Forskning
Samarbejde

Datalogi, Bachelor

Fagligt indhold

Hvert semester på Datalogi på Aalborg Universitet består af projektarbejde i grupper og en række kurser. Du lærer om datalogiens verden, og du bliver trænet i at arbejde kreativt og løsningsorienteret. Vi arbejder tværfagligt med emner fra bl.a. ingeniørvidenskab, matematik, sprogvidenskab og samfundsvidenskab. I datalogi kombineres teoretiske og praktiske problemstillinger i mødet mellem design og implementering af nye løsninger.

studieordningen for bacheloruddannelsen i Datalogi kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

1. semester: et program, der løser et problem

Bacheloruddannelsen i Datalogi starter med det første studieår (1.-2. semester), hvor du får indblik i grundlæggende datalogi, matematik og projektarbejde. 

På 1. semester skal du og din projektgruppe lave to projekter; et mindre og et større. Formålet med det lille projekt er, at I skal få noget erfaring med Aalborg Universitets læringsmodel Problembaseret Læring (PBL).

Projektmoduler

Projekteksempler fra 1. semester

 • Kunstig intelligens i spil
 • Automatisk vagtplanlægning på en stor arbejdsplads
 • Konstruktion af et web-baseret intranet til et advokatfirma

KURSER PÅ 1. SEMESTER

2. semester: et større program udviklet af en gruppe

På 2. semester, som også er en del af det første studieår, skal du lære at konstruere et velstruktureret program. Ligesom på 1. semester er et vigtigt mål med projektet at kunne udvikle et program, som denne gang skal være større og mere komplekst. Det skal have hovedvægt på gode programstrukturer og velgennemtænkt anvendelse af algoritmer. Det skal udarbejdes i et objektorienteret programmeringssprog (typisk er det sproget C#). Matematikkurset på dette semester er et kursus i diskret matematik, som du skal bruge, når du skal analysere algoritmer. Som dokumentation for projektarbejdet skal du og din projektgruppe udarbejde en rapport og en procesanalyse.

projektmodul

Projekteksempler fra 2. semester

 • Multiple Route Planning
 • Vekselvirkningen mellem matematik og datalogi - med fokus på n2-1-puslespillet

Kurser på 2. semester

3. semester: en velstruktureret applikation

På 3. semester skal du udvikle software. Her lærer du at analysere arbejdsfunktioner til at identificere krav til et it-system. På basis af dette designer du sammen med din gruppe et system, som I implementerer og tester i et moderne objektorienteret programmeringssprog. Semestret er baseret på programmeringssproget C#.

Projekterne på 3. semester beskæftiger sig typisk med analyse, design, programmering og test af administrative it-systemer. Det kan fx være bibliotekssystemer, systemer til planlægning af turneringer i sportsklubber eller systemer, som understøtter forretningsbehov i små og mellemstore virksomheder.

Projektmodul

PROJEKTEKSEMPLER FRA 3. SEMESTER

 • The M.A.T.R.I.X
 • Personalised Web Advertising
 • The KillBill Ad System
 • Development of a Knowledge Management Tool for NEG Micon 

Kurser på 3. semester

4. semester: Design, definition og implementation af programmeringssprog

På 4. semester skal du bag kulisserne og lære, hvordan programmerne bliver udført på en computer. Du skal også lære om principperne i de mest udbredte programmeringssprog. Projektet handler om at udvikle og implementere sit eget programmeringssprog eller operativsystem.

Det typiske projekt på 4. semester udvikler og implementerer et programmeringssprog til et bestemt formål fx scripting, spiludvikling eller udformning af grafiske interfaces.

Projektmodul

Projekteksempler fra 4. semester

 • Lego Mindstorm Netværk (DROP)
 • SMILE (Small Mobile Imperative Language)
 • SimAK - Simulator til autonomt køretøj

Kurser på 4. semester

1.-4. semester kører i fællesskab med 1.-4. semester af uddannelsen til softwareingeniør. Det betyder, at du har mulighed for efter 4. semester at skifte retning, hvis du ønsker det, uden at du behøver at læse op.
 

5. semester: to projekttilgange

På 5. semester kan du vælge at tilgå dit projektarbejde eksperimentelt eller teoretisk.

projektmoduler

Projekteksempler fra 5. semester

 • Beslutningsstøtte til odds sætning på fodboldkampe
 • Load balancing i et serversystem, som understøtter massive multibrugerspil

Kurser på 5. semester


6. semester: Bachelorprojekt

Det 6. semester er det sidste semester på bachelordelen af datalogiuddannelsen. Dette semester fortsætter linjen fra 5. semester, men inden for andre fagområder.

Projektmodul

Projekteksempler fra 6. semester

 • Udvikling af et simulationsspil i IT projektledelse
 • Sikkerhed i positionsbestemte tjenester (location-based services)
 • En proceskalkyle for mobile processer

Som på 5. semester er der to obligatoriske kurser, mens du skal vælge det tredje blandt to mulige.

Kurser på 6. semester

Når du har færdiggjort 6. semester, er du bachelor i Datalogi. Du kan vælge at gå ud på arbejdsmarkedet eller søge ind på kandidatuddannelsen i Datalogi og blive cand.scient. Du har også mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Software og blive civilingeniør (cand.polyt.) eller på kandidatuddannelsen i Sound and Music Computing (Lyd- og musikteknologi), civilingeniør (cand.polyt.).
 

STUDIESTARTSPRØVE

Der er indført studiestartsprøve på bacheloruddannelsen i Datalogi. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde