Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering and Biotechnology, Bachelor

Chemical Engineering and Biotechnology

Chemical Engineering and Biotechnology

Vil du være med til at sætte fokus på, hvordan kemi kan anvendes til at forbedre forhold for mennesker og miljø? Kemi og biologi har på stor betydning for det meste, vi omgiver os med her i verden: den mad vi spiser, den luft vi indånder, det tøj vi går i - faktisk alle de ting, vi omgiver os med. Kemien bestemmer, hvordan maden smager, hvor sund den er, hvor effektiv iltoptagelsen i lungerne er, og hvordan vores tøj og alle vores ting kan forarbejdes og designes.

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på et af de bedste ingeniøruddannelse i verden! Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som det fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Fagligt indhold på uddannelsen i chemical engineering and biotechnology

På den engelsksprogede bacheloruddannelse i Chemical Engineering and Biotechnology (Kemi og Bioteknologi) introduceres du til forskellige samfundsmæssige problemstillinger, hvor kemi spiller en hovedrolle, som fx hvordan vi sikrer rent drikkevand, fremstiller miljøvenlig energi og udvikler nye materialer og moderne teknologier med smartere og mere miljøvenlige egenskaber. Du lærer desuden om de processer, der optimerer udvindingen af olie og gas, og om hvordan man arbejder med bioenergi og biomasse til fremtidens biobrændsel.

Biologi og kemi hænger nøje sammen og danner grundlaget for alle levende processer. Bioteknologien opstår som den ingeniørmæssige anvendelse af biologi og kemi. Herved skabes grobund for at fremstille nyttige produkter såsom fødevarer, medicin og tekstiler.

”Det fede ved at læse til ingeniør er, at du bliver enormt detaljeorienteret samtidig med, at du også har de store samfundsmæssige perspektiver med i projektet”

                                                    LYKKE KLOSTER, STUDERENDE

Chemical Engineering and Biotechnology er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses på AAU Esbjerg. Uddannelsen har fokus på anvendt kemi, og du arbejder både med teoretiske beregninger og modeldannelser og med praktisk kemi i laboratoriet. Du skriver projekter med udgangspunkt i de produktions-, analyse-, sundheds-, miljø- og samfundsmæssige muligheder og konsekvenser, der er ved kemiske eller biokemiske produkter.

En stor del af bacheloruddannelsen foregår i laboratoriet, hvor du lærer at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og at beskrive resultaterne af forsøgene.


SØG OPTAGELSE PÅ CHEMICAL ENGINEERING AND biotechnology

Find Kemi og BIOVIDENSKAB PÅ SOCIALE MEDIER

STATE-OF-THE-ART LABORATORIER OG UDSTYR

ENGELSKSPROGET UDDANNELSE

Uddannelsen er engelsksproget, foregår i et internationalt miljø og udbydes internationalt. Det betyder, at du får stærke sproglige kompetencer ved siden af dine faglige kompetencer. Det internationale miljø giver dig desuden interkulturel forståelse, som kan være til stor hjælp i din fremtidige karriere.

Uddannelsen giver mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du arbejder med forskellige udfordringer inden for kemi og bioteknologi. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden bliver fagligt udfordret.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Med en bacheloruddannelse i Chemical Engineering and Biotechnology kan du læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet kandidat har du mange muligheder for at finde et relevant job, fordi civilingeniører inden for dette fagområde er i høj kurs på arbejdsmarkedet.

Læs mere om det faglige indhold på uddannelsen


Mød en ingeniør fra aalborg universitet, esbjerg


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


VIL DU HAVE SEKS MÅNEDERS JOBGARANTI? 

Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg, klik på grafikken herunder og læs mere.

KARRIEREMULIGHEDER

Som civilingeniør i Chemical Engineering and Biotechnology kan du analysere årsagen til et problem og udvikle og optimere en mulig teknisk løsning til nytte for mennesker og deres omgivelser.

Du har mulighed for at have indflydelse på den teknologiske udvikling, både regionalt, nationalt og ikke mindst internationalt. Du kan i det private erhvervsliv få ansættelse i rådgivende ingeniørfirmaer eller produktionsvirksomheder. I den offentlige sektor kan du få ansættelse i ministerier, forskningsinstitutioner, forsyningsvirksomheder, regioner og kommuner osv. Din brede viden om kemiske- og bioteknologiske processer gør, at mulighederne er mange:

 • Udvinding og produktion af nye stoffer fra biomasse og affald
 • Omdannelse af halm og træflis til bioethanol og biogas
 • Genbrug af plastaffald og reducering af plastforurening
 • Udvikling af nye materialer til medicinsk udstyr, vindmøllevinger, malinger, byggematerialer m.m.
 • Fremstilling af solceller til energiproduktion
 • Fremstilling af nanomaterialer der giver selvrensende egenskaber
 • Udvikling af katalysatorer, som kan begrænse luftforurening
 • Udvikling af computermodeller af processerne på raffinaderier, mejerier og andre kemiske/bioteknologiske fabrikker
 • Fremstilling af enzymer
 • Fødevarekvalitet i levnedsmiddelindustrien
 • Sikker håndtering af kemikalier og farligt affald
 • Sikring af rent drikkevand, rensning af pesticider m.m.
 • Oprensning af forurenet jord og grundvand
 • At forhindre udledning af miljøskadelige stoffer i naturen
 • Modificering af mikroorganismer til fermentering af nye stoffer
 • Prøvetagning og kemiske analyser i miljøkontrol og produktkontrol
 • Optimering af processerne på offshore platforme for at minimere miljøpåvirkning af olie-gas udvinding
 • Undervisning


Studieliv på aalborg universitet

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for den unikke undervisningsform - Problembaseret Læring (PBL). Kort fortalt går det ud på, at du kommer til at arbejde i grupper sammen med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende, da du i høj grad selv har mulighed for at definere de problemstillinger, du arbejder med, du udvikler dine evner inden for teamwork, og du bliver klædt godt på til det arbejdsmarked, der venter dig efter endt studie. 


GRUPPEARBEJDE

På Aalborg Universitet kommer du i høj grad til at arbejde i grupper med dine studiekammerater. Det betyder, at du gennem samarbejde og arbejdsdeling, får mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene, og at du altid har andre at sparre og drøfte faglige udfordringer med. Desuden betyder gruppearbejdet, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og får en stor omgangskreds på dit studie.

Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet

Hvad siger de studerende om uddannelsen?​

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvilket betyder, at du allerede som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med det teori, du lærer på universitetet.

FORSKENDE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Aalborg Universitet har vi forskningsbaseret undervisning, hvilket kort fortalt betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun bøger, men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste state-of-the-art teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet.

Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.

Se brochure om Chemical Engineering and Biotechnology på AAU Esbjerg (pdf):

Matchtjekker: Er du klar til kemi og bioteknologi-studiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Kemi - anvendt på virkelige problemstillinger
 • Biologisk kemiprojektstyring og samarbejde
 • Modelundersøgelser i laboratoriet

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU