AAU logo

Economics and Business Administration

Fagligt indhold

De to første semestre lægger grundlaget for studiet af virksomheder og ledelse gennem problembaseret læring.

1. semester introduceres til en problembaseret forståelse af samfundet, samfundsvidenskab og virksomhedsetik, samt forholdet mellem økonomi, politik og social udvikling.

2. semester samler de vigtigste temaer i økonomi og ledelsesteori, strategisk ledelse, markedsføring, finans og regnskab, samt forskningsmetoder. Du skal udarbejde projekter, hvor du integrerer og anvender din viden på tværs af temaerne fra 1.-2. semester.

2. år (3.-4. semester) får du en større forståelse for organisationer og deres adfærd, den store kompleksitet i at styre organisationer, økonomistyring og IT, virksomhedsanalyse, samt vigtigheden af iværksætteri og innovation for virksomheders overlevelse, udvikling og vækst. Du vil lære de grundlæggende elementer og funktioner i virksomheder, udvikle analyseevner og problemløsning ved hjælp af teorier, modeller og egnede forskningsmetoder.

På 5. semester udvikler du evner inden for virksomhedesbaseret forskning gennem problemformulering, dataindsamling og -analyse, teoretisk input og kritiske reflektioner for at kunne integrere praktisk problemløsning med teoretisk analyse. Det integrerede virksomhedsprojekt dette semester tager udgangspunkt i en virksomhed. Dit projektarbejde suppleres med kursusaktiviteter.

På bacheloruddannelsens 6. og sidste semester kan du vælge to valgfrie moduler inden for dit interesseområde. Disse moduler kan være relateret til emnet for dit afsluttende bachelorprojekt. Bachelorprojektet skal være færdig ved udgangen af det 6. semester.

Moduler på 3.-6. semester

  ECTS points pr. semester ECTS point i alt
Modul 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem.  
1. Organisation 10       10
2. Metode 5       5
3. Virksomhedsstatistik 10       10
4. Grundlæggende økonomistyring og it 5       5
5. Økonomistyring II   10     10
6. Regnskab   5     5
7. Finansiering   5     5
8. Marketing og markedsanalyse   10     10
9. Erhvervsjura     5   5
10. Virksomhedsanalyse og virksomhedsstudie     25   25
11. Specialisering og bachelorprojekt       30 30
  30 30 30 30 120


Studieordningen for Economics and Business Administration

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde