Forskning
Samarbejde

Dansk

Hvad kan jeg kombinere dansk med?

Hvad kan jeg kombinere dansk med?

SIDE- og tilvalgsfag

Du kombinerer din bacheloruddannelse i Dansk med et andet fag. Det kan være et sidefag, som du sammen med dansk kan undervise i på gymnasier, fx:

  • Engelsk
  • Historie
  • Psykologi

Eller det kan være et tilvalgsfag, der kombineret med Dansk peger i retning af jobs, hvor du arbejder med kommunikation og formidling, fx:

  • Interaktive Digitale Medier
  • Kulturforståelse

Kandidatuddannelser

De fleste studerende læser videre efter deres bacheloruddannelse. Som bachelor i Dansk har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Kandidatuddannelsen i Dansk kombinerer du også med et andet fag.
Du kan også vælge en kandidatuddannelse i et andet fag. Nogle kandidatuddannelser kræver særlige forudsætninger, mens der er et begrænset antal pladser på andre, men du kan undersøge fx:

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser