AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Dansk

Kandidatmuligheder

Opbygning og struktur

Dansk kan læses som:

  • grundfaget i en bacheloruddannelse
  • sidefaget i en bacheloruddannelse
  • grundfaget i en kandidatuddannelse
  • sidefaget i en kandidatuddannelse.

Uddannelsesmuligheder med dansk:

Sidefag

Når du læser Dansk, skal du i løbet af dit andet studieår (på 4. semester) vælge, hvilket fag du gerne vil læse ud over dansk. Dette andet fag hedder sidefag, og det fylder 3/4 år (1,5 semester) på bacheloruddannelsen. Du kan kombinere grundfaget i Dansk med en lang række af sidefag inden for det gymnasiale fagområde, fx Engelsk, Historie eller Psykologi. Du kan også kombinere Dansk med et tilvalgsfag, som ikke er inden for den gymnasiale fagrække, fx Kommunikation eller Interaktive Digitale Medier.

Se liste over mulige side- og tilvalgsfag på Aalborg Universitet

Kandidatmuligheder

Efter endt bacheloruddannelse kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Også her er der mange muligheder at vælge imellem. Vil du være gymnasielærer eller vil du bare gerne fortsætte med dit grundfag og sidefag, skal du vælge:

Du kan også vælge en tværfaglig kandidatuddannelse, som bygger videre på nogle af de studieelementer, som er indeholdt i bacheloruddannelsen i Dansk. Det kan fx være:

Bacheloruddannelsen i Dansk og et sidefag giver dig adgang til en række andre kandidatuddannelser afhængigt af, hvilket sidefag du vælger. 

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser