AAU logo

Dansk

Fagligt indhold

Du starter på den 3-årige bacheloruddannelse, hvor Dansk kombineres med et andet fag (sidefag). På de første to år - de fire første semestre - bliver du introduceret til danskuddannelsens grunddiscipliner inden for litteratur, medier og sprog. Herefter fortsætter du på sidefaget, der kan være et gymnasiefag, hvis du vil være gymnasielærer, eller fx Kommunikation, hvis dine interesser går i den retning.

1. og 2. semester

På det første semester bliver du introduceret til det, der er den mest grundlæggende færdighed i Dansk: at analysere. Du lærer at analysere tekster på en række områder: den sproglige analyse, den litterære og analyse af fx film og tv. Desuden begynder et kursus i dansk litteraturhistorie, der kommer til at strække sig over også de kommende semestre.

På andet semester er hovedvægten lagt på medier. Du vil lære om mediehistorie og komme til at fordybe dig i medievidenskabens discipliner. Projektemner inden for medier kan række fra bogtrykkerkunst over stumfilm til "Krøniken", "Drengene fra Angora" og "Hitman 2".

  

3. og 4. semester

Det tredje semester lægger hovedvægten på den sprogvidenskabelige dimension af dansk. Her lærer du om teorier og metoder til at analysere sprog og sprogbrug. Projektemner kan være analyse af fx unges sprogbrug, sprogvariationer som følge af nye medievaner, sproget i nyhedsudsendelser og H. C. Andersens sprog.

På fjerde semester drejer det sig om litteratur. Du kan vælge at fordybe dig i en periode (fx 1890-1920) eller et tema (fx storbyskildringer i litteraturen). Du får tilbudt kurser inden for den valgte periode eller tema, ligesom projektet skal omhandle et emne, der knytter sig til perioden eller temaet.

5. og 6. semester

Bacheloruddannelsens sidste år, femte og sjette semester, består hovedsageligt af sidefaget. På femte semester skriver du bachelorprojekt i dit centrale fag, og resten af femte semester og sjette semester er du på sidefaget. Hvis du vil være gymnasielærer, vælger du et gymnasiefag - Tysk, Samfundsfag, Fysik osv. Gymnasielæreruddannelsen færdiggøres på kandidatuddannelsen, hvor du fortsætter på sidefaget og færdiggør Dansk. Du kan også vælge et tilvalgsfag uden for gymnasiefagene og målrette din uddannelse mod fx reklamebranchen ved at vælge Kommunikation eller et lignende fag.

Se Danskuddannelsens studieordning

EKSEMPLER PÅ projekter 1. SEMESTER

Foraar over forfatterne 

Vinterbørn
 

Eksempler på projekter 2. semester; Medievidenskab

Byggeklodser og branding i "The LEGO Story"

Klovn – Analyse af spændingsfeltet mellem fakta og fiktion

Nattevagten – en neoformalistisk adaptationsanalyse

Dansk komik på engelsk - Fra Den eneste Ene til The One and Only

Lyden af i dag – Om public service radio og kommercielle podcasts
 

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER 2. SEMESTER; Medieanalyse II og Mediehistorie

Analyse af kortfilmen Outpost

Historien om Danmark - Storslået historiefortælling i den bedste sendetid

To be or not to be... en Facebook avatar


eksempler på projekter 3. semester

Vi skændes hos Clement

Paulus i stilistisk perspektiv
 

opgaver i litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II

Eksamensopgave Søvnen

Eksamensopgave i Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie

 

Eksempler på projekter 4. semester

Kronotoper i Erik Aalbæk Jensens Perleporten

Stedets fremtræden i Josefine Klougarts Stigninger og Fald

Hybridroman og provinsens potentialer En analyse af Vagn Lundbyes 'Tilbage til Anholt'

Surrealisme - en relancering af et prosabegreb
 

EKSEMPLER PÅ BACHELORPROJEKTER 5. SEMESTER
 

Dø om så det gælder: et projekt om den danske besættelsesfilm med fokus på modstandskampen.

Begravelsens dogme - En analyse af Vinterbergs fortællinger Festen og Begravelsen

Ringbindsattentatet. Danmarks første krimipodcastserie og  hvordan vi analyserer den

SKAM og autenticitet

Dobbeltgængeren og det uundgåelige voksenliv


eksempler på porteføljer 9 semester

Porteføljeopgave

Læs flere projekter skrevet af danskstuderende i Projektbiblioteket.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.