Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering and Biotechnology

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”På 4. semester lavede vi et af de sjoveste projekter. Vi samarbejdede med Vestas om den lim, de anvender til sammenføjning af vindmøllevinger. Vores resultater blev brugt i deres videre arbejde”

Lykke kloster, studerende

På bacheloruddannelsen i Chemical Engineering and Biotechnology (Kemi og Bioteknologi) arbejder du med anvendt kemi, og i løbet af uddannelsen udstyres du med en række analyse- og beregningsværktøjer, som gør dig i stand til at arbejde med fx biomasse, miljøoprensninger og kemisk produktion.

Du lærer om fx:

 • Metoder til kvantitativ kemisk analyse
 • Uorganisk og organisk kemi
 • Teknisk Mikrobiologi
 • Petrokemiske og fysisk-kemiske separationsprocesser
 • Mikrobiel bioteknologi
 • Kemisk procesteknologi
 • Bioprocesteknologi
 • Raffinaderiprodukter og processer
 • Kemisk reaktionsteknik
 • Termodynamik, varmetransmission og strømningslære
 • Matematisk modellering og numeriske metoder
 • Statistisk forsøgsplanlægning

En stor del af bacheloruddannelsen i Chemical Engineering and Biotechnology foregår i laboratoriet. I laboratoriet lærer du at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og efterfølgende at beskrive resultaterne af forsøgene.

Et bærende element i uddannelsen er projektarbejde, som i vid udstrækning udføres i samarbejde med private og offentlige virksomheder.

På hvert semester bruger du halvdelen af din tid på kurserne og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper i tilknytning til forskningsmiljøerne og eksterne virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teorier og metoder med en relevant problemstilling. Der er på alle semestrene mulighed for at lave eksperimentelle projekter i laboratoriet.

”Gruppearbejdet er super motiverende, men til tider også udfordrende. Det giver dog rigtig god erfaring inden for teamwork, hvilket kommer til gode senere i erhvervslivet”

Ronni Petersen, studerende

1. SEMESTER: KEMISKE OG BIOINDUSTRIELLE PRODUKTER

På 1. semester er der fokus på kemi, miljø og sundhed. I løbet af semesteret opbygger du din første grundlæggende viden inden for faget, og du skriver to mindre projekter inden for semesterets temaramme.

Projekter

 • Chemical Engineering and Biotechnology – a Case Study (5 ECTS)
 • Chemical and Bio Industrial Products (10 ECTS)

KURSER

 • Problem Based Learning in Science, Technology and Society (5 ECTS)
 • General Chemistry (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Penicillin; I datid, nutid og fremtid
 • Tekstilvask i et miljømæssigt perspektiv
 • Er bioethanol et reelt alternativ til benzin?
 • Er berigelse af fødevarer til forbedring af sundhed et problem?
 • Konservering af kosmetik med potentielt skadelige kemikalier

Se et projekt, der er skrevet på 1. semester: Biodiesel from microalgae - A possible competitor to petroleum diesel


2. SEMESTER: REAKTIONER I NATURLIGE OG TEKNISKE SYSTEMER

Omdrejningspunktet på 2. semester er reaktioner i naturlige og tekniske systemer. I kurserne lærer du bl.a. om lineær algebra, termodynamik og giftstoffer og deres virkning. I projektet bruger du denne viden, når du undersøger reaktioner i naturlige og tekniske systemer.

PROJEKT

 • Chemical Reactions in Natural and Technical Systems (15 ECTS)

KURSER

 • Biological Active Molecules – Introduction to Cell Biology and Biological Chemistry (5 ECTS)
 • Fundamental Chemical Engineering and Thermodynamics (5 ECTS)
 • Linear Algebra (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Vand som genbrugelig ressource
 • Genteknologi i det danske landbrug og risici for miljøet
 • Humlen ved råfrugt i ølbrygning
 • Optimering af produktion af det smertestillende middel Acetylsalicylsyre

3. SEMESTER: KEMISK ANALYSE AF HOMOGENE SYSTEMER

På 3. semester arbejder du med analyse af kemiske systemer. I kurserne lærer du om de metoder, man benytter i kemisk analyse, om statistik og om uorganisk og fysisk kemi. I projektet fordyber du dig i et aspekt inden for kemisk analyse, hvor du fx kan undersøge miljøbelastningen af søer i industriområder eller arbejde med udvikling af hærder til limning af redningsflåder.

PROJEKT

 • Analysis of Chemical Systems (15 ECTS)

KURSER

 • Methods in Quantitative Chemical Analysis (5 ECTS)
 • Inorganic and Organic Chemistry (5 ECTS)
 • Applied Statistics (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Omdannelse af imprægneret træ til bioolie
 • Vurdering af miljøbelastning af søer i industriområde
 • Undersøgelse af udledning af forurenet perkolat fra lossepladser/deponi
 • Undersøgelse af årsag til antimon og molybdæn forurening af spildevand fra forbrændingsanlæg


4. SEMESTER: Materialelære, teknisk mikrobiologi og Petrokemiske separationsprocesser

4. semester handler om materialeteknologi. I kurserne lærer du om kemisk termodynamik og separationsprocesser, biologisk kemi og materialeegenskaber. I projektet går du i dybden med materialers egenskaber. Du kan fx arbejde med teknisk mikrobiologi, hvor du kan undersøge, hvordan man kan optimere ethanolfermentering i bryggeprocesser, eller du kan arbejde med fraktionering af råolie til benzin, diesel og andre produkter på et raffinaderi.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Material Science (15 ECTS)
 • Applied Microbiology (15 ECTS)
 • Petrochemical Separation Processes (15 ECTS)

KURSER

 • Chemical Thermodynamics and Separation Process Engineering (5 ECTS)
 • Microbial Biotechnology (5 ECTS)
 • Material Science and Material Selection (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Material science:
 • Udvikling af hærdere til limning af redningsflåder
 • Undersøgelse af slipmidler til støbning af vindmøllevinger 
 • Applied Microbiology
 • Optimering af ethanolfermentering i bryggeprocesser
 • Undersøgelse af mikrobiologisk nedbrydning af forurening i jord
 • Petrochemical Separation Processes
 • Design of a Crude Distillation Unit for North Sea Oil

5. SEMESTER: PROCESTEKNOLOGI

På 5. semester får du en række tekniske grundfag, der skal gøre dig i stand til at kunne designe, styre og regulere kemiske processer og anlæg. Du introduceres samtidig til nogle mere avancerede analysekemiske metoder.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Chemical Process Engineering (15 ECTS)
 • Bioprocess Engineering (15 ECTS)
 • Refinery Products and Processes (15 ECTS)

KURSER

 • Chemical Reaction Engineering (5 ECTS)
 • Thermodynamics, Heat Transfer and Fluid Mechanics (5 ECTS)
 • Mathematical Modelling and Numerical Methods (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Rensning af HTL-vand
 • H2S-svavenging
 • Ølbrygning
 • Scavenging in Oil Industry - Comparison of Chemistry and Compounds


6. SEMESTER: Bachelorprojekt

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt. I projektet fordyber du dig i et emne, som ligger i naturlig forlængelse af de tidligere semestre, og baserer det på al den viden, du har tilegnet dig op til nu.

Som optakt til bachelorprojektet skriver du en mindre opgave, hvor du arbejder med statistisk forsøgsplanlægning, procesregulering, instrumentering og sikkerhed.

Bachelorprojekt

 • Emne efter eget valg (20 ECTS)

KURSER

 • Process Control, instrumentation and Safety (5 ECTS)
 • Design of Experiments (5 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

Development and characterisation of new materials

 • Production and characterization of self-cleaning surfaces
 • Investigation of nucleation and growth of sol-gel nanoparticles at high temperature and pressure
 • Development and characterization of Graphene oxide membranes

Fungal biotechnology

 • Discovering novel compounds from fungi
 • Unraveling biosynthetic pathways
 • Determination of bioactivity and occurrence
 • Quantification of fungal compounds in food and feed

Chemical Remediation

 • Research in physical and chemical based environmental remediation technology
 • Develop BATNEEC technology for minimization of harmful contaminant discharge
 • The fate of bioincompatible contaminants in degradation processes/degradation pathways
 • Develop processes for remediation of complex soil and groundwater contamination

Production Chemicals and HPT processes

 • Degradation products of H2S scavengers
 • Interactions between different types of inhibitors & scavengers
 • Effect of chemicals on separation efficiency
 • Substitution of chemicals

Spectroscopy and data analysis

 • On-line monitoring of chemical processes with Raman spectroscopy
 • Evaluating of spatial distribution of chemical compounds using spectral mapping

kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde