AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg, diplomingeniør

Job & karriere

Job & karriere

”MED EN INGENIØRUDDANNELSE ÅBNER EN VERDEN AF MULIGHEDER SIG”

Agnethe Glud, tidligere studerende

Diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg er især tilrettelagt for dig, som ønsker at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).
 

kandidatmuligheder

 

Med diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg har du en grundlæggende viden om fagområdet, og du har praktisk erhvervserfaring fra din virksomhedspraktik, som gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og civilingeniør-titlen.

”VALGET FALDT PÅ AAU, DA VI FÅR ET GODT INDBLIK I, HVORDAN MAN SAMARBEJDER I EN RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED. DET GØR, AT VI BLIVER GODT KLÆDT PÅ TIL AT TRÆDE UD I ERHVERVSLIVET EFTER VORES UDDANNELSE”

Andreas Larsen, studerende

Som færdiguddannet diplom- eller civilingeniør inden for byggeri og anlæg har du god mulighed for at finde et relevant job, der passer til dine interesseområder, fordi bygningsingeniører er eftertragtede på arbejdsmarkedet. Du er god til at tænke logisk, innovativt og at udvikle praktiske løsninger på problemstillinger, der måtte opstå i byggeprocessen.

Du kan arbejde med fx:

 • Udformning af broer
 • Minimering af energiforbrug
 • Fundamenter for store konstruktioner
 • Vejbygning og -fundering
 • Design af indeklimaanlæg i butiksområder
 • Udførelse af større bygge- og anlægsprojekter fx opstilling af havvindmøller
 • Arbejdsplanlægning og administration fx ved at styre vedligeholdelse af motorveje
 • Byggeledelse
 • Udarbejdelse af prisberegninger
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitetssikring

Du kan arbejde som fx:

 • Rådgivende ingeniør, der fx arbejder med rådgivning ift. planlægning og projektering af ingeniørarbejde. Det kan være ved et nyt stort byggeprojekt som fx en bygning, bro eller et anlæg
 • Entreprenør, som påtager sig ansvaret for udførelsen af en entreprise for andre. Dvs. et bestemt stykke arbejde som fx. et bygge- eller anlægsprojekt, der ofte skal udføres til en fast pris
 • Ansat i kommune, region eller stat, hvor du fx arbejder med byggesagsbehandling eller projektering inden for trafik og miljø
 • Fabrikant
 • Forsker, ph.d.


DET ARBEJDER DU MED SOM DIPLOMINGENIØR I BYGGE- OG ANLÆGSKONSTRUKTION

De fleste, som har specialiseret sig i Bygge- og Anlægskonstruktion, får ansættelse i rådgivende ingeniørfirmaer. De arbejder med konkrete byggeopgaver, hvor de laver beregninger, vælger materialer og tilser byggerier. En del får også ansættelse i entreprenørfirmaer, hvor man arbejder med opførelsen af bygge- og anlægsprojekter. Endelig er der også nogen, der får arbejde i fabrikationsvirksomheder, eksempelvis betonelementfabrikker.


DET ARBEJDER DU MED SOM DIPLOMINGENIØR I INDEKLIMA OG ENERGI

De fleste, som har specialiseret sig i Indeklima og Energi, får ansættelse i rådgivende ingeniørfirmaer. De arbejder med konkrete byggeopgaver, hvor de laver beregningerne, vælger materialerne og tilser byggerier.


DET ARBEJDER DU MED SOM DIPLOMINGENIØR I VAND OG MILJØ

Som diplomingeniør i Vand og Miljø får du mulighed for at arbejde med ressource- og miljømæssige forhold i forbindelse med samfundets udnyttelse af vand, miljø og andre naturressourcer. Du vil med din baggrund og forståelse for anlæg, veje, bygninger og konstruktioners samspil med naturen være en centralt placeret person, når miljøeffekterne af større anlægsarbejder skal vurderes.

Ingeniører fra specialiseringen Vand og Miljø har viden om bl.a. hydraulik og modellering, som kan udnyttes i forbindelse med undersøgelser af forurenede grunde og ved miljøundersøgelser som fx ved Øresundsbroen. Disse ingeniører arbejder også med muligheder for at bevare vores grundvand og med løsning af opgaver vedrørende spildevandsrensning. Som vand- og miljøingeniør kan du således blive ansat i industrien eller ved rådgivende ingeniørfirmaer, hvor ingeniører løser miljøtekniske opgaver eller ved de offentlige myndigheder, hvor der udføres miljøkontrol.

Se mere om jobmulighederne som diplomingeniør i Vand og Miljø her.


DET ARBEJDER DU MED SOM DIPLOMINGENIØR I VEJE OG TRAFIK

De fleste veje er offentlige, men såvel offentligt som privat ansatte ingeniører inden for veje og trafik arbejder med vejtrafikken. I en kommunes vejafdeling vil du arbejde med veje og trafik i et nært samspil med bl.a. miljø og byplanlægning. Du vil have opgaver med den løbende drift og vedligehold, med ombygning og med forvaltning af vejene i forhold til lovgivningen, og du vil være i dialog med borgerne og politikerne. I private rådgivende ingeniørfirmaer projekterer vejbyggeren nye anlæg og ændringer af eksisterende veje og pladser. I den private sektor er der store muligheder for at arbejde med vejprojekter i udlandet.
 

læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her