Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk

Fagligt indhold

Fagligt indhold

FOKUS PÅ ENGELSK, KOMMUNIKATION, KULTUR, IT OG ORGANISATIONER

International Virksomhedskommunikation i Engelsk kan være din adgangsbillet til en karriere i danske eller udenlandske virksomheder og organisationer. Du får stærke sproglige kompetencer inden for engelsk og lærer at arbejde professionelt inden for kommunikation, kulturforståelse og IT i virksomheder. På studiet er der bl.a. fokus på virksomheds- og organisationskommunikation, kultur og samfund, markedsforhold, interkulturel kommunikation, digital kommunikation, diskurs samt mundtlig og skriftlig tekstproduktion.

Du opnår viden om erhvervsmæssige, økonomiske, sociale, politiske og kulturelle forhold i engelsksprogede områder som Storbritannien og USA - en viden du har brug for, når du skal oversætte eller formidle din viden og producere tekster såvel skriftligt som mundtligt. Du får en indgående viden om det engelske sprogs mange dimensioner inden for forskellige former for professionel kommunikation offline og online, både via traditionelle medier og via web og SoMe. På studiet lærer du, hvorledes virksomheder kommunikerer, såvel internt i virksomheden som ud af huset med marked, kunder og andre stakeholders fx bl.a. gennem firmaprofiler, pressemeddelelser, brugervejledninger og leveringsbetingelser, ligesom du opnår mediekendskab og viden om organisationsforhold og virksomhedens kontekst.

Introvideo for International Virksomhedskommunikation i Engelsk

STUDIETS MODULER

1.semester:

2. semester:

3. semester:

4. semester:

5. semester:

6. semester:

 

Lær mere om studiets moduler i studieordningen

TONING VIA VALGFAG

Udover fremmedsproglig og kommunikativ spidskompetence giver uddannelsen dig også mulighed for at tone din uddannelse gennem en række valgfag, hvor du kan få mere viden inden for nogle områder, som du særligt interesserer dig for. Du skal vælge valgfag på 3., 4., 5. og 6. semester, fx Webdesign og grafiske værktøjer, Målgrupper og forbrugeradfærd, Kommunikationsplanlægning, Projekt- og forandringsledelse, Organisationspsykologi, Forretningsudvikling og entreprenørskab, Det teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde, Kinesisk kultur og kommunikation, Kinesisk organisations- og virksomhedskultur samt Kinas marked og forbrugere.

PROJEKTARBEJDE

På studiet er der også tid til fordybelse i områder, som du særligt interesserer dig for. Det sker i de perioder, hvor du arbejder med projekter og andre større skriftlige opgaver, fx bachelorprojekt. Projekterne skrives inden for områder som Kultur, kommunikation og samfund samt Organisation, kommunikation og interessenter. Du får mulighed for at samarbejde med virksomheder om nogle af projekterne, så resultaterne af dine projekter kan blive brugt i virkeligheden.

Som eksempler på projektemner kan nævnes:

  • Integreret Kommunikation: Aalborg Industries som én global virksomhed
  • Annual reports: The evolution of a genre: A case study of Novozymes and DONG Energy
  • The Strategic Management of Green Marketing - in the Light of Authenticity.

Et eksempel på et samarbejde mellem studerende på International virksomhedskommunikation, Engelsk og virksomheden Norly and Friends.

GLOBAL GRADUATE

Global Graduate er et frivilligt program, som du kan følge, hvis du ønsker at sætte ekstra fokus på dine interkulturelle kompetencer. I programmet deltager du i aktiviteter med relation til internationalt og interkulturelt arbejde, fx gæsteforelæsninger, frivilligt arbejde, interkulturelt gruppearbejde og udlandsophold, og som afslutning får du et certifikat som dokumentation.

Læs om Global Graduate

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde