AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Dansk

Fagligt indhold

Du starter på den 3-årige bacheloruddannelse, hvor Dansk kombineres med et andet fag (sidefag). På de første to år – de fire første semestre – bliver du introduceret til danskuddannelsens grunddiscipliner inden for litteratur, medier og sprog. Herefter fortsætter du på sidefaget, der kan være et gymnasiefag som Historie, hvis du vil være gymnasielærer, eller fx Kommunikation, hvis dine interesser går i den retning.
 

Se studieordningen for uddannelsen


1. og 2. semester

På det første semester bliver du introduceret til det, der er den mest grundlæggende færdighed i Dansk: at analysere. Du lærer at analysere tekster på en række områder: den sproglige analyse, den litterære analyse og analyse af fx film og tv. Desuden begynder et kursus i dansk litteraturhistorie, der kommer til at strække sig over de kommende semestre.

På andet semester er hovedvægten lagt på medier. Du vil lære om medieteknologier og digitalisering og skrive projekt om medievidenskab i historisk kontekst. Projektemnerne kan være af både historisk og nutidig karakter, dække alt fra stumfilm til nye streaming-tjenester, fra kampagnejournalistik til fake news, fra trykte medier til digitale informationstjenester og meget andet.

  

3. og 4. semester

På tredje semester er hovedvægten lagt på sprogvidenskab. Du vil lære om sprogbrug, sprogsystem og sproghistorie. Projektemner kan være fx analyse af grammatik eller moralitet i samtalesprog, variation, stil og norm i skriftsprog, bevidst og ubevidste sprogholdninger til forskellige socio- og dialekter eller sammenhængen mellem sprog og ideologi eller sprog og identitet.

På fjerde semester drejer det sig om litteratur. Du kan vælge at fordybe dig i en periode (fx 1960’erne i dansk litteratur), et tema (fx litteraturens behandling af klimaproblemer), en genre (fx Science Fiction) eller en teoretisk eller metodisk tilgang (fx postkritik). Du får tilbudt kurser med et givet emne, som projektet skal knytte sig til.


5. og 6. semester

Bacheloruddannelsens sidste år, femte og sjette semester, består hovedsageligt af sidefaget. På femte semester skriver du bachelorprojekt i dit centrale fag, og resten af femte semester og sjette semester er du på sidefaget. Du kan vælge et gymnasiefag - Engelsk, Historie, Samfundsfag, Fysik osv. Eller et fag som Mediefag, der også åbner op for jobs inden for mediebranchen. På kandidatuddannelsen fortsætter du på sidefaget og færdiggør Dansk. Du kan også vælge et tilvalgsfag og målrette din uddannelse mod fx reklamebranchen ved at vælge Kommunikation eller et lignende fag.


EKSEMPLER PÅ projekter 1. SEMESTER

► Foraar over forfatterne 

► Vinterbørn


Eksempler på projekter 2. semester; Medievidenskab

► Byggeklodser og branding i "The LEGO Story"

► Klovn – Analyse af spændingsfeltet mellem fakta og fiktion

► Nattevagten – en neoformalistisk adaptationsanalyse

► Dansk komik på engelsk - Fra Den eneste Ene til The One and Only

► Lyden af i dag – Om public service radio og kommercielle podcasts


EKSEMPLER PÅ opgaver 2. SEMESTER; Medieanalyse II og Mediehistorie

► Analyse af kortfilmen Outpost

► Historien om Danmark - Storslået historiefortælling i den bedste sendetid

► To be or not to be... en Facebook avatar


Eksempler på opgaver 2. semester: i litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II

► Eksamensopgave Søvnen

► Eksamensopgave i Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie


eksempler på projekter 3. semester

► Vi skændes hos Clement

► Paulus i stilistisk perspektiv

Et sprogvidenskabeligt projekt om sønderjysk dialekt

Sproghistorisk analyse af Jammers Minde

Debatten som diskursiv begivenhed 

Hvad er det?


Eksempler på projekter 4. semester

► Kronotoper i Erik Aalbæk Jensens Perleporten

► Stedets fremtræden i Josefine Klougarts Stigninger og Fald

► Hybridroman og provinsens potentialer En analyse af Vagn Lundbyes 'Tilbage til Anholt'

► Surrealisme - en relancering af et prosabegreb


EKSEMPLER PÅ BACHELORPROJEKTER 5. SEMESTER

► Begravelsens dogme - En analyse af Vinterbergs fortællinger Festen og Begravelsen

► Ringbindsattentatet. Danmarks første krimipodcastserie og  hvordan vi analyserer den

► SKAM og autenticitet

► Dobbeltgængeren og det uundgåelige voksenliv    


Læs flere projekter skrevet af danskstuderende i Projektbiblioteket.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.