Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg, diplomingeniør

Byggeri og Anlæg, diplomingeniør

Byggeri og Anlæg, diplomingeniør

Har du lyst til at arbejde med de fysiske rammer, der omgiver os alle og være med til at bygge vores fælles fremtid? Du går måske med dine egne idéer til, hvordan byggeri og anlæg kan gøres mere miljøvenlige i fremtiden, så vi belaster miljøet mindst muligt? På uddannelsen som bygningsingeniør lærer du om bl.a. konstruktioner, bygningernes indeklima, energibesparelse, kloak- og vandforsyningssystemer, vejbygning og -planlægning og udførelse af nogle af verdens største byggeprojekter, så du kan gøre karriere inden for byggebranchen.

EN DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE ER FOR DIG,
DER ER KLAR TIL AT KOMME DIREKTE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET EFTER 3½ ÅR


Byg fremtiden

En bygningsingeniør er en essentiel del af hele byggeprocessen, så du vil være med hele vejen fra skitse til færdigt resultat. Processen kan være lang, men dine kompetencer er vigtige i hver enkelt fase. Først undersøges behovet for et byggeri eller anlæg, og så skal de rå skitser omsættes til tegninger af konkrete konstruktioner. Et hav af faktorer skal tages i betragtning ved nye byggerier og anlæg - fx hvordan byggeriet vil påvirke nærmiljøet under og efter byggefasen. Herefter kan selve byggeriet gå i gang med alt, hvad det kræver af koordinering og styring.

Ved at vælge diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg kan du være med til at sikre en mere miljøbevidst fremtid, når nye bygninger, broer, veje og andre infrastrukturelle anlæg realiseres. Et vigtigt redskab for en bygningsingeniør er matematikken, og du vil hurtigt erfare, at computeren er uundværlig både til beregninger, tegninger og kommunikation.
 


UDDANNELSESFORLØB

Byggeri og Anlæg er en 3½-årig diplomingeniøruddannelse, der læses i Aalborg. En diplomingeniøruddannelse består af syv semestre, hvoraf ét semester er dedikeret til praktik i en relevant virksomhed, hvorimod en almindelig bacheloruddannelse har seks semestre og ikke inkluderer en praktikperiode.

På studiet er der mulighed for, at de studerende kan komme på studieture til udlandet for at hente inspiration og for at lære anderledes måder at gribe velkendte problemstillinger an på.

Uddannelsen lægger op til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du i samarbejde med din projektgruppe kan finde løsninger på virksomheders aktuelle udfordringer. Alle jeres semesterprojekter tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke innovativt, kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

læs mere om det faglige indhold i semestrene


 

”JEG HAR VIDST HELE MIT LIV, AT JEG VILLE VÆRE INGENIØR. DA JEG VAR BARN, SAD JEG ALTID OG TEGNEDE HUSE”

Julie Grønlund-Mikkelsen, studerende på Byggeri og Anlæg


”JEG VALGTE AALBORG UNIVERSITET, FORDI UDDANNELSEN MED ET HØJT FOKUS PÅ PRAKTISK ANVENDELSE AF FYSIK OG MATEMATIK TILTALTE MIG”

Michael Vigsø, tidligere studerende


Video: Mia, som læser Byggeri og Anlæg, fortæller om en typisk dag på Aalborg Universitet.ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.
 SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til diplomingeniør i Byggeri og Anlæg i Esbjerg på en lignende uddannelse - klik ind på Byggeri og Anlæg, Esbjerg for nærmere information.


SØG OPTAGELSE PÅ BYGGERI OG ANLÆG

Du får viden om

  • Bæredygtig og sikker infrastruktur
  • Projektledelse - reducering af energiforbrug
  • Forbedring af miljøforhold
  • Design af konstruktioner indenfor byggeri og anlæg

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU