddelelser, leveringsbetingelser, jobannoncer osv. På studiet lærer du, hvorledes virksomheder kommunikerer, såvel internt i virksomheden som ud af huset med marked, kunder og andre stakeholders. Du får erfaring med at anvende både traditionelle kommunikationsmidler og webkommunikation, herunder sociale medier, ligesom du opnår mediekendskab og viden om virksomhedens kontekst.

På studiet er der bl.a. fokus på virksomheds- og organisationskommunikation, kultur og samfund, markedsforhold, interkulturel kommunikation, digital kommunikation, diskurs samt mundtlig og skriftlig tekstproduktion.

toning via valgfag

Udover fremmedsproglig og kommunikativ spidskompetence giver uddannelsen dig også mulighed for at tone din uddannelse gennem en række valgfag, hvor du kan få mere viden inden for en række områder, du særligt interesserer dig for. Du skal vælge valgfag på 3., 4., 5. og 6. semester; fx Webdesign og grafiske værktøjer, Målgrupper og forbrugeradfærd, Kommunikationsplanlægning, Projekt- og forandringsledelse, Adfærdsdesign, Organisationspsykologi, Forretningsudvikling og entreprenørskab, Kinesisk kultur og kommunikation, Kinesisk organisations- og virksomhedskultur samt Kinas marked og forbrugere.

Projektarbejde

Under studiet er der også tid til fordybelse i områder af speciel interesse for dig i forbindelse med de engelsksprogede områder. Det sker i de perioder, hvor du arbejder med projekter og andre større skriftlige opgaver, fx bachelorprojekt. Projekterne skrives inden for områder som Kultur, kommunikation og samfund, Kultur og erhverv, samt Organisation, kommunikation og interessenter.

Som eksempler på projektemner kan nævnes:

  • Integreret Kommunikation: Aalborg Industries som én global virksomhed
  • Annual reports: The evolution of a genre: A case study of Novozymes and DONG Energy
  • The Strategic Management of Green Marketing - in the Light of Authenticity.

Se studieordningen for uddannelsen.

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket.
 

Global Graduate Certificate

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde