AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Datalogi, Bachelor

Fagligt indhold

Datalogistuderende i fuld gang ved tavlen

Hvert semester på Datalogi på Aalborg Universitet består af projektarbejde i grupper og en række kurser. Du får indsigt i en række aspekter af datalogi, og du bliver trænet i at arbejde kreativt og løsningsorienteret. Vi arbejder tværfagligt med emner fra bl.a. ingeniørvidenskab, matematik, sprogvidenskab og samfundsvidenskab. Datalogi kombinerer i høj grad teoretiske og praktiske problemstillinger i mødet mellem design og implementering af nye løsninger.

Studieordningen for bacheloruddannelsen i Datalogi kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

1. semester: et program, der løser et problem

Bacheloruddannelsen i Datalogi starter med det første studieår (1.-2. semester), hvor du får indblik i grundlæggende datalogi, matematik og projektarbejde. Herefter begynder du på det egentlige datalogistudium og får styr på det teoretiske grundlag for udvikling af software. Her kommer du til at kombinere din viden om systemanalyse med design og konstruktion af systemer.

På 1. semester skal du og din projektgruppe udarbejde to projekter; et mindre og et større. Formålet med det lille projekt er, at I blive introduceret til at arbejde efter Aalborg Universitets læringsmodel Problembaseret Læring (PBL).

Projektmoduler

Projekteksempler fra 1. semester

 • Kunstig intelligens i spil
 • Automatisk vagtplanlægning på en stor arbejdsplads
 • Konstruktion af et web-baseret intranet til et advokatfirma

KURSER PÅ 1. SEMESTER

2. semester: et større program udviklet af en gruppe

På 2. semester, som også er en del af det første studieår, skal du lære at blive i stand til at konstruere et velstruktureret program. Ligesom på 1. semester er et vigtigt mål med projektet at kunne udvikle et program, som denne gang skal være større og mere komplekst med hovedvægt på gode programstrukturer og velgennemtænkt anvendelse af algoritmer. Denne gang skal programmet udarbejdes i et objektorienteret programmeringssprog (typisk er det sproget C#); matematikkurset på dette semester er et kursus i diskret matematik, som er vigtig at kunne anvende, når man skal analysere algoritmer. Som dokumentation for projektarbejdet skal du og din projektgruppe udarbejde en rapport og en procesanalyse.

projektmodul

Projekteksempler fra 2. semester

 • Multiple Route Planning
 • Vekselvirkningen mellem matematik og datalogi - med fokus på n2-1-puslespillet

Kurser på 2. semester

3. semester: en velstruktureret applikation

På 3. semester skal du udvikle software, og du lærer at analysere arbejdsfunktioner med henblik på at identificere krav til et it-system. På basis af dette designer du sammen med din gruppe et system, som I implementerer og tester i et moderne objektorienteret programmeringssprog. Semestret er baseret på programmeringssproget C#.

Projekterne på 3. semester beskæftiger sig typisk med analyse, design, programmering og test af administrative it-systemer. Det kan fx være bibliotekssystemer, turneringsplanlægningssystemer til sportsklubber eller systemer, som understøtter konkrete forretningsbehov i små og mellemstore virksomheder.

Projektmodul

PROJEKTEKSEMPLER FRA 3. SEMESTER

 • The M.A.T.R.I.X
 • Personalised Web Advertising
 • The KillBill Ad System
 • Development of a Knowledge Management Tool for NEG Micon 

Kurser på 3. semester

4. semester: Design, definition og implementation af programmeringssprog

På 4. semester skal du "bag kulisserne" og lære, hvordan programmerne bliver udført på en computer og hvad principperne er i de mest udbredte programmeringssprog. Projektet handler om at udvikle og implementere sit eget programmeringssprog eller operativsystem.

Det typiske projekt på 4. semester udvikler og implementerer et programmeringssprog til et bestemt formål fx scripting, spiludvikling eller udformning af grafiske brugergrænseflader.

Projektmodul

Projekteksempler fra 4. semester

 • Lego Mindstorm Netværk (DROP)
 • SMILE (Small Mobile Imperative Language)
 • SimAK - Simulator til autonomt køretøj

Kurser på 4. semester

1. -4. semester kører i fællesskab med 1. -4. semester af uddannelsen til softwareingeniør. Det betyder, at du har mulighed for efter 4. semester at skifte retning, hvis du ønsker det, uden at du behøver at læse op.
 

5. semester: to projekttilgange

På 5. semester kan du vælge at tilgå dit projektarbejde ekperimentelt eller teoretisk.

projektmoduler

Projekteksempler fra 5. semester

 • Beslutningsstøtte til odds sætning på fodboldkampe
 • Load balancing i et serversystem, som understøtter massive multibrugerspil

Kurser på 5. semester


6. semester: Bachelorprojekt

Det 6. semester er det sidste semester på bachelordelen af datalogiuddannelsen. Dette semester fortsætter linjen fra 5. semester, men inden for andre fagområder.

Projektmodul

Projekteksempler fra 6. semester

 • Udvikling af et simulationsspil i IT projektledelse
 • Sikkerhed i positionsbestemte tjenester (location-based services)
 • En proceskalkyle for mobile processer

Som på 5. semester er der to obligatoriske kurser, mens du skal vælge det tredje blandt to mulige.

Kurser på 6. semester

Når du har færdiggjort 6. semester, er du bachelor i Datalogi. Du kan vælge at gå ud på arbejdsmarkedet eller søge ind på kandidatuddannelsen i Datalogi og blive cand.scient. Du har også mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Software og blive civilingeniør (cand.polyt.) eller på kandidatuddannelsen i Sound and Music Computing (Lyd- og musikteknologi), civilingeniør (cand.polyt.).

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde