AAU logo

Datalogi

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder

Som bachelor i datalogi fra Aalborg Universitet får du adgang til at tage den 2-årige kandidatuddannelse i datalogi (cand.scient.). 

Vælger du at fortsætte på den 2-årige kandidatoverbygning får du et indgående kendskab til et eller flere af datalogiens spændende underområder.

Det sker i tæt samarbejde med forskere på Institut for Datalogi, som er blandt de førende i verden inden for deres felt.

Du kan vælge at fokusere dine studier inden for

  • Databaseteknologi
  • Distribuerede systemer
  • Menneske-maskine interaktion
  • Semantik og verifikation
  • Maskinintelligens
  • Systemudvikling
  • Programmeringsteknologi

Andre kandidatmuligheder

Med en bachelor i datalogi fra Aalborg Universitet låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Bachelorgraden i datalogi er også adgangsgivende til

Kandidatuddannelsen i Software (cand.polyt.).

Kandidatuddannelsen i Sound and Music Computing (Lyd- og musikteknologi) (cand.polyt.)

Din bachelorgrad giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. Se dine muligheder for andre uddannelser på AAU via uddannelsestjekker.

Du kan også vælge at læse den 2-årige overbygning som en tofagsuddannelse, hvor du kombinerer med et supplerings- eller tilvalgsfag inden for fx humaniora eller samfundsvidenskab. Du kan også læse datalogi som en étfagsuddannelse og derved få en stærkere datalogisk kompetence – valget er dit.

Se mere på kandidatuddannelsens side her på studieguiden.

Særlige studieforløb under bacheloruddannelsen

Er du elitesportsudøver? – og vil du samtidig gerne uddanne dig?
Nordjysk elitesport er et tilbud til dig, som er elitesportsudøver, og som har et ønske om at tage en uddannelse samtidig med, at du udøver din sport på højt niveau. Se Nordjysk elitesport for mere information.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser