AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Elektronik, Diplomingeniør

Høj faglighed og det gode studieliv

Studerende Peter Kjær Fisker”Jeg hedder Peter og jeg læser til diplomingeniør i Elektronik på Aalborg Universitet. Jeg valgte min uddannelse fordi jeg gerne vil arbejde teoretisk i auditoriet og praktisk i laboratoriet. Strøm og kredsløb har altid fascineret mig og derfor ville jeg gerne opnå en større indsigt i, hvordan de udvikles. På uddannelsen arbejder man både med matematikken og fysikken bag elektronik, og man får fingrene helt ned i kredsløbene i laboratoriet.

Det bedste ved min uddannelse er det høje faglige niveau og de dygtige ansatte. Vores forelæsere viser stor interesse for deres felt og hjælper altid gerne med problemer både i og uden for forelæsningerne. Derudover er forelæserne og ledelsen på instituttet også glade for de studerendes input og inddrager os gerne i beslutninger, der vedrører vores uddannelse og studieliv.

Jeg er rigtig glad for projektarbejdet og de udfordringer, det også giver. Jeg lærer utroligt meget ved at kunne sparre med de andre i gruppen, når jeg støder på problemer eller undrer mig over noget.

Desuden har jeg også opnået nogle personlige kompetencer ved at arbejde i grupper, for det stiller krav til ens samarbejdsevner, hvor man skal kunne argumentere for sine ideer, men også kunne gå på kompromis.

Mit seneste projekt handlede om at udvikle en CPU [Central Processing Unit, den centrale regneenhed på en computer, red.] på en såkaldt FPGA [Field-Programmable Gate Array er en chip, der bl.a. kan programmeres til at behandle live lydsignaler, red]. Det er specielt interessant for mig og min gruppe, da det var et projektforslag, vi selv stillede til dette semester og fik lov til at arbejde videre med.

Jeg synes, det er rigtig fedt at være studerende på AAU og i Aalborg som by. Begge dele tilbyder rigtig mange ting til os studerende, som kan hjælpe os i løbet af vores studietid. På AAU er der flere muligheder for studerende på mit studie og lignende for at deltage i studierelevante projekter uden for det almindelige studiearbejde. Her kan nævnes projekter som AAU-Racing og AAU-Satlab.

I Aalborg er der mange kulturtilbud og sportstilbud til de studerende, fx rabatter i teateret og lignende og studenterforeningen Studentersamfundet har forhandlet nogle gode priser til deres medlemmer hos forskellige forretninger i byen.

Det bedste ved at læse på AAU er den høje faglighed, modellen med problembaseret læring og det gode studieliv.”

Peter Kjær Fisker

Studerende