Forskning
Samarbejde

Dansk

FAGLIGT INDHOLD

FAGLIGT INDHOLD

FOKUS PÅ TEKSTANALYSE, MEDIER, SPROG OG LITTERATUR 

Du starter på den 3-årige bacheloruddannelse, hvor Dansk kombineres med et andet fag (sidefag). De første to år – de fire første semestre – bliver du introduceret til danskuddannelsens grunddiscipliner inden for medier, sprog og litteratur. Herefter fortsætter du på dit side- eller tilvalgsfag
 

1.semester

På 1. semester bliver du introduceret til det, der er den mest grundlæggende færdighed i Dansk: at analysere. Du lærer at analysere tekster på en række områder: den litterære analyse, den sproglige analyse og analyse af medietekster. Desuden begynder et kursus i dansk litteraturhistorie, der kommer til at strække sig over de kommende semestre.

Projektmodulet

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER 1.SEMESTER

KURSER PÅ 1.SEMESTER

 

2. SEMESTER

På 2. semester er hovedvægten lagt på medievidenskab. Du vil lære om medieteknologier og digitalisering og skrive projekt om medievidenskab i historisk kontekst. Projektemnerne kan være af både historisk og nutidig karakter, dække alt fra stumfilm til nye streaming-tjenester, fra kampagnejournalistik til fake news, fra trykte medier til digitale informationstjenester og meget andet.

PROJEKTMODULET

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER 2.SEMESTER

KURSER PÅ 2.SEMESTER

3.semester

På 3. semester er fokus på sprogvidenskab. Du vil lære om sprogbrug, sprogsystemer og sproghistorie. Projektemner kan være fx analyse af grammatik eller moralitet i samtalesprog, variation, stil og norm i skriftsprog, bevidst og ubevidste sprogholdninger til forskellige socio- og dialekter eller sammenhængen mellem sprog og ideologi eller sprog og identitet.

PROJEKTMODULET

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER 3.SEMESTER

KURSER PÅ 3.SEMESTER

 

4. SEMESTER

4. semester drejer det sig om litteraturlvidenskab. Du kan vælge at fordybe dig i en periode (fx 1960’erne i dansk litteratur), et tema (fx litteraturens behandling af klimaproblemer), en genre (fx Science Fiction) eller en teoretisk eller metodisk tilgang (fx postkritik). Du får kursusundervisning i et givet emne, som projektet skal knytte sig til.

PROJEKTMODULET

Eksempler på Projekter 4.semester

KURSER PÅ 4.SEMESTER


5. og 6. semester

Bacheloruddannelsens sidste år, 5. og 6. semester, består hovedsageligt af dit sidefag. På 5. semester skriver du bachelorprojekt på Dansk og resten af 5. semester og hele 6. semester er du på sidefaget. På kandidatuddannelsen fortsætter du på sidefaget og færdiggør Dansk. Du kan også vælge et tilvalgsfag og målrette din uddannelse mod fx reklamebranchen ved at vælge Kommunikation eller et lignende fag.

EKSEMPLER PÅ bachelorPROJEKTER 5.SEMESTER

 

OPLEV EN MINIFORELÆSNING

Peter Stein Larsen, der underviser på danskstudiet, giver her en forelæsning på 10 minutter. Emnet er ’Centrallyrik og interaktionslyrik’.

 

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.