AAU logo

Byggeri og anlæg

Job & karriere

Job & karriere

"Jeg synes, at det er interessant at nørde med en simulering eller beregning, men jeg vil også gerne ud og se mine beregninger blive til virkelighed"

Pernille Holm, studerende

Bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg er især tilrettelagt for dig, som ønsker at læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

Med en bachelorgrad har du en grundlæggende viden inden for byggeri og anlæg, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatgrad og titlen som civilingeniør.
 

kandidatmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør inden for byggeri og anlæg har du gode muligheder for at finde et job, der er relevant og interessant for dig, fordi bygningsingeniører er eftertragtede på arbejdsmarkedet. Du er god til at tænke logisk og udvikle praktiske løsninger på problemstillinger.

Du kan fx få ansættelse i et rådgivende ingeniørfirma. Her kan du arbejde med konkrete byggeopgaver, hvor du laver beregninger, vælger materialer og tilser byggerier. Andre muligheder er, at du kan få ansættelse i et entreprenørfirma, hvor du arbejder med opførelsen af bygge- og anlægsprojekter, eller at du kan få arbejde i en fabrikationsvirksom - fx en betonelementfabrik. Fremtidige arbejdsgivere kan fx være Cowi, Rambøll, Niras, Moe osv.

”VALGET FALDT PÅ AAU, DA VI FÅR ET GODT INDBLIK I, HVORDAN MAN SAMARBEJDER I EN RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED. DET GØR, AT VI BLIVER GODT KLÆDT PÅ TIL AT TRÆDE UD I ERHVERVSLIVET EFTER VORES UDDANNELSE”

Andreas Larsen, studerende

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for byggeri og anlæg kan du arbejde med fx:

 • Udformning af broer
 • Minimering af energiforbrug
 • Fundamenter for store konstruktioner
 • Vejbygning og -fundering
 • Design af indeklimaanlæg i butiksområder
 • Udførelse af større bygge- og anlægsprojekter fx opstilling af havvindmøller
 • Arbejdsplanlægning og administration fx ved at styre vedligeholdelse af motorveje
 • Byggeledelse
 • Udarbejdelse af prisberegninger
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitetssikring

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for byggeri og anlæg kan du arbejde som fx:

 • Rådgivende ingeniør, der fx arbejder med rådgivning ift. planlægning og projektering af ingeniørarbejde. Det kan være ved et nyt stort byggeprojekt som fx en bygning, bro eller et anlæg
 • Entreprenør, som påtager sig ansvaret for udførelsen af en entreprise for andre. Dvs. et bestemt stykke arbejde som fx et bygge- eller anlægsprojekt, der ofte skal udføres til en fast pris
 • Ansat i kommune, region eller stat, hvor du fx arbejder med byggesagsbehandling eller projektering inden for trafik og miljø
 • Fabrikant
 • Forsker, ph.d.

”MED ANDRE ORD HAR JEG GENNEM MIN STUDIETID OPARBEJDET KOMPETENCERNE TIL AT FÅ DRØMMEJOBBET”

Agnethe Glud, tidligere studerende


Anne Kathrine er færdiguddannet og arbejder hos Cowi

 


Rasmus er færdiguddannet og arbejder hos COWI

 

Læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE