Forskning
Samarbejde

Energi

Studerende fortæller

Studerende fortæller

Rasmus Simonsen Dueholm, studerende på Energi, fortæller om uddannelsen

“Ofte kan gruppemedlemmerne supplere hinandens viden, og derved i fællesskab få løst de eventuelle problemer.”

”Jeg har udelukkende valgt uddannelsen ud fra personlige interesser. Jeg har altid interesseret mig for vedvarende energi, og som barn har teknologier som vindmøller og solceller altid fascineret mig. Idéen om at uddanne sig inden for energiteknologi slog mig først efter gymnasiet, og efter et besøg ved et åbent hus-arrangement på AAU var jeg ikke i tvivl om, hvad jeg skulle læse. At en energiingeniør er en efterspurgt medarbejder har bare været en bonus for mig.

Til dagligt hører vi konstant om klimaforandringer, og hvor sort fremtiden ser ud. Under energi-uddannelsen finder man ud af, at der faktisk findes uttalige løsninger til problemet, alt fra helt simple løsninger til meget avancerede forslag. Uddannelsen tillader at man kan fordybe sig om specifikke teknologier og undersøge hvordan netop disse kan bidrage til at løse generelle såvel som specifikke klimaproblemer. Men Energi-uddannelsen handler om meget andet end klimaforandringer. Den handler i ligeså høj grad om at forstå hvordan energi bliver brugt i dagligdagen. Alt fra beregninger af varmevekslere, der findes på alle kraftværker, og i alle hjem med en radiator, til udnyttelse af overskudsvarme fra køretøjer, er en del af Energi-uddannelsen. Det er variationerne mellem teori og eksperimenter, som jeg finder meget spændende. Uddannelsen giver desuden mulighed for at teste ens kreativitet og udtænke nye løsninger til et problem, som endnu ikke er set før.

Som færdiguddannet håber jeg at have opnået de færdigheder, som de fleste virksomheder ønsker, når de søger en energiingeniør. Det kunne være alt fra arbejde med vindmøller ved Vestas eller pumpe-arbejde ved Grundfos. Antallet af virksomheder, der arbejder med energi er næsten uendeligt, og jeg er ikke i tvivl om at mit drømmejob er at finde i blandt dem.”


Projektarbejde

”Jeg har arbejdet med mange spændende projekter, som alle har været vidt forskellige. Jeg har blandt andet arbejdet med implementeringen af vertikale vindmøller i bymiljøet samt undersøgt muligheden for brug af termoelektriske generatorer i små satellitter. Sidstnævnte har været et af mine yndlingsprojekter, da vi udarbejdede en løsning til problemstillingen, som aldrig var set før. I mit bachelorprojekt arbejdede jeg dog med en helt anden problemstilling, nemlig at undersøge årsagen til tilstopninger i spildevandspumper og hvordan man kan forhindre det. Ligesom førnævnte projekt, har projektet været utrolig spændende, idet vi har arbejdet med en eksperimentel analyse, som ikke er set andre steder i verden.

Jeg har desuden arbejdet med mange forskellige problemstillinger, alt fra undersøgelse af hvordan vertikale vindmøller kan bidrage til et grønnere miljø, til undersøgelse af, om implementeringen af sol-energi i en forstad til Aarhus, er en effektiv metode, til at supplere fjernvarmenettet. Uddannelsen giver mulighed for selv at præge projektets problemstillinger, og derfor er mulighederne næsten ubegrænsede.

På tredje og femte semester samarbejdede jeg med eksterne virksomheder, først i form at et samarbejde med en aarhusiansk virksomhed, der specialiserer sig inden for elektronik til rumfart og flyvevåbnet, dernæst et samarbejde med en privat investor og hans tilhørende samarbejdspartnere. Samarbejdet har givet indblik i, hvordan en energiingeniør kan bruges i erhvervslivet, og hvor vellidte de er. Desuden har samarbejdet vist, at mulighederne som færdiguddannet er langt flere, end man går og tror.”


Studieliv

”At være studerende på AAU passer perfekt til mine behov. Jeg elsker det sociale fællesskab som universitetet lægger op til og det samarbejde som forlanges, når man laver gruppebaserede projekter. At være en del af en projektgruppe er specielt en fordel ved den typiske opgaveregning til kurserne. Ofte kan gruppemedlemmerne supplere hinandens viden, og derved i fællesskab få løst de eventuelle problemer som må opstå ved opgaveregningen. Mine erfaringer med gruppearbejde er, at man i fællesskab kan tilstræbe sig flere færdigheder, end ved at arbejde alene.

Boligsituationen i Aalborg er rigtig god. Der er mange studieboliger til en relativ lav husleje, og det er nemt at komme i betragtning til dem. Personligt var jeg forholdsvis kritisk i mit valg af bolig, og jeg fik derfor først en lejlighed efter ½ år på uddannelsen. Havde jeg ikke boet i busafstand fra Aalborg, og havde jeg været mindre kritisk, havde jeg nemt kunne have en bolig til studiestart.

Aalborg som studieby er perfekt, og det kan tydeligt ses, at der bliver gjort noget for at tilfredsstille de mange studerende. Der er gode muligheder for at tage på café, tage i byen eller hygge ved havnen på en sommerdag. Desuden er Aalborg perfekt i den forstand, at man kan komme rundt i hele byen på en cykel.”


Rasmus Simonsen Dueholm, studerende på Energi med specialisering i Termisk Energiteknik