AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering and Biotechnology, Bachelor

Chemical Engineering and Biotechnology

Chemical Engineering and Biotechnology

Vil du være med til at sætte fokus på, hvordan kemi kan anvendes til at forbedre forhold for mennesker og miljø? Kemi og biologi har på den ene eller anden måde betydning for det meste her i verden: den mad vi spiser, den luft vi indånder, det tøj vi går i - alle de ting, vi omgiver os med, har en kemisk sammensætning. Kemien bestemmer, hvordan maden smager, hvor sund den er, hvor effektiv iltoptagelsen i lungerne er, og hvordan vores tøj og alle vores ting kan forarbejdes og designes.

FORSTÅ LIVETS BYGGESTEN

På den engelsksprogede bacheloruddannelse i Chemical Engineering and Biotechnology (Kemi og Bioteknologi) introduceres du til forskellige samfundsmæssige problemstillinger, hvor kemi spiller en hovedrolle, som fx hvordan vi sikrer rent drikkevand, fremstiller miljøvenlig energi og udvikler nye materialer og moderne teknologier med smartere og mere miljøvenlige egenskaber. Du lærer desuden om de processer, der optimerer udvindingen af olie og gas, og om hvordan man arbejder med bioenergi og biomasse til fremtidens biobrændsel.

Biologi og kemi hænger nøje sammen og danner grundlaget for alle levende processer. Bioteknologien opstår som den ingeniørmæssige anvendelse af biologi og kemi. Herved skabes grobund for at fremstille nyttige produkter såsom fødevarer, medicin og tekstiler.
 

Nyhed

Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg, klik på grafikken herunder og læs mere.

Studerende Ronni Petersen siger om uddannelsen:

”En af de mest interessante ting ved uddannelsen er semesterprojekterne. At vælge et emne og dykke helt ned i det og føre det fra start til slut hvori der også ligger en del laboratoriearbejde, synes jeg er utrolig spændende”

Ronni Petersen, studerende

Chemical Engineering and Biotechnology er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses på AAU Esbjerg. Uddannelsen har fokus på anvendt kemi, og du arbejder både med teoretiske beregninger og modeldannelser og med praktisk kemi i laboratoriet. Du skriver projekter med udgangspunkt i de produktions-, analyse-, sundheds-, miljø- og samfundsmæssige muligheder og konsekvenser, der er ved kemiske eller biokemiske produkter.

En stor del af bacheloruddannelsen foregår i laboratoriet, hvor du lærer at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og at beskrive resultaterne af forsøgene.

Engelsksproget uddannelse

Uddannelsen er engelsksproget, foregår i et internationalt miljø og udbydes internationalt. Det betyder, at du får stærke sproglige kompetencer ved siden af dine faglige kompetencer. Det internationale miljø giver dig desuden interkulturel forståelse, som kan være til stor hjælp i din fremtidige karriere.

”Det fede ved at læse til ingeniør er, at du bliver enormt detaljeorienteret. Du skal alligevel huske, at have et samfundsmæssigt perspektiv i projektet”

Lykke Kloster, studerende

Uddannelsen giver mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du arbejder med forskellige udfordringer inden for kemi og bioteknologi. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden bliver fagligt udfordret.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Med en bacheloruddannelse i Chemical Engineering and Biotechnology kan du læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet kandidat har du mange muligheder for at finde et relevant job, fordi civilingeniører inden for dette fagområde er i høj kurs på arbejdsmarkedet.
 

Se brochure om uddannelserne inden for kemi og bioteknologi på AAU Esbjerg (pdf):


testimonials

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ CHEMICAL ENGINEERING AND biotechnology


Mød en tidligere studerende fra uddannelsenER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.
 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.


SØG OPTAGELSE PÅ CHEMICAL ENGINEERING AND biotechnology

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Kemi - anvendt på virkelige problemstillinger
  • Biologisk kemiprojektstyring og samarbejde
  • Modelundersøgelser i laboratoriet

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Kom og mød Aalborg Universitet. Mød Aalborg Universitet