AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Datalogi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Hvert semester på Datalogi på Aalborg Universitet består af projektarbejde i grupper og en række kurser. Du får indsigt i en række aspekter af datalogi, og du bliver trænet i at arbejde kreativt og løsningsorienteret. Vi arbejder tværfagligt med emner fra bl.a. ingeniørvidenskab, matematik, sprogvidenskab og samfundsvidenskab. Datalogi kombinerer i høj grad teoretiske og praktiske problemstillinger i mødet mellem design og implementering af nye løsninger.

Se studieordningen for bacheloruddannelsen i Datalogi. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

1. semester; Fra eksisterende software til modeller

Bacheloruddannelsen i Datalogi starter med det første studieår (1.-2. semester), hvor du får indblik i grundlæggende datalogi, matematik og projektarbejde. Herefter begynder du på det egentlige datalogistudium og får styr på det teoretiske grundlag for udvikling af software. Her kommer du til at kombinere din viden om systemanalyse med design og konstruktion af systemer.

Kurser på 1. semester

På 1. semester skal du og din projektgruppe bl.a. analysere en problemstilling inden for software og inden for denne problemstilling formulere et problem, hvor programmering kan indgå som del af løsningen. I skal opstille en model af problemstillingen, og inddrage relevante begreber og metoder til analyse og vurdering af mulige løsninger. Som en del af projektet skal I desuden i fællesskab udarbejde et mindre program af høj kvalitet.

Projekteksempler fra 1. semester

 • Kunstig intelligens i spil
 • Automatisk vagtplanlægning på en stor arbejdsplads
 • Konstruktion af et web-baseret intranet til et advokatfirma

2. semester; Programmering og problemløsning

På 2. semester, som også er en del af det første studieår, skal du lære at blive i stand til at konstruere et velstruktureret program. Ligesom på 1. semester er et vigtigt mål med projektet at kunne udvikle et program, som denne gang skal være større og mere komplekst med hovedvægt på gode programstrukturer og velgennemtænkt anvendelse af algoritmer. Denne gang skal programmet udarbejdes i et objektorienteret programmeringssprog (typisk er det sproget C#); matematikkurset på dette semester er et kursus i diskret matematik, som er vigtig at kunne anvende, når man skal analysere algoritmer. Som dokumentation for projektarbejdet skal du og din projektgruppe udarbejde en rapport og en procesanalyse.

Midt i projektperioden afholdes et statusseminar med andre projektgrupper, hvor I fremlægger jeres problemformulering, arbejdsresultater og erfaringer med projektarbejdsprocessen.

Projekteksempler fra 2. semester

 • Multiple Route Planning
 • Vekselvirkningen mellem matematik og datalogi - med fokus på n2-1-puslespillet

Kurser på 2. semester

 

3. semester; Udvikling af applikationer – fra brugere til data, algoritmer og test – og tilbage igen

På 3. semester skal du udvikle software, og du lærer at analysere arbejdsfunktioner med henblik på at identificere krav til et it-system. På basis af dette designer du sammen med din gruppe et system, som I implementerer og tester i et moderne objektorienteret programmeringssprog. Semestret er baseret på programmeringssproget C#.

Kurser på 3. semester

Projekterne på 3. semester beskæftiger sig typisk med analyse, design, programmering og test af administrative it-systemer. Det kan fx være bibliotekssystemer, turneringsplanlægningssystemer til sportsklubber eller systemer, som understøtter konkrete forretningsbehov i små og mellemstore virksomheder.

Projekteksempler fra 3. semester

 • The M.A.T.R.I.X
 • Personalised Web Advertising -
  The KillBill Ad System
 • Development of a Knowledge Management Tool for NEG Micon 

4. semester; Design, definition og implementation af programmeringssprog

På 4. semester skal du "bag kulisserne" og lære, hvordan programmerne bliver udført på en computer og hvad principperne er i de mest udbredte programmeringssprog. Projektet handler om at udvikle og implementere sit eget programmeringssprog eller operativsystem.

Det typiske projekt på 4. semester udvikler og implementerer et programmeringssprog til et bestemt formål fx scripting, spiludvikling eller udformning af grafiske brugergrænseflader.

Projekteksempler fra 4. semester

 • Lego Mindstorm Netværk (DROP)
 • SMILE (Small Mobile Imperative Language)
 • SimAK - Simulator til autonomt køretøj

Kurser på 4. semester

1. -4. semester kører i fællesskab med 1. -4. semester af uddannelsen til softwareingeniør. Det betyder, at du har mulighed for efter 4. semester at skifte retning, hvis du ønsker det, uden at du behøver at læse op.

5. semester; Intelligente eller massivt parallelle systemer

På 5. og 6. semester skal du dykke du endnu dybere ned i datalogien og specielt i den brede forskning, der foregår på Institut for datalogi på AAU. Du kan fx lave projekter om maskinlæring, fildelingssystemer eller distribuerede systemer.

Projekteksempler fra 5. semester

 • Beslutningsstøtte til odds sætning på fodboldkampe
 • Load balancing i et serversystem, som understøtter massive multibrugerspil

På 5. semester er der som altid to kurser. To af dem er obligatoriske, mens det tredje vælges blandt to mulige:

Kurser på 5. semester

6. semester; Bachelorprojekt

Det 6. semester er det sidste semester på bachelordelen af datalogiuddannelsen. Dette semester fortsætter linjen fra 5. semester, men inden for andre fagområder.

Som på 5. semester er der to obligatoriske kurser, mens du skal vælge det tredje blandt to mulige.

Kurser på 6. semester

Projekterne på 6. semester har et fælles tema: Datalogisk problemløsning og formidling. Konkrete eksempler på projekter, der er gennemført på dette semester, omfatter:

 • Udvikling af et simulationsspil i IT projektledelse
 • Sikkerhed i positionsbestemte tjenester (location-based services)
 • En proceskalkyle for mobile processer

Når du har færdiggjort 6. semester, er du bachelor i Datalogi. Du kan vælge at gå ud på arbejdsmarkedet eller søge ind på kandidatuddannelsen i Datalogi og blive cand.scient. Du har også mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Software og blive civilingeniør (cand.polyt.) eller på kandidatuddannelsen i Sound and Music Computing (Lyd- og musikteknologi), civilingeniør (cand.polyt.).

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk