AAU logo

Economics and Business Administration

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen Economics and Business Administration forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

 • Bestået adgangsgivende eksamen
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B
 • Matematik B

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Economics and Business Administration på Aalborg Universitet. Det betyder, at det ikke er sikkert, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, får tilbudt en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1, 2 eller 3.
 

Antal studiepladser

I 2018 udbød AAU 120 studiepladser. Minimumskvotienten i kvote 1 blev 4,1 efter 7-trinsskalaen.

Kvote 1

Ansøgere i kvote 1 udvælges efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen vil din ansøgning både blive vurderet i kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 30% af studiepladserne (samt yderligere 5% i kvote 3), udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter (dog minimum 6 måneder).
 

Eksempler på relevant erhvervsarbejde:

 • Faglært arbejde indenfor den finansielle sektor – eksempelvis i bank, realkreditinstitut, forsikringsselskab og ejendomshandel m.v. 
 • Faglært arbejde indenfor salg, eksport, marketing, økonomi, HR m.v.


Eksempler på ikke-relevant arbejde:

 • Ufaglært alment kontorarbejde, piccoline på kontor og butiksarbejde.


Eksempler på relevant uddannelse:

 • Dele af samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser,
 • Dele af erhvervssproglige bacheloruddannelser,
 • Dele af professionsbacheloruddannelser inden for det merkantile område,
 • Erhvervsakademiuddannelser indenfor det merkantile område.
 • Ligeledes afsluttede merkantile erhvervsuddannelser inden for finans, handel og økonomi.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

 

Meritaftaler for akademiøkonomer

Er du akademiøkonom, har du mulighed for, via supplering, at få en Bachelor i Economics and Business Administration. Følg nedenstående link for at se meritforløb for følgende akademiøkonomiske uddannelser: Administrationsøkonom, Finansøkonom, Markedsføringsøkonom, Financial Controller og Serviceøkonom.

Hvis du søger om at opnå en meritaftale skal du stadig opfylde de generelle og specifikke adgangskrav ovenfor!

Ansøgere skal søge optagelse via KOT på www.optagelse.dk

Ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.00 for kvote 2 og 5. juli klokken 12.00 for kvote 1.

OBS! Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du være opmærksom på at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.00. Desuden skal du kunne dokumentere dine engelskkundskaber. Kravet er Engelsk B. Læs mere om dette her.

Meritaftaler

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12. 


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer