Forskning
Samarbejde

Dansk

To ugers parktik på Hjørring Gymnasium

Stine Hansen, 10.semester, Dansk

På 9. semester fik vi på danskstudiet mulighed for at komme i praktik og afprøve vores faglige formidlingsevner i praksis. Forud for praktikken havde vi forelæsninger i generel læringsteori og formidlingsteknik, som gav os værktøjer til lærerrollen og den gode undervisning.

Jeg kom i praktik i to uger på Hjørring Gymnasium, hvor jeg blev taget godt imod. Her blev jeg tilknyttet to undervisere, hvis undervisning jeg skulle følge. Den første uge overværede jeg undervisningen og havde samtaler med underviserne, hvor vi bl.a. diskuterede undervisningsformen. I praktikkens anden uge fik jeg selv lov at planlægge og afholde undervisning i de klasser, jeg havde fulgt. Jeg fik frie hænder til at afprøve forskellige undervisningsmetoder, og underviserne var en god støtte for mig, når jeg havde spørgsmål. Underviserne overværede desuden min undervisning og kom efterfølgende med konstruktiv feedback.

Gymnasiepraktikken var et spændende indblik i ”den virkelige verden” og bekræftede mig i min drøm om at blive gymnasielærer. Jeg kan kun anbefale, at man udnytter muligheden for et praktikophold – det var en spændende oplevelse og et godt afbræk fra studiet, som gav mig fornyet energi til igen at begrave næsen i bøgerne.

Stine Hansen, 10.semester, Dansk