AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Elektronik, Diplomingeniør

Fagligt indhold

Studerende i laboratoriet

Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik på Aalborg Universitet består af syv semestre, altså i alt 3½ år. på 1. til 5. semester læser du sammen med de studerende, som læser på bacheloruddannelsen i Elektronik og it. Herefter har du mulighed for at vælge, om du vil fortsætte på diplomingeniøruddannelsen, eller om du hellere vil være bachelor.

Se også studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Elektronik. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

1.semester - tema: Grundlæggende elektroniske systemer

På 1. semester lærer du Aalborg Universitet, arbejdsformen og gruppearbejdet at kende. Samtidig får du lejlighed til at arbejde med konkrete og spændende problemstillinger, som skal løses ved brug af elektroniske systemer og computere. Du er velkommen til selv at foreslå en problemstilling, eller du kan vælge at arbejde med en problemstilling, som din forelæser foreslår.

Projekteksempler

Avanceret Balancebræt

De fleste har oplevet en forstuvet ankel og ved, at det kan være en både smertefuld og langsommelig proces at komme sig over skaden. Et effektivt middel til genoptræning har vist sig at være et såkaldt balancebræt, som den skadede person balancerer på og derved genoptræner anklen. I dette projekt indbyggede gruppen accelerometre (kendt fra spillekonsoller som f.eks. Nintendo Wii) i balancebrættet, koblede balancebrættet sammen med en computer og programmerede et spil, som fjernede en god del af kedsomheden ved genoptræningen.

Derudover kan nævnes projekteksempler som:

 • Elektroniske førerhunde – hjælp synshandicappede med at finde vej i trafikken ved at indbygge en mikrocomputer i en blindestok.
 • Intelligente rottefælder – Hold rotter ude af parcelhuse og opgange ved hjælp af elektronisk styrede fælder. Hver gang der er fanget en rotte, sender fælden en SMS til rottefængeren, og klargør sig selv til næste fangst.
 • Satellitter – Ørsted var den første til at opdage elektromagnetismen, og navnet på første danske satellit; Aalborg Universitet lader jer bygge jeres egen studentersatellit!

Kursuseksempler

 • Imperativ Programmering – Programmering, som kan anvendes til alt fra mikrocomputere i vaskemaskiner til pc’ere og supercomputere.
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund. I problembaseret læring tages der udgangspunkt i et virkeligt problem; dvs. at både problemet og potentielle løsninger er indlejret i en teknologisk og samfundsmæssig kontekst. At arbejde problemorienteret inden for ingeniørvidenskaberne indebærer således identificering af relevante kontekstuelle sammenhænge, herunder menneskelige og samfundsmæssige behov, og inddragelse af disse i udviklingen af en problemløsning.

2. semester - tema: Dynamiske elektroniske systemer

På 2. semester skal du arbejde med en sværere problemstilling end på 1. semester, for nu er vi nået et skridt videre i uddannelsen. Du vil her på 2. semester også lære at analysere en problemstilling, for det er nødvendigt for at kunne løse den.

Projekteksempel

Styring af satellitter ved hjælp af jordens magnetfelt. Man kan fx lave en styring af AAU's egen satellit. Dette kan gøres ved at sætte nogle elektromagneter på satellitten og bruge jordens magnetfelt til at få satellitten til at pege sin antenne ned mod jorden.

Kursuseksempler

 • Kredsløbsteori og dynamiske systemer. Kurset præsenterer relevante teorier, eks. Ohms lov, så du får forståelse for lineære elektriske kredsløb.
 • Struktureret systemudvikling. Kurset lærer dig at redegøre for sammenhængen mellem udviklingsproces og tidsplanlægning, og at kunne redegøre for designmodeller til både hardware og softwareudvikling

3. semester - tema: Analoge kredsløb og systemer

På 3. semester lærer du at analysere analoge og digitale kredsløb. Du skal også selv konstruere kredsløb, hvor du ved beregning forbedrer brugen af elektroniske komponenter. Det kræver viden om blandt andet komponenters virkemåde og begrænsninger, og det vil du lære om i kurserne på dette semester.

Projekteksempler

 • Et rigtig populært projektemne på 3. semester er Hi-Fi forstærker. Man kan energieffektivisere forstærkere, og der er også mulighed for at lave forskellige styringer af forstærkeren. Det kan være en berøringsfri volumenkontrol, eller hvad du ellers kan komme i tanker om.
 • Design, konstruktion og kvalitetstest af en Hi-Fi forstærker med trådløs fjernbetjening.
 • Styring af solceller.

Kursuseksempler

 • Analog kredsløbsdesign. Analoge systemer er grundlæggende for digitale systemer. Disse er nemlig indlejrede i større systemer, hvor signalbehandlingen er en del af en ”kæde”, der starter og slutter analogt. Eksempler er højtalere, mikrofoner og andre typer af sensorer.
 • Elektromagnetisme. Kurset beskæftiger sig med teorien om elektriske og magnetiske felter og anvendelsen af disse inden for elektroteknikken. Du skal lave om transmissionsledninger og grundlæggende dynamisk feltteori, og du skal lære at anvende teorien i praksis.

4. semester - tema: Design af digitale systemer

På 4. semester kommer du til at arbejde med mikroprocessorer, som er processorer, der i princippet arbejder på samme måde som din computer. Du vil blandt andet lære metoder, som kan anvendes til specifikation, konstruktion, test og dokumentation af maskine.

Projekteksempler

 • Digital fler-bruger telefonsvarer. Systemet gjorde det muligt at indtale forskellige velkomstbeskeder, indtale beskeder til forskellige brugere, lade de forskellige brugere aflytte deres (og kun deres) beskeder, osv.
 • Design og konstruktion af en digital diktafon, som gør, at eksempelvis læger og advokater ikke behøver bruge gamle slidte bånd.
 • Udvikling af en robot, som navigerer ud fra lyd og ekko. Ekkoet vil indeholde refleksioner om omkringliggende genstande, som gør, at du kan beregne, hvor robotten vil bevæge sig hen.

Kursuseksempler

 • Digitalt design. Du bliver introduceret til enkle digitale kredsløb og gennem kurset kommer I hele vejen rundt og ender med at lære om større, indlejrede systemer.
 • Design af indlejret software. På dette kursus lærer du om forskellige operativsystemer og hvordan programmer kommunikerer internt.

5. semester - tema: Digitale og analoge systemer i samspil med omverdenen

På 5. semester skal du videreudvikle de kompetencer inden for digitale og analoge systemer, som du har opnået gennem de foregående semestre. Du skal lære om samspillet mellem computere og deres omgivelser via forskellige former for sensorer og aktiveringsenheder, herunder modellering og styring af fysiske systemer, digital signalbehandling og kommunikationssystemer.

Semestrets projekttema er "Digitale og analoge systemer i samspil med omverdenen". Elektroniske systemer skal interagere med deres omgivelser for at kunne bruges. Interaktionen foregår via analoge eller digitale signaler, og et projekt inden for dette tema handler om netop interaktion mellem computere og deres omgivelser. Du vil gennem projektmodulet på 5. semester blive i stand til at analysere, designe og implementere elektroniske systemer både fysisk og på computeren.

Projekteksempler

 • At få en fjernstyret racerbil til at følge en anden racerbil af sig selv
 • Styring af faldskærm til minisatellit
 • Trådløse højttalere, der tilpasser sig det pågældende rum.
 • Wireless Data Transmission using informative feedback
 • PC-baseret FM radiomodtager

Kursuseksempler

 • Signalbehandling
 • Modellering og regulering
 • Kommunikation i elektroniske systemer

6. semester; Diplomingeniørpraktik

På 6. semester skal du udarbejde et projekt, som involverer en erhvervsvirksomhed. Når du begynder et samarbejde med en virksomhed, er det vigtigt at få klarlagt nøjagtigt, hvad virksomheden har brug for. Oftest har virksomheden nogle ønsker og ideer, men det er op til dig, hvordan du vil løse opgaven. Igennem dit projekt vil du gennemgå et udviklingsforløb af et teknisk produkt og opleve, hvad det vil sige at være udvikler i en privat eller offentlig virksomhed.

Læs mere om diplomingeniørpraktik.

7. semester; Afgangsprojekt

Som afslutning på dit studium skal du på 7. semester skrive et afgangsprojekt. Projektet skriver du typisk også i samarbejde med en erhvervsvirksomhed, og det betyder, at uddannelsen som diplomingeniør bliver praktisk og direkte anvendelig for erhvervslivet.

Når du har færdiggjort dit 7. semester, er du diplomingeniør i Elektronik.

STUDIESTARTSPRØVE

Der er indført studiestartsprøve på diplomingeniøruddannelsen i Elektronik. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde