Forskning
Samarbejde

Energi

Fagligt indhold

Analyse og bearbejdning af modeller

SE STUDIEORDNING FOR ENERGI

“Uddannelsen er meget alsidig, og du lærer at forstå de helt grundlæggende energitekniske og fysiske relationer mellem fænomener i vores hverdag, som eksempelvis hvordan en kartoffel bliver varmet op.” 
Morten Pedersen, studerende

På bacheloruddannelsen i Energi bliver du introduceret til termisk og elektrisk energiteknik samt mekatronik, der giver dig en brugbar og grundlæggende viden om energisektoren. Du lærer at forstå de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi, og du får et godt indblik i de udfordringer, som fremtidens energisystemer står over for. Du får desuden et bredt teoretisk fundament og gode praktiske værktøjer til at kunne arbejde med netop disse udfordringer.

Du lærer om fx:

 • Strømningslære
 • Termodynamik
 • Kredsløbsteori
 • Elektriske og termiske maskiner
 • Hydraulik
 • Dataopsamling
 • Praktisk laboratoriearbejde og testopstillinger til projekter
 • Nye energiproduktionssystemer
 • Anvendelse og effektivisering af energi
 • Energiplanlægning
 • Energiøkonomi.

Kurserne udgør halvdelen af tiden på hvert semester, hvorefter anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – eventuelt i samarbejde med forskningsmiljøerne eller virksomheder. Sammen med din gruppe tager du udgangspunkt i teorier og metoder for at løse en problemstilling fra den virkelige verden. Der er på alle semestrene mulighed for at lave forsøgsopstillinger i laboratorier til projekterne.

“Indtil nu har jeg eksempelvis arbejdet med vertikale vindmøller og magnetisk drevne tog. Fælles for disse projekter har været den eksperimenterende og kreative tilgang, som også er en stor del af Energistudiet.”
Tore Bach Nielsen, studerende

 

 

Der er mulighed for at arrangere studieture til forskellige industrivirksomheder og gæsteforelæsninger med folk fra industrien, som kommer og fortæller om udviklingen inden for energiområdet samt om de praktiske systemer og projekter, de arbejder med.

Energi har virksomheder siddende lokalt i instituttet, fx Vestas, KK Wind Solutions A/S og Danfoss, hvilket sikrer stor interaktion mellem disse virksomheder og de studerende.

“At samarbejde med virksomheder er helt klart også noget af det fede ved at læse til Energiingeniør. Man føler, at det man laver, har en betydning, og at det kan bruges i den "virkelige" verden.”
Esben Ravn, studerende

Bacheloruddannelsen i energi består af seks semestre og udbydes med tre specialiseringer fra 5. semester.

På alle specialiseringerne foregår undervisningen på engelsk, og litteraturen er primært engelsksproget.

Undervisningen i kurser foregår hovedsagelig ved klasseundervisning med opgaveregning suppleret med arbejde i laboratorierne på instituttet, som både benyttes i undervisningen og i forbindelse med projektarbejdet.

Med udbygningen og renoveringen af laboratorierne har Institut for Energiteknik nogle af forskerverdenens mest avancerede og moderne faciliteter inden for energiområdet. Instituttet har en række laboratorier i verdensklasse til rådighed, som er dedikerede til udførsel af forskellige forsknings- og studenterprojekter:

Læs mere om laboratorierne.

På de fire første semestre får du en bred indføring i faglighederne, hvilket omfatter grundlæggende kurser i mekatroniske, elektriske, termodynamiske og reguleringsmæssige forhold.

På 5. og 6. semester følger du din specialisering. I de følgende afsnit kan du læse mere om de enkelte semestres indhold. Du kan også springe direkte ned til beskrivelsen af specialiseringerne ved at bruge følgende links:

Der udbydes desuden to specialiseringer i Esbjerg, som du kan vælge:

“Studiet er en blanding af teoretisk viden og efterprøvning af denne i praksis. Dette gør, at man får lavet mange sjove ting.”
Katrine Arnoldsen Juhl, studerende


Se filmen om lea, som læser energi på aau

 

1. SEMESTER: FREMTIDENS ENERGISYSTEMER

På det første semester lærer du noget om, hvordan et energisystem ser ud, og hvilke forventninger vi har til fremtidens energisystem. Problemstillinger, som du arbejder med på dette semester, indbefatter små kontra store produktionsenheder, at last og produktion skal matches fx ved anvendelse af energilagre, og at der skal laves intelligente elektriske net, der styrer forbruget efter eksempelvis elprisen.

PROJEKT

 • Fremtidens energisystemer (10 ECTS)

KURSER

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Energisystemers grundlæggende fysik og opbygning (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Ladestation til elbiler
 • Design og modellering af køretøj til Shell Eco racer
 • Energisystemer til luftfarten
 • Bølgeenergi


2. SEMESTER: ENERGITEKNOLOGIER

Kan vi lave en komponent eller maskine således, at den kan afsættes på markedet, løse det givne problem, tilgodese det givne behov eller forbedre livsvilkår? Kan vi lave det, så vi opnår en bedre energieffektivitet? På 2. semester arbejder du med disse problemstillinger. Samtidig får du nogle grundlæggende teoretiske kurser inden for energiområdet.

PROJEKT

 • Energiteknologier (15 ECTS)

KURSER

 • Elektriske grundfag (5 ECTS)
 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Lagring af overproduktion af el fra vindmøller i et pumped hydro anlæg
 • Generatorstyring af en husstandsmølle
 • Design af en vindmøllerotor
 • Biodiesel

Forsøgsopstilling

3. SEMESTER: modellering og analyse af enkle energikonverterende systemer

På dette semester tages der udgangspunkt i et system, hvor energi skal konverteres fra én form til en anden. Det kan være et elektroteknisk, et fluidmekanisk eller et termisk system. Det vigtigste på dette semester er at lære den grundlæggende teori om denne form for energisystemer og konverteringen mellem forskellige energiformer og samtidig lære nogle beregnings- og modelleringsmetoder, der kan anvendes på simple systemer af denne art. Vigtigt er det også, at teorien afprøves ved praktiske forsøg i laboratoriet.

PROJEKT

 • Modellering og analyse af enkle energikonverterende systemer (15 ECTS)

KURSER

 • AC-kredsløbsteori (5 ECTS)
 • Anvendt ingeniørmatematik (5 ECTS)
 • Termodynamik, varmetransmission og strømningslære (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Temperaturmodellering i varmtvandslager
 • Modellering og karakterisering af en energieffektiv hybridbil
 • Gasturbiner


4. SEMESTER: REGULERING AF ENERGIOMSÆTTENDE SYSTEMER

På 4. semester arbejder du med en termomekanisk eller en elektrisk maskine, der skal reguleres med hensyn til energiomsætningen. Hovedfokus er modellering og regulering. I laboratoriet foretages undersøgelser på hele systemet, eller på dele heraf, til eftervisning og verificering af modellerne eller reguleringsstrategien.

PROJEKT

 • Regulering af energiomsættende systemer (10 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende regulering (5 ECTS)
 • Mekanik (5 ECTS)
 • Realtidssystemer og programmeringssprog (10 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Modellering og regulering af et servosystem
 • Karakterisering og styring af varmtvandsforsyningen til huset
 • Simulering og styring af en forbrændingsmotor

Vindmølle under konstruktion

FRA 5. SEMESTER VÆLGER DU DIN SPECIALISERING  

specialisering - elektrisk energiteknik

5. SEMESTER: DESIGN AF EFFEKTELEKTRONISKE APPARATER

På 5. semester er du med til at løse problemstillinger omkring effektelektroniske apparater og deres styringer, der på dette semester skal være analog- eller mikrodatamatbaseret. Du skal være med til at undersøge, hvordan sådanne apparater elektrisk set interagerer med omgivelserne, opbygge en business case for apparaterne og være med til at opbygge og afprøve apparaterne i laboratoriet.

PROJEKT

 • Design af effektelektroniske apparater (15 ECTS)

KURSER

 • Effektelektronik (5 ECTS)
 • Elektriske maskiner (5 ECTS)
 • Numeriske metoder (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Effektelektronisk konverter til batteri-solcelleanlæg
 • Reaktiv effektstyring med effektelektronisk konverter
 • Effektelektronisk konverter til trådløs opladning af elbiler
 • Harmonisk interaktion mellem konverter og elektrisk maskine
 • LED strømforsyning
 • Effektelektronisk konverter til styring af motor i elektrisk go-kart.


6. SEMESTER: OVERFØRING OG KONVERTERING AF ENERGI I ELEKTRISKE MASKINER OG ANLÆG

På dette semester tages der udgangspunkt i enten en elektrisk maskine, et elektrisk net eller en kombination af de to. Nettet kører enten i ø-drift (er isoleret fra resten af nettet), eller det er tilsluttet det normale distributionsnet. Maskinen kan enten producere eller optage energi. Systemet kan indeholde en effektelektronisk enhed, der i så fald medregnes i systemet. Det er de stationære forhold, der er i fokus, og der foretages simuleringer af systemet med henblik på fx at dimensionere systemet eller dele heraf, at konkretisere det valgte løsningskoncept eller at opnå dybere kendskab til enkelte dele af systemets virkemåde. Den udvalgte løsning, eller dele heraf, opbygges og afprøves i laboratoriet.

Bachelorprojekt

 • Overføring og konvertering af energi i elektriske maskiner og anlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlig regulering (5 ECTS)
 • Elektriske anlæg (5 ECTS)
 • Tilstandsregulering og diskret regulering (5 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

 • Indflydelse på spændingskvaliteten i distributionsnettet ved tilslutning af vindmøller
 • Evaluering af en induktionsmaskines performance
 • Maksimum solcelletilslutning til lavspændingsnettet og måder til at forøge solcelletilslutningen
 • DC-net for tilslutning af vedvarende energikilder
 • Den dobbelt-fødede induktionsmaskine i vindmøller.

Havvindmøllepark 

specialisering - mekatronik

5. SEMESTER: Analyse af et mekatronisk system

På dette semester arbejder du med modellering og regulering som en integreret del af designprocessen i et mekatronisk system. Desuden giver semestret dig indblik i analyse af dynamiske systemer og forståelse for digital regulering og dens implementering.

PROJEKT

 • Analyse af et mekatronisk system (15 ECTS)

KURSER

 • Effektelektronik (5 ECTS)
 • Elektriske maskiner (5 ECTS)
 • Numeriske metoder (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Analyse af elektrisk aktuator til bølgeenergimaskine
 • Analyse af et high preformance elektromagnetisk aktuator system
 • Analyse af flow puls styret ventil.


6. SEMESTER: design af et mekatronisk system

Her skal der designes et mekatronisk produkt eller system, og du lærer at vurdere forskellige løsningsprincippers egnethed set i forhold til forskellige teknologiers interaktion og begrænsninger. Produktet fremstilles i laboratoriet, hvor virkemåde og performance efterfølgende eftervises eksperimentelt.

Bachelorprojekt

 • Design af et mekatronisk system (15 ECTS)

KURSER

 • Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlig regulering (5 ECTS)
 • Design og regulering af hydrauliske systemer (5 ECTS)
 • Tilstandsregulering og diskret regulering (5 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

 • Design af et ethjulet selvbalancerende skateboard  
 • Design og styring af en flyvende drone
 • Design og styring af en robotarm
 • Design af hurtigt skiftende hydrauliske ventiler.
   

Laboratoriearbejde 


specialisering - termisk energiteknik

5. SEMESTER: design af termiske systemer

Der skal designes et termomekanisk energisystem, og der skal opstilles en stationær model herfor, som anvendes til systemsimuleringer. Der udføres forsøg på den termiske maskine eller det termiske system i laboratoriet til eftervisning af simuleringsmodellen.

PROJEKT

 • Design af termiske systemer (15 ECTS)

KURSER

 • Modellering af termiske systemer (5 ECTS)
 • Numeriske metoder (5 ECTS)
 • Varmetransmission (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Modellering og optimering af systemer til brintbiler
 • Modellering og optimering af varmepumper
 • Udnyttelse af varmen fra udstødningsgassen fra skibsmotorer
 • Modellering og optimering af anlæg til produktion af rene brændstoffer.


6. SEMESTER: TERMOMEKANISKE ENERGISYSTEMER

På dette semester lærer du om opbygningen af flowmaskiner og andre termiske flowsystemkomponenter, som anvendes i termiske energisystemer. Du skal kunne foretage analyser i forbindelse med disse og kende til de begrænsninger, som forekommer pga. dynamiske påvirkninger af disse systemer. Endvidere behandles miljømæssige forhold i relation til termiske systemer.

Bachelorprojekt

 • Termomekaniske energisystemer (15 ECTS)

KURSER

 • Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlig regulering (5 ECTS)
 • Kemisk termodynamik og procesoptimering (5 ECTS)
 • Strømningsmaskiner (5 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

 • Design af vertikalakslet vindmølle
 • Eksperimentelle forsøg med tilstopning af pumper
 • Design af pumper
 • Test af en jetmotor.

Studerende arbejder med computer

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Holdet gør klar til at køre ECO-racerlæs videre på en kandidatuddannelse

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde