AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energi, Bachelor

Studerende arbejder med ECO-racer

Energi

Energi er et fundament for menneskers livsvilkår og et vigtigt punkt på både den danske og internationale dagsorden. Som studerende på Energi kan du være med til at løse fundamentale energitekniske problemstillinger, der påvirker mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter.

søg optagelse på energi

Energistuderende er med til at opdage og definere fremtidens energikilder som fx vindmøller, solceller, brændselsceller og biobrændsler. Du opnår viden om de nyeste energiteknologier og er med til at optimere eksisterende apparater og systemer, så energiforbruget mindskes.

Bacheloruddannelsen i energi er en forskningsbaseret uddannelse, som giver dig et solidt, ingeniørmæssigt grundlag med stærke kompetencer inden for mekatroniske, elektriske, termodynamiske og reguleringsmæssige systemer. Der arbejdes desuden meget med matematik og fysik, som hjælper dig til at beskrive og forstå den verden, der omgiver os.

Du bliver i stand til at forstå de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi, og du får et godt indblik i de udfordringer, som fremtidens energisystemer står overfor.
 

Laboratoriearbejde

 
 

“Jeg har altid interesseret mig for matematik, fysik og projekter, hvilket er en stor del af ingeniørstudiet på Aalborg Universitet.”
Katrine Arnoldsen Juhl, studerende

Fra 5. semester vælger du en specialisering:

  • Elektrisk energiteknik
  • Mekatronik
  • Termisk energiteknik.

Der udbydes desuden to specialiseringer i Esbjerg:

“Jeg valgte Energi, fordi jeg gerne vil have en positiv indflydelse på verden omkring mig.”
Tore Bach Nielsen, studerende

 

På uddannelsen er der god mulighed for tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe arbejder på at finde løsninger på virksomhedernes udfordringer. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk, innovativt, teoretisk og praktisk.

Bemærk, dit første studieår (1. og 2. semester) undervises på Strandvejen 12-14 i Aalborg, hvorefter din undervisning flytter ud på Pontoppidanstræde i Aalborg Øst.

Energi er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder op stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

“Jeg finder det spændende at forsøge at finde løsninger på problemer, hvor man kan sidde og nørde med teorien, og så er det jo spændende at lære noget om ting, man interesserer sig for.”
Harald Heron, studerende

Laboratoriefaciliteter

Det er muligt at søge støtte til fx studieture, gæsteforelæsninger og udlandsophold hos et energisponsorprogram.
Som studerende på Energistudiet er der desuden sommetider mulighed for at deltage på sommerskoler inden for energiområdet - kontakt din studiesekretær for at høre om mulighederne.   
 


Se mere om Energi-uddannelsen i brochuren (pdf):
Brochure om Energi-uddannelsen i Aalborg


testimonials

Læs hvad de studerende siger om uddannelsen

 


FAGLIGT INDHOLD PÅ ENERGI

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og eventuelt behov for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

Du og dine medstuderende arbejder sammen i grupper baseret på jeres fælles interesseområder og ambitionsniveauer. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigere kan lære dine medstuderende at kende. Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Institut for Energiteknik har et tæt samarbejde med erhvervslivet inklusiv førende virksomheder inden for fagområdet. Det betyder, at du som studerende kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du, allerede mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Institut for Energiteknik drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle tidsskriftsartikler. Læs mere om undervisning på AAU og forskningsmiljøerne, der er tilknyttet Institut for Energiteknik.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

På Institut for Energiteknik arbejder du under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Institut for Energiteknik.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer.
Læs mere om studieliv i Aalborg og hvordan det er at leve som studerende i Aalborg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg (uddannelserne er identiske til og med 4. semester) - klik ind på Energi Esbjerg for nærmere information om de forskellige specialiseringer fra 5. semester.

Vindmølle


like os på facebook

 

En af de bedste ingeniøruddannelser i verdenAalborg Universitet bedst i Europa

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 

Engineer the future
 

Matchtjekker: Er du klar til Energistudiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Fremtidens energisystemer og apparater
  • Moderne laboratorier
  • Energibesparelser - vedvarende energi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020