AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energi

Fagligt indhold

Arbejder på boreplatform

 

SE STUDIEORDNING FOR ENERGI

“Arbejdet sammen med en virksomhed i et projekt, giver en dejlig realistisk kobling til virkeligheden og giver et bedre indblik i, at al den viden vi får, faktisk kan og bliver implementeret i virkeligheden.”
Florian Marcus Fries, studerende

AAU Esbjergs bacheloruddannelse i Energi har især fokus på termiske energisystemer og processer eller dynamiske systemer inden for offshore-energi. Du starter dog bredt med at få en grundlæggende viden inden for termisk og elektrisk energiteknik, mekatronik samt reguleringsteknik. Du bliver i stand til at forstå de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi, og du får et godt indblik i de udfordringer, som fremtidens energisystemer står over for. Du får desuden et bredt teoretisk fundament og gode praktiske værktøjer til at kunne arbejde med netop disse udfordringer.

Du lærer om fx:

 • Strømningsmaskiner
 • Offshore-energi
 • Termodynamik
 • Kredsløbsteori
 • Elektriske og termiske maskiner
 • Hydraulik
 • Dataopsamling
 • Praktisk laboratoriearbejde og testopstillinger til projekter
 • Nye energiproduktionssystemer
 • Anvendelse og effektivisering af energi
 • Energiplanlægning
 • Energiøkonomi.
   


Mød Kasper, som læser Energi på AAU Esbjerg

 

“På studiet i Energi har vi været på virksomhedsbesøg flere gange. Dette har hjulpet os med at udfærdige kravspecifikationer til vores projekter.”
Juliane Bech Sørensen, studerende på Energi

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden, hvorefter anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i tæt samarbejde med forskningsmiljøerne og/eller virksomheder. Sammen med din gruppe bruger du teorier og metoder til at løse en problemstilling fra den virkelige verden. Der er på alle semestrene mulighed for at lave projekter med forsøgsopstillinger i laboratorier.

Der kan arrangeres studieture til forskellige industrivirksomheder og gæsteforelæsninger med folk fra industrien, som kommer og fortæller om udviklingen inden for energiområdet, samt om de praktiske systemer og projekter, de arbejder med.

Bacheloruddannelsen i Energi består af seks semestre og udbydes med to forskellige specialiseringer fra 5. semester.

Samarbejde i laboratorie

På alle specialiseringerne foregår undervisningen på engelsk, og der anvendes fortrinsvist litteratur på engelsk.

Undervisningen i kurser foregår hovedsagelig ved klasseundervisning med opgaveregning suppleret med arbejde i laboratorierne på instituttet, som både benyttes i undervisningen og i forbindelse med projektarbejdet.

Med udbygningen og renoveringen af laboratorierne har Institut for Energiteknik nogle af forskerverdenens mest avancerede og moderne faciliteter inden for energiområdet. Instituttet har en række laboratorier i verdensklasse til rådighed, som er dedikerede til udførsel af forskellige forsknings- og studenterprojekter

Instituttet har laboratorier, hvor det er muligt at arbejde med almindelige proceskomponenter som fx pumper, varmevekslere m.m. Ud over specifikke laboratorier, hvoraf nogle er beskrevet nedenfor, råder Energiuddannelsen også over en række fleksible laboratorier dedikerede til udførsel af forskellige studenterprojekter.

 • Solid Fuel Conversion Facility - I samarbejde med B&W Vølund er der mulighed for at lave forsøg på en 400kW multi-brændsel ristefyret forsøgskedel. Denne størrelse er væsentligt større end hvad der typisk ses i laboratorier, og faciliteten er unik for Europa.
 • Flowlab – Et laboratorium til at lave forsøg med vand, luft og varme. Det er instrumenteret med bl.a. avanceret laserbaseret måleudstyr, vindtunnel og pumpeprøvningsteststand.
 • Offshore Energy Lab – Her er mulighed for at lave forsøg i et bølgebassin og det indeholder en model af det procesudstyr, der findes på en offshore olieplatform.
 • Biolab – Et moderne laboratorium tilegnet biologiske processer og instrumenteret med avanceret analyseudstyr til at bestemme sammensætningen af faste brændsler, væsker og gasser.

Læs mere om instituttets laboratorier.

“Det er fedt at kunne se en sammenhæng i fagene, hvor det ene fag understøtter det andet, så teorien til sammen kan bruges i praksis.”
Emil Asok Anton Hansen, studerende på Energi

På de fire første semestre lærer du om grundlæggende principper inden for energi: Mekaniske, elektriske, termodynamiske og reguleringsmæssige forhold.

På 5. og 6. semester følger du din valgte specialisering. I de følgende afsnit kan du læse mere om de enkelte semestres indhold. Du kan også springe direkte ned til beskrivelsen af specialiseringerne ved at bruge følgende links:

Der udbydes desuden tre specialiseringer i Aalborg, som du har mulighed for at vælge:

“På uddannelsen i Energi arbejder vi med forskellige spændende og lærerige projekter.”
Martin Bouvin Kynde, studerende på Energi


1. SEMESTER: fremtidens energisystemer

På 1. semester lærer du om, hvordan energisystemet ser ud, og hvilke forventninger vi har til udvikling af fremtidens energisystem. Problemstillinger, som du arbejder med på dette semester, indbefatter små kontra store produktionsenheder, at last og produktion skal matches fx ved anvendelse af energilagre, og at der skal laves intelligente elektriske net, der styrer forbruget efter eksempelvis elprisen.

PROJEKT

 • Fremtidens energisystemer (10 ECTS)

KURSER

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Calculus (5ECTS)
 • Energisystemers grundlæggende fysik og opbygning (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Ladestation til elbiler
 • Design og modellering af køretøj til Shell Eco racer
 • Energisystemer til luftfarten
 • Bølgeenergi.

Vindmølle

2. SEMESTER: energiteknologier

På 2. semester undersøger du, om vi kan lave en komponent eller maskine, som kan afsættes på markedet, løse den givne opgave, tilgodese det givne behov eller forbedre livsvilkår. Og kan vi samtidig lave det, så vi opnår en bedre energieffektivitet? Kurserne giver dig viden om grundlæggende teori inden for energiområdet.

PROJEKT

 • Energiteknologier (15 ECTS)

KURSER

 • Elektriske grundfag (5 ECTS)
 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Lagring af el-overproduktion fra vindmøller i et pumped hydro-anlæg
 • Generatorstyring af husstandsmølle
 • Design af vindmøllerotor
 • Biodiesel.

Vandtank til forsøg

3. SEMESTER: MODELLERING OG ANALYSE AF ENKLE ENERGIKONVERTERENDE SYSTEMER

Der tages udgangspunkt i et system, hvor energi skal konverteres fra én form til en anden. Det kan være et elektroteknisk, et fluidmekanisk eller et termisk system. Det vigtigste på dette semester er at lære den grundlæggende teori om denne form for energisystemer og konverteringen mellem forskellige energiformer og samtidig lære nogle beregnings- og modelleringsmetoder, der kan anvendes på simple systemer af denne art. Du afprøver teorien ved praktiske forsøg i laboratoriet.

PROJEKT

 • Modellering og analyse af enkle energikonverterende systemer (15 ECTS)

KURSER

 • AC-kredsløbsteori (5 ECTS)
 • Anvendt ingeniørmatematik (5 ECTS)
 • Termodynamik, varmetransmission og strømningslære (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Temperaturmodellering i varmtvandslager
 • Modellering og karakterisering af en energieffektiv hybridbil
 • Gasturbiner.


4. SEMESTER: REGULERING AF ENERGIOMSÆTTENDE SYSTEMER

På 4. semester arbejder du med en termomekanisk eller en elektrisk maskine, der skal reguleres med hensyn til energiomsætningen. På dette semester er hovedfokus modellering og regulering. I laboratoriet foretages undersøgelser på hele systemet eller på dele heraf til eftervisning og verificering af modellerne eller reguleringsstrategien.

PROJEKT

 • Regulering af energiomsættende systemer (10 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende regulering (5 ECTS)
 • Mekanik (5 ECTS)
 • Realtidssystemer og programmeringssprog (10 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Modellering og regulering af servosystem
 • Karakterisering og styring af varmtvandsforsyningen til huset
 • Simulering og styring af en forbrændingsmotor.

Samarbejde i laboratorie 

FRA 5. SEMESTER VÆLGER DU DIN SPECIALISERING

specialisering - dynamiske systemer

5. SEMESTER: OFFSHORE DYNAMISKE SYSTEMER

På dette semester udfører du en komplet dynamisk systemanalyse for et vindmøllesystem eller et olie og gassystem. Du får herved en forståelse for det fysiske system og kan opstille en matematisk model for systemet, der skal bruges til simuleringer af dette. Desuden skal du designe en digital regulator, hvis funktion eksperimentelt afprøves og eftervises i laboratoriet.

PROJEKT

 • Offshore dynamiske systemer (15 ECTS)

KURSER

 • Elektriske maskiner (5 ECTS)
 • Moderne digital regulering (5 ECTS)
 • Numeriske metoder (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Kollektiv pitch-regulering af laboratorievindmølle
 • Regulering af maritimsatellit.


6. SEMESTER: REGULERING AF OFFSHORE SYSTEMER

På dette semester arbejder du med systemer til offshore eller maritime multidisciplinære systemer. Systemet skal analyseres, og du skal lave forslag til forskellige løsningsmuligheder, som vurderes med hensyn til deres performance og forventede pris.

Det mest lovende forslag udvælges, og der laves modeller herfor. Desuden designer du en aktuator og styring. Der lægges vægt på det samlede system, hvor interaktionen mellem de forskellige teknologier og delsystemer udnyttes aktivt.

Bachelorprojekt

 • Regulering af offshore systemer (15 ECTS)

KURSER

 • Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlige reguleringer (5 ECTS)
 • Effektelektronik (5 ECTS)
 • Offshore teknologi og hydraulik (5 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

 • Bølgekompensering til flydende platform
 • Konverterregulering til transportskib
 • Eksperimentel modellering og regulering af flydende vindmølle
 • Effektregulering af nettilsluttet konverter til offshore vindenergisystem
 • Design og implementering af pitch-regulering til fjernstyret undervandsbåd
 • Anti-slug regulering af produktionsflowet i et offshore rørsystem
 • Modellering af et kabeldrevet undervandsfartøj.

Stort termisk system 

specialisering - termiske processer

5. SEMESTER: Design af termiske systemer

På dette semester skal du designe et termomekanisk energisystem, og du skal opstille en stationær model herfor, som anvendes til systemsimuleringer. Du skal udføre forsøg på den termiske maskine eller det termiske system i laboratoriet til eftervisning af simuleringsmodellen.

PROJEKT

 • Design af termiske systemer (15 ECTS)

KURSER

 • Modellering af termiske systemer (5 ECTS)
 • Numeriske metoder (5 ECTS)
 • Varmetransmission (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Modellering og optimering af et avanceret ventilations- og pumpesystem
 • Modellering og optimering af driften på et kraftvarmeværk
 • Design og eksperimentel validering af heat pipe baseret kølingssystem
 • Modellering af radiator til 4.-generations-fjernvarme
 • Heating of crude oil by heat recovery of turbine flue gas.


6. SEMESTER: TERMOMEKANISKE ENERGISYSTEMER

På dette semester lærer du om opbygningen af flowmaskiner og andre termiske flowsystemkomponenter anvendt i termiske energisystemer. Du skal kunne foretage analyser i forbindelse med disse og kende til de begrænsninger, som forekommer pga. dynamiske påvirkninger af disse systemer. Endvidere behandles miljømæssige forhold i relation til termiske systemer.

Bachelorprojekt

 • Termomekaniske energisystemer (15 ECTS)

KURSER

 • Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlige reguleringer (5 ECTS)
 • Kemisk termodynamik og procesoptimering (5 ECTS)
 • Strømningsmaskiner (5 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

 • Design af vertikalakslet vindmølle
 • Design af en pumpeløber: Erstatning af en neddrejet støbt løber i off-design med en 3D-printet løber
 • Evaluering af kommerciel vindhætte til at fremme udluftning
 • Design af pumpeprøvningsteststand
 • Termisk modellering af loddeprocesser.

​ 

Havvindmøllepark

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

 

kandidatmuligheder

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde