Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering and Biotechnology

Job & karriere

Job & karriere

”Det fede ved at læse kemiingeniør er helt klart den brede viden, du får inden for kemiens verden. Der er kemi i alt - Det er bare op til dig selv at vælge vejen”

Lykke Kloster, studerende

Bacheloruddannelsen i Chemical Engineering and Biotechnology (Kemi og Bioteknologi) er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

Med bacheloruddannelsen i Chemical Engineering and Biotechnology har du en grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

kandidatmulighederSom civilingeniør i Chemical Engineering and Biotechnology kan du analysere årsagen til et problem og udvikle og optimere en mulig teknisk løsning til nytte for mennesker og deres omgivelser.

Du har mulighed for at have indflydelse på den teknologiske udvikling, både regionalt, nationalt og ikke mindst internationalt. Du kan i det private erhvervsliv få ansættelse i rådgivende ingeniørfirmaer eller produktionsvirksomheder. I den offentlige sektor kan du få ansættelse i ministerier, forskningsinstitutioner, forsyningsvirksomheder, regioner og kommuner osv. Din brede viden om kemiske- og bioteknologiske processer gør, at mulighederne er mange.

”Projekterne giver dig mulighed for at arbejde sammen med potentielle, fremtidige arbejdsgivere”

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for kemi og bioteknologi kan du arbejde med fx:

 • Udvinding og produktion af nye stoffer fra biomasse og affald
 • Omdannelse af halm og træflis til bioethanol og biogas
 • Genbrug af plastaffald og reducering af plastforurening
 • Udvikling af nye materialer til medicinsk udstyr, vindmøllevinger, malinger, byggematerialer m.m.
 • Fremstilling af solceller til energiproduktion
 • Fremstilling af nanomaterialer der giver selvrensende egenskaber
 • Udvikling af katalysatorer, som kan begrænse luftforurening
 • Udvikling af computermodeller af processerne på raffinaderier, mejerier og andre kemiske/bioteknologiske fabrikker
 • Fremstilling af enzymer
 • Fødevarekvalitet i levnedsmiddelindustrien
 • Sikker håndtering af kemikalier og farligt affald
 • Sikring af rent drikkevand, rensning af pesticider m.m.
 • Oprensning af forurenet jord og grundvand
 • At forhindre udledning af miljøskadelige stoffer i naturen
 • Modificering af mikroorganismer til fermentering af nye stoffer
 • Prøvetagning og kemiske analyser i miljøkontrol og produktkontrol
 • Optimering af processerne på offshore platforme for at minimere miljøpåvirkning af olie-gas udvinding
 • Undervisning

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for kemi og bioteknologi kan du arbejde hos fx:

 • Maersk Oil/Gas
 • Rambøll
 • Arla Foods
 • Novo Nordisk
 • Lego

læs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her