Forskning
Samarbejde

Elektronik, Diplomingeniør

Fagligt indhold

Studerende i laboratoriet

Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik på Aalborg Universitet består af syv semestre, altså i alt 3½ år. på 1. til 5. semester læser du sammen med de studerende, som læser på bacheloruddannelsen i Elektronik og it. Herefter har du mulighed for at vælge, om du vil fortsætte på diplomingeniøruddannelsen, eller om du hellere vil være bachelor.

Se også studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Elektronik. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

1.semester - tema: Grundlæggende elektroniske systemer

På 1. semester lærer du Aalborg Universitet, arbejdsformen og gruppearbejdet at kende. Samtidig får du lejlighed til at arbejde med konkrete og spændende problemstillinger, som skal løses ved brug af elektroniske systemer og computere. Du er velkommen til selv at foreslå en problemstilling, eller du kan vælge at arbejde med en problemstilling, som din forelæser foreslår.

Projekt:

Kurser

2. semester - tema: Dynamiske elektroniske systemer

På 2. semester skal du arbejde med en sværere problemstilling end på 1. semester, for nu er vi nået et skridt videre i uddannelsen. Du vil her på 2. semester også lære at analysere en problemstilling, for det er nødvendigt for at kunne løse den. Du skal vælge mellem to forskellige projektemner:

Projekt:

Kursus:

3. semester - tema: Analoge kredsløb og systemer

På 3. semester lærer du at analysere analoge og digitale kredsløb. Du skal også selv konstruere kredsløb, hvor du ved beregning forbedrer brugen af elektroniske komponenter. Det kræver viden om blandt andet komponenters virkemåde og begrænsninger, og det vil du lære om i kurserne på dette semester.

Projekt:

Kursuseksempler

4. semester - tema: Design af digitale systemer

På 4. semester kommer du til at arbejde med mikroprocessorer, som er processorer, der i princippet arbejder på samme måde som din computer. Du vil blandt andet lære metoder, som kan anvendes til specifikation, konstruktion, test og dokumentation af maskine.

Projekt:

Kursus:

5. semester - tema: Digitale og analoge systemer i samspil med omverdenen

På 5. semester skal du videreudvikle de kompetencer inden for digitale og analoge systemer, som du har opnået gennem de foregående semestre. Du skal lære om samspillet mellem computere og deres omgivelser via forskellige former for sensorer og aktiveringsenheder, herunder modellering og styring af fysiske systemer, digital signalbehandling og kommunikationssystemer.

Semestrets projekttema er "Digitale og analoge systemer i samspil med omverdenen". Elektroniske systemer skal interagere med deres omgivelser for at kunne bruges. Interaktionen foregår via analoge eller digitale signaler, og et projekt inden for dette tema handler om netop interaktion mellem computere og deres omgivelser. Du vil gennem projektmodulet på 5. semester blive i stand til at analysere, designe og implementere elektroniske systemer både fysisk og på computeren.

Projekt:

Kursus:

6. semester; Diplomingeniørpraktik

På 6. semester skal du udarbejde et projekt, som involverer en erhvervsvirksomhed. Når du begynder et samarbejde med en virksomhed, er det vigtigt at få klarlagt nøjagtigt, hvad virksomheden har brug for. Oftest har virksomheden nogle ønsker og ideer, men det er op til dig, hvordan du vil løse opgaven. Igennem dit projekt vil du gennemgå et udviklingsforløb af et teknisk produkt og opleve, hvad det vil sige at være udvikler i en privat eller offentlig virksomhed.

Læs mere om diplomingeniørpraktik, herunder regler, planlægning, afholdelse osv.
 

7. semester; Afgangsprojekt

Som afslutning på dit studium skal du på 7. semester skrive et afgangsprojekt. Projektet skriver du typisk også i samarbejde med en erhvervsvirksomhed, og det betyder, at uddannelsen som diplomingeniør bliver praktisk og direkte anvendelig for erhvervslivet.

KURSUS:

Når du har færdiggjort dit 7. semester, er du diplomingeniør i Elektronik.
 

STUDIESTARTSPRØVE

Der er indført studiestartsprøve på diplomingeniøruddannelsen i Elektronik. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde