AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energi, Bachelor

Studerende arbejder med ECO-racer

Energi

Energi er et fundament for menneskers livsvilkår og et vigtigt punkt på både den danske og internationale dagsorden. Som studerende på Energi kan du være med til at løse fundamentale energitekniske problemstillinger, der påvirker mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter.

FIND FREMTIDENS ENERGISYSTEMER

Test om Energi er noget for digEnergistuderende er med til at opdage og definere fremtidens energikilder som fx vindmøller, solceller, brændselsceller og biobrændsler. Du opnår viden om de nyeste energiteknologier og er med til at optimere eksisterende apparater og systemer, så energiforbruget mindskes.

Bacheloruddannelsen i energi er en forskningsbaseret uddannelse, som giver dig et solidt, ingeniørmæssigt grundlag med stærke kompetencer inden for mekatroniske, elektriske, termodynamiske og reguleringsmæssige systemer. Der arbejdes desuden meget med matematik og fysik, som hjælper dig til at beskrive og forstå den verden, der omgiver os.

Du bliver i stand til at forstå de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi, og du får et godt indblik i de udfordringer, som fremtidens energisystemer står overfor.

Laboratoriearbejde

”JEG HAR ALTID INTERESSERET MIG FOR MATEMATIK, FYSIK OG PROJEKTER, HVILKET ER EN STOR DEL AF INGENIØRSTUDIET PÅ AALBORG UNIVERSITET”

Katrine Arnoldsen Juhl, studerende

Fra 5. semester vælger du en specialisering:

 • Termisk energiteknik
 • Elektrisk energiteknik
 • Mekatronik

Der udbydes desuden to specialiseringer i Esbjerg:

”JEG VALGTE ENERGI, FORDI JEG GERNE VIL HAVE EN POSITIV INDFLYDELSE PÅ VERDEN OMKRING MIG”

Tore Bach Nielsen, studerende

Hydraulisk element


MØD RASMUS OG LARS DER LÆSER ENERGI

Lars og Rasmus har designet og bygget en brintbil og deltager i internationale konkurrencer om at køre længst på det miljøvenlige brændstof:

 

På uddannelsen er der god mulighed for tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe arbejder på at finde løsninger på virksomhedernes udfordringer. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk, innovativt, teoretisk og praktisk.

Energi er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”JEG FINDER DET SPÆNDENDE AT FORSØGE AT FINDE LØSNINGER PÅ PROBLEMER, HVOR MAN KAN SIDDE OG "NØRDE” MED TEORIEN, OG SÅ ER DET JO SPÆNDENDE AT LÆRER NOGET OM TING, MAN INTERESSERER SIG FOR”

Harald Heron, studerende

Laboratoriefaciliteter

Med en bacheloruddannelse i energi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet civilingeniør inden for energi har du gode muligheder for at finde et job, der passer til netop dine interesser og kompetencer – lige fra planlægning til produktion, forbrug, projektering, udvikling og ledelse. Energisektoren er i konstant udvikling og der er brug for endnu flere dygtige energiingeniører i fremtiden.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for energi kan du arbejde med fx:

 • Integration af og styringer til vindmøller
 • Brændselscellesystemer
 • Effektelektroniske apparater
 • Kabellægning af højspændingsnettet
 • Biobrændsler
 • Hydrauliske bølgeenergisystemer
 • Forsyningen af energi til forbrugerne
 • Energioptimering af apparater, systemer og fremtidens bolig
 • Udvikling af nye energiteknologier og energisystemer
 • Analysere nye energiteknologier og forske i energiressourcer
 • Rådgivning
 • Bæredygtighedsvurdering af energiformer og deres omsætning
 • Energibesparelser i produktion og forbrug af energi

”PÅ AALBORG UNIVERSITET ARBEJDER VI MED VIRKELIGE PROBLEMSTILLINGER OG OFTE I SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET”

Morten Pedersen, studerende

Som studerende på energistudiet er der desuden mulighed for at deltage på sommerskoler inden for energiområdet, og det er muligt at søge støtte til fx studieture, gæsteforelæsninger og udlandsophold hos et energisponsorprogram.


Se brochure om Energi-uddannelserne i Aalborg (pdf):

Brochure om Energi-uddannelserne i Aalborg


testimonials

Læs hvad de studerende siger om uddannelsen


LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ ENERGI


Se filmen om lea, som læser energi på aau

 

Se filmen om Nikolaj, som læser Energi på AAU


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU og de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Energi.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Energi.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg (uddannelserne er identiske til og med 4. semester) - klik ind på Energi Esbjerg for nærmere information om de forskellige specialiseringer fra 5. semester.

Vindmølle

SØG OPTAGELSE PÅ ENERGI

Road to Rotterdam: Team Aalborg Energy from Eurosport SEM on Vimeo.

Engineer the future

En af de bedste ingeniøruddannelser i verdenAalborg Universitet bedst i Europa

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Test: Er du klar til Energistudiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Fremtidens energisystemer og apparater
 • Moderne laboratorier
 • Energibesparelser - vedvarende energi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød Aalborg Universitet
Kom og mød Aalborg Universitet og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Kom og mød aAu