AAU logo

Energi

Job & karriere

Job & karriere

”SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDER ER FØRST OG FREMMEST SPÆNDENDE, FORDI DIT ARBEJDE RENT FAKTISK BLIVER BRUGT TIL NOGET I DEN VIRKELIGE VERDEN”

MORTEN PEDERSEN, STUDERENDE

Bacheloruddannelsen i energi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

Med bacheloruddannelsen i energi har du en grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

kandidatmuligheder


Som energiingeniør kan du håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for energiområdet. Du har opnået kompetencer inden for udvikling, planlægning og drift af bæredygtige energisystemer.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for energi kan du arbejde med fx:

 • Integration af og styringer til vindmøller
 • Brændselscellesystemer
 • Effektelektroniske apparater
 • Kabellægning af højspændingsnettet
 • Biobrændsler
 • Hydrauliske bølgeenergisystemer
 • Forsyningen af energi til forbrugerne
 • Energioptimering af apparater, systemer og fremtidens bolig
 • Udvikling af nye energiteknologier og energisystemer
 • Analysere nye energiteknologier og forske i energiressourcer
 • Rådgivning
 • Bæredygtighedsvurdering af energiformer og deres omsætning
 • Energibesparelser i produktion og forbrug af energi

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for energi kan du arbejde hos fx:

 • Danfoss
 • Mærsk Olie og Gas
 • DONG Energy
 • Vestas
 • Grundfos
 • Siemens Windpower
 • KK Wind Solutions A/S
 • Offentlige energimyndigheder
 • Kraftværker
 • Energiforsyningsselskaber
 • Vindmølle-, maskin- og procesindustrien
 • Elektroteknikvirksomheder
 • Rådgivende (ingeniør)virksomheder
   

Læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE