AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg, diplomingeniør

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder


Med en diplomingeniøruddannelse i Byggeri og Anlæg får du adgang til en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.):

De to uddannelser ”Management in the Building Industry” og ”Veje og Trafik” har optag fra alle bachelorretninger under Byggeri og anlæg, mens du ved de øvrige kandidatuddannelser skal have fulgt den tilsvarende retning på bachelorniveau. Hvis du på bachelorniveau har en specialisering i fx Bygge- og Anlægskonstruktion, får du adgang til civilingeniøruddannelsen Structural and Civil Engineering i Aalborg eller Esbjerg.


Andre kandidatmuligheder 

Med diplomingeniøruddannelsen i Byggeriog Anlæg låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Uddannelsen giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. 
 

læs mere om dine job- og karrieremuligheder

 

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser